Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 28 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 28

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Gang tay của mẹ dài khoảng?

A. 2 cm

B. 20 cm

C. 2 m

D. 20 dm

Câu 2. Quả bóng ở tranh bên có hình:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

A. khối trụ

B. khối lập phương

C. khối cầu

D. khối hộp chữ nhật

Câu 3. Hình vẽ bên có bao nhiêu khối lập phương?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 4. 20 km … 20kg.  Dấu cần điền vào ô trống là:

A. >

B. <

C. =

D. Không có dấu nào

Câu 5. Khoanh vào đơn vị phù hợp với tranh vẽ và thông tin:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho thích hợp:

4 m …. 30 dm

1km …. 695 m

6dm … 20 cm + 40 cm

5dm …. 50 cm

49m …. 60 dm

3cm + 5 cm …. 70 mm

Bài 2: a. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

Trong hình bên:

– Có …. hình tam giác.

– Có …. hình tứ giác.

b) Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình trên để được hình mới có 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác.

Bài 3. Nối các vật có dạng hình khối tương ứng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

Bài 4. Tô màu vàng vào vật có dạng khối cầu, màu xanh vào vật có dạng khối trụ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Gang tay của mẹ dài khoảng?

B. 20 cm

Câu 2. Quả bóng ở tranh bên có hình:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

C. khối cầu

Câu 3. Hình vẽ bên có bao nhiêu khối lập phương?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

C. 9

Câu 4. 20 km … 20kg. Dấu cần điền vào ô trống là:

D. Không có dấu nào

Câu 5. Khoanh vào đơn vị phù hợp với tranh vẽ và thông tin:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho thích hợp:

4 m > 30 dm

1km > 695 m

6dm = 20 cm + 40 cm

5dm = 50 cm

49m > 60 dm

3cm + 5 cm > 70 mm

Bài 2: a. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

Trong hình bên:

– Có 1 hình tam giác.

– Có 2 hình tứ giác.

b) Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình trên để được hình mới có 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2

Bài 3. Nối các vật có dạng hình khối tương ứng:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2

Bài 4. Tô màu vàng vào vật có dạng khối cầu, màu xanh vào vật có dạng khối trụ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT tuần 28

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!