Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 29 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 29

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 29

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Khúc gỗ có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. Khối cầu
B. Khối trụ
C. Khối lập phương
D. Khối hộp chữ nhật

Câu 2. Hòn bi ve có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. Khối cầu
B. Khối trụ
C. Khối lập phương
D. Khối hộp chữ nhật

Câu 3: Hộp sữa tươi có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. Khối cầu
B. Khối trụ
C. Khối lập phương
D. Khối hộp chữ nhật

Câu 4. Khoanh vào vật có dạng khối trụ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 5: Khoanh vào vật có dạng khối cầu:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 6: Khoanh vào vật có dạng khối lập phương:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. 5
B. 6
C.7
D. 8

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Trong hình bên có:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29
Có ……… khối trụ

Có………..khối cầu

Có ………..khối lập phương

Có ……khối hộp chữ nhật.

Bài 2. Điền dấu > , < , = , thích hợp vào chỗ chấm:

834………800+ 40 + 3

200+ 60 + 1………375

684 ………584

327 ………300 + 70 + 2

100 + 9 ……..189

989 ……… 900

Bài 3. Có 3 chục bao xi măng chia đều vào các xe, mỗi xe chở được 5 bao xi măng. Hỏi cần bao nhiêu xe để chở hết số bao xi măng đó?

Bài giải:

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Đáp án Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 29

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Khúc gỗ có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

B. Khối trụ

Câu 2. Hòn bi ve có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. Khối cầu

Câu 3: Hộp sữa tươi có dạng khối gì?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

D. Khối hộp chữ nhật

Câu 4. Khoanh vào vật có dạng khối trụ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 5: Khoanh vào vật có dạng khối cầu:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 6: Khoanh vào vật có dạng khối lập phương:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

A. 5

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Trong hình bên có:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29
4 khối trụ

4 khối cầu

2 khối lập phương

5 khối hộp chữ nhật.

Bài 2. Điền dấu > , < , = , thích hợp vào chỗ chấm:

834 < 800+ 40 + 3

200 + 60 + 1 < 375

684 > 584

327 = 300 + 70 + 2

100 + 9 < 189

989 > 900

Bài 3. Có 3 chục bao xi măng chia đều vào các xe, mỗi xe chở được 5 bao xi măng. Hỏi cần bao nhiêu xe để chở hết số bao xi măng đó?

Bài giải:

Cần số xe để chở hết số bao xi măng là:

30 : 5 = 6 (xe)

Đáp số: 6 xe

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST Tuần 29

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!