Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27

Bài 1. Điền Đ, S?

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 27

a) 2 m = 20 dm

4 dm = 40 cm

b) 3 m = 30 dm

1 km = 100 m

c) 2 dm = 2 m

70 cm = 7 m

d) 800 cm = 8 m

1 000 m = 1 km

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 3 dm = …. cm

5 m = …. dm

6 m = …. cm

b) 50 cm = …. dm

70 dm = …. m

800 cm = …. m

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chiều dài bàn học của em khoảng:

A. 1 cm

B. 1 dm

C. 1 m

D. 1 km

b) Quãng đường từ nhà Nam đến Ủy ban xã dài khoảng:

A. 3 cm

B. 3 dm

C. 3 m

D. 3 km

c) Bút sáp dài khoảng:

A. 10 cm

B. 10 dm

C. 10 m

D. 10 km

Bài 4. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bài 5. Nối mỗi đồ vật với số đo thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bảng bên cho biết chiều dài đường bộ từ một số tỉnh đến Thủ đô Hà Nội:

a) Trong hai tỉnh Sơn La và Hà Giang, tỉnh gần Hà Nội hơn là ………….

b) Trong hai tỉnh Lào Cai và Hà Tĩnh, tỉnh xa Hà Nội hơn là ……………

c) Trong các tỉnh trên, tỉnh gần Hà Nội nhất là …………………………..

d) Trong các tỉnh trên, tỉnh xa Hà Nội nhất là ……………………………

Bài 7. Bác An đi 8 km từ nhà đến huyện, sau đó bác đi tiếp 13 km để đến thành phố. Hỏi bác An đã đi đoạn đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 8. Em hãy tìm 3 đồ vật để ước lượng và đo chiều dài theo đơn vị đề-xi-mét hoặc mét rồi ghi lại vào bảng sau:

Tên đồ vật

Em ước lượng

Em đo được

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27

Bài 1. Điền Đ, S?

a) 2 m = 20 dm Đ

4 dm = 40 cm Đ

b) 3 m = 30 dm Đ

1 km = 100 m S

c) 2 dm = 2 m S

70 cm = 7 m S

d) 800 cm = 8 m Đ

1 000 m = 1 km Đ

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 3 dm = 30 cm

5 m = 50 dm

6 m = 600 cm

b) 50 cm = 5 dm

70 dm = 7 m

800 cm = 8 m

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chiều dài bàn học của em khoảng:

C. 1 m

b) Quãng đường từ nhà Nam đến Ủy ban xã dài khoảng:

D. 3 km

c) Bút sáp dài khoảng:

A. 10 cm

Bài 4. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bài 5. Nối mỗi đồ vật với số đo thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách KNTT Tuần 27

Bảng bên cho biết chiều dài đường bộ từ một số tỉnh đến Thủ đô Hà Nội:

a) Trong hai tỉnh Sơn La và Hà Giang, tỉnh gần Hà Nội hơn là Sơn La

b) Trong hai tỉnh Lào Cai và Hà Tĩnh, tỉnh xa Hà Nội hơn là Hà Tĩnh

c) Trong các tỉnh trên, tỉnh gần Hà Nội nhất là Sơn La

d) Trong các tỉnh trên, tỉnh xa Hà Nội nhất là Hà Tĩnh

Bài 7. Bác An đi 8 km từ nhà đến huyện, sau đó bác đi tiếp 13 km để đến thành phố. Hỏi bác An đã đi đoạn đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bác An đã đi đoạn đường dài là:

8 + 13 = 21 (km)

Đáp số: 21 km

Bài 8. Em hãy tìm 3 đồ vật để ước lượng và đo chiều dài theo đơn vị đề-xi-mét hoặc mét rồi ghi lại vào bảng sau:

Tên đồ vật

Em ước lượng

Em đo được

Bút bi

2cm

3cm

Bàn học

80cm

1m

Tẩy

1cm

2cm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!