Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 31 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 31

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Câu nào viết đúng?

A. Ki – lô – gam viết tắt là k.

B. Ki – lô – gam viết tắt là km

C. Ki – lô – gam viết tắt là kg

D. Ki – lô – gam viết tắt là ki-lô

Câu 2. Kết quả của phép tính 600 + 300 bằng bao nhiêu?

A. 800

B. 300

C. 900

D. 400

Câu 3. Bé Khôi nặng 11 kg. Bé Kiên nhẹ hơn bé Khôi 2 kg. Vậy bé Kiên cân nặng là:

A. 8 kg

B. 9 kg

C. 8 kg

D. 10 kg

Câu 4. Kết quả của phép tính 370 kg + 8 kg là:

B. 350 kg

B. 380 kg

C. 308 kg

D. 378 kg

Câu 5. Điền vào chỗ chấm: 45kg + 45kg + 10kg = ….

B. 90kg

B. 100 kg

C. 90

D. 100

Câu 6. Con lợn nặng 60 kg. Con chó nặng 13 kg. Những câu nào diễn đạt chưa chính xác với thông tin đã nêu?

A. Con lợn nặng hơn con chó

B. Con chó nhẹ hơn con lợn

C. Con lợn nặng bằng con chó

D. Hai con nhẹ như nhau

Câu 7. Em cân nặng 22kg, em nhẹ hơn chị 9kg. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Phép tính đúng của bài toán trên là:

A. 22 – 9 = 13 (kg)

B. 22 + 9 = 31 (kg)

C. 22 – 9 = 13

D. 22 + 9=31

Câu 8. Ghi số cân nặng của mỗi con vật bên dưới chiếc cân.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát cân, điền từ “nặng hơn” , “nhẹ hơn” vào chỗ chấm:

– Quả lê ……….. quả táo

– Quả táo ………..quả lê

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

355 – 124

216 + 452

140 + 119

802 – 701

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 281 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 29 kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4. Quan sát hình ảnh và ghi số ki – lô- gam tương ứng cho mỗi vật trên chiếc cân:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Bài 5: Thử thách IQ (vẽ hình và số lượng hình vào đĩa cân có dấu ?)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Câu nào viết đúng?

C. Ki – lô – gam viết tắt là kg

Câu 2. Kết quả của phép tính 600 + 300 bằng bao nhiêu?

C. 900

Câu 3. Bé Khôi nặng 11 kg. Bé Kiên nhẹ hơn bé Khôi 2 kg. Vậy bé Kiên cân nặng là:

B. 9 kg

Câu 4. Kết quả của phép tính 370 kg + 8 kg là:

D. 378 kg

Câu 5. Điền vào chỗ chấm: 45kg + 45kg + 10kg = ….

B. 100 kg

Câu 6. Con lợn nặng 60 kg. Con chó nặng 13 kg. Những câu nào diễn đạt chưa chính xác với thông tin đã nêu?

C. Con lợn nặng bằng con chó

D. Hai con nhẹ như nhau

Câu 7. Em cân nặng 22kg, em nhẹ hơn chị 9kg. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Phép tính đúng của bài toán trên là:

A. 22 – 9 = 13 (kg)

Câu 8. Ghi số cân nặng của mỗi con vật bên dưới chiếc cân.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Điền lần lượt là: 3kg; 1 kg; 6kg

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát cân, điền từ “nặng hơn” , “nhẹ hơn” vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

– Quả lê nhẹ hơn quả táo

– Quả táo nặng hơn quả lê

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

355 – 124 = 231

216 + 452 = 668

140 + 119 = 259

802 – 701 = 101

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 281 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 29 kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Số gạo bán được trong buổi chiều là:

281 – 29 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Bài 4. Quan sát hình ảnh và ghi số ki – lô- gam tương ứng cho mỗi vật trên chiếc cân:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Bài 5: Thử thách IQ (vẽ hình và số lượng hình vào đĩa cân có dấu ?)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 31

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!