Lớp 4

Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000 trang 5

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 5 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo).

Với đầy đủ những nội dung hỗ trợ cho quá trình ôn luyện về các số đến 100 000. Cùng hướng dẫn giải Toán lớp 4 chi tiết, được trình bày đầy đủ và khoa học sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000 trang 5

Giải bài tập Toán 4 Bài Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập Toán 4 trang 5

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 – 4000

90000 – (70000 – 20000)

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6

b) 21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

Gợi ý đáp án:

a) Với các biểu thức có dấu cộng ” + “, dấu trừ ” – ” thì các em tính lần lượt từ trái qua phải. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Các em có thể tính nhẩm như sau nhé:

6000 + 2000 – 4000 được nhẩm là:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn.

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

b) Với các biểu thức có dấu cộng ” + “, trừ ” – “, nhân ” × “, chia ” : ” thì các em tính nhân – chia trước rồi tính cộng – trừ sau. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Với phần này ta tính như sau:

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378

28763 – 23359

2570×5

40075:7

b) 56346 + 2854

43000 – 21308

13065 × 4

65040 : 5

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 2

b)

Bài 2

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300

c) (70850– 50230) × 3

b) 6000 – 1300 × 2

d) 9000 + 1000 : 2

Gợi ý đáp án:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

Gợi ý đáp án:

a)

x + 875 = 9936
x = 9936 – 875
x = 9061

x – 725 = 8259
x = 8259 + 725
x = 8984

b)

x × 2 = 4826
x = 4826 : 2
x = 2413

x : 3 = 1532
x = 1532 × 3
x = 4596

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 4)

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Gợi ý đáp án:

Số tivi nhà máy sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 × 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!