Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 32 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 32

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 32

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 357 + 136 bằng bao nhiêu?

A. 293

B. 493

C. 394

D. 399

Câu 2. Kết quả của phép tính 400 + 600 bằng bao nhiêu?

A. 900

B. 200

C. 1000

D. 400

Câu 3. Kết quả của phép tính 682 – 139 bằng bao nhiêu?

A. 345

B. 543

C. 534

D. Không trừ được

Câu 4. Hiệu của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 9

Câu 5. Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 2chữ số khác nhau là:

A. 197

B. 187

C. 198

D. 297

Câu 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số giống nhau là:

A. 209

B. 290

C. 299

D. 993

Câu 7. Bò mẹ nặng hơn bê con số ki-lô-gam là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

A. 183 kg

C. 150 kg

B. 207 kg

D. 250 kg

Câu 8. Mẹ Hoa đi chợ mua cho Hoa một chiếc bút chì có giá 1000 đồng. Hỏi mẹ Hoa sẽ dùng tờ tiền nào?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

423 + 268

365 + 284

879 – 264

787 – 467

Bài 2. Vườn cam có 246 cây. Vườn đào có nhiều hơn vườn cam 107 cây. Hỏi vườn đào có bao nhiêu cây ?

Bài 3. Đàn vịt có 857 con. Đàn gà có ít hơn 234 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giải

Bài 4. Mỗi chú heo đựng bao nhiêu tiền?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 357 + 136 bằng bao nhiêu?

B. 493

Câu 2. Kết quả của phép tính 400 + 600 bằng bao nhiêu?

C. 1000

Câu 3. Kết quả của phép tính 682 – 139 bằng bao nhiêu?

B. 543

Câu 4. Hiệu của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 1

Câu 5. Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:

A. 197

Câu 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số giống nhau là:

A. 209

Câu 7. Bò mẹ nặng hơn bê con số ki-lô-gam là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

D. 250 kg

Câu 8. Mẹ Hoa đi chợ mua cho Hoa một chiếc bút chì có giá 1000 đồng. Hỏi mẹ Hoa sẽ dùng tờ tiền nào?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Chọn B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Học sinh tự Đặt tính rồi tính

423 + 268 = 691

365 + 284 = 649

879 – 264 = 615

787 – 467 = 320

Bài 2. Vườn cam có 246 cây. Vườn đào có nhiều hơn vườn cam 107 cây. Hỏi vườn đào có bao nhiêu cây?

Vườn đào có số cây là:

246 – 107 = 353 (cây)

Đáp số: 353 cây

Bài 3. Đàn vịt có 857 con. Đàn gà có ít hơn 234 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Đàn gà có số con là:

857 – 234 = 623 (con)

Đáp số: 623 con

Bài 4. Mỗi chú heo đựng bao nhiêu tiền?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

A: 200 + 200 + 100 = 500 (đồng)

B: 200 + 200 + 200 = 500 (đồng)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!