Lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 25 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) là tài liệu hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 12 bài 25 tổng hợp 16 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 25 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 Bài 25

Câu 1. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 – 1985) là:

A. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.

B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.

C. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%.

D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.

Câu 2. Sau kế hoạch 5 năm (1976 – 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?

A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.

B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.

C. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?

A. Xí nghiệp quốc dân.

B. Xí nghiệp tư bản – Nhà nước.

C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.

D. Xí nghiệp quốc doanh hoặc công – tư hợp doanh.

Câu 4. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ?

A. 1954

B. 1965

C. 1975

D. 1975

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho … của Tổ quốc”.

A. Độc lập và tự do.

B. Độc lập và thống nhất.

C. Độc lập và chủ quyền.

D. Độc lập và phát triển.

Câu 6. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào ?

A. Ngày 3 – 5 – 1975.

B. Ngày 10-5- 1975.

C. Ngày 22- 12- 1978.

D. Ngày 1- 1-1979.

Câu 7. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?

A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.

B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.

C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.

D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?

A. Từ ngày 7-1 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.

B. Từ ngày 17 – 1 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.

C.Từ ngày 17. – 2 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.

D. Từ ngày 17 – 2 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 25 có đáp án

Câu 9. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)

A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.

B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.

C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế – xã hội vẫn chưa thực hiện được.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 10. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 11. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Câu 12. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào?

A. Ngày 22 – 12 – 1978.

B. Ngày 7 – 1 – 1979.

C. Ngày 17 – 2 – 1979.

D. Ngày 18 – 3 – 1979.

Câu 13. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt – Iêng-xê-ri.

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Câu 14. Công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1983) với cải cách mở của của Trung Quốc (từ năm 1978) và đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) không chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

B. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973

C. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố

D. Sự trì trệ, khủng hoảng ở bản thân mỗi nước

…………………..

Đáp án trắc nghiệm Sử 12 bài 25

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 9 D
2 D 10 C
3 D 11 A
4 A 12 B
5 A 13 A
6 C 14 C
7 B 15 A
8 C 16 A

…………………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!