Tổng hợp

20 tháng 12 là ngày gì? Đúng nhất đọc ngay

20 tháng 12 là ngày gì, 20/12 là ngày gì, ngày 20/12 là ngày gì, THPT Nguyễn Đình Chiểu giải đáp ngày 20 tháng 12 là ngày gì đúng nhất.

20 tháng 12 là ngày gì?

20 tháng 12 là ngày International Human Solidarity Day là ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại.

Bạn đang xem: 20 tháng 12 là ngày gì? Đúng nhất đọc ngay


Advertisement

Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại là gì?

Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại là ngày:

  • một ngày để kỷ niệm sự thống nhất của chúng ta trong sự đa dạng;
  • một ngày để nhắc nhở các chính phủ tôn trọng các cam kết của họ đối với các hiệp định quốc tế;
  • một ngày để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sự đoàn kết;
  • một ngày khuyến khích tranh luận về các cách thức thúc đẩy đoàn kết để đạt được các Mục tiêu Phát triển
  • Bền vững bao gồm xóa đói giảm nghèo;
  • ngày hành động khuyến khích các sáng kiến ​​mới để xóa nghèo, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Nguồn gốc ngày Quốc tế Đoàn kết nhân loại

Thông qua các sáng kiến ​​như thành lập Quỹ Đoàn kết Thế giới để xóa đói giảm nghèo và tuyên bố Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại, khái niệm đoàn kết đã được phát huy như một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo và với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Khái niệm đoàn kết đã xác định công việc của Liên hợp quốc kể từ khi Tổ chức ra đời. Sự ra đời của Liên hợp quốc đã thu hút các dân tộc và quốc gia trên thế giới lại với nhau để thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và phát triển kinh tế và xã hội. Tổ chức được thành lập dựa trên tiền đề cơ bản của sự thống nhất và hòa hợp giữa các thành viên, thể hiện ở khái niệm an ninh tập thể dựa trên sự đoàn kết của các thành viên để đoàn kết “duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.


Advertisement

Trên tinh thần đoàn kết, Tổ chức cũng dựa vào “sự hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế có tính chất kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc nhân đạo”.

Đại hội đồng, vào ngày 22 tháng 12 năm 2005, bằng nghị quyết 60/209 đã xác định đoàn kết là một trong những giá trị cơ bản và phổ quát làm nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ XXI, và về mặt đó, đã quyết định công bố ngày 20 tháng 12 hàng năm Quốc tế Ngày đoàn kết nhân loại.

Theo nghị quyết 57/265, Đại hội đồng, ngày 20 tháng 12 năm 2002, thành lập Quỹ Đoàn kết Thế giới, được thành lập vào tháng 2 năm 2003 như một quỹ ủy thác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Mục tiêu của nó là xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển con người và xã hội ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở những bộ phận dân cư nghèo nhất của họ, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!