Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 178. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 178 của Chương 6: Ôn tập Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 178

Giải bài tập Toán 4 trang 178

Bài 1

Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi hai

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín

Đáp án

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy: 365847

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi hai: 16530464

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín: 105072009

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 yến = … kg; 2 yến 6kg = … kg; 40kg = … yến.

b) 5 tạ = … kg; 5 tạ 75 kg = … kg; 800kg = … tạ;

5 tạ = … yến; 9 tạ 9 kg = … kg; 2/5 tạ = … kg.

c) 1 tấn = … kg; 4 tấn = … kg; 2 tấn 800 kg = … kg;

1 tấn = … tạ; 7000 kg = … tấn; 12 000 kg = … tấn;

3 tấn 90 kg = … kg; 3/4 tấn = … kg; 6000 kg = … tạ

Đáp án

Các em điền như sau:

a) 2 yến = 20 kg; 2 yến 6kg = 26 kg; 40kg = 4 yến.

b) 5 tạ = 500 kg; 5 tạ 75 kg = 575 kg; 800kg = 8 tạ;

5 tạ = 50 yến; 9 tạ 9 kg = 909 kg; 2/5 tạ = 40 kg.

c) 1 tấn = 1000 kg; 4 tấn = 4000 kg; 2 tấn 800 kg = 28000 kg;

1 tấn = 10 tạ; 7000 kg = 7 tấn; 12 000 kg = 12 tấn;

3 tấn 90 kg = 3090 kg; 3/4 tấn = 750 kg; 6000 kg = 60 tạ

Bài 3

Tính:

a) displaystyle{2 over 5} + {1 over 2} + {7 over {10}};

c) displaystyle{9 over {20}} - {8 over {15}} times {5 over {12}};

b) displaystyle{4 over 9} + {{11} over 8} - {5 over 6}

d) displaystyle{2 over 3}:{4 over 5}:{7 over {12}}

Đáp án

Các em tính như sau

a) displaystyle{2 over 5} + {1 over 2} + {7 over {10}} = {4 over {10}} + {5 over {10}} + {7 over {10}} displaystyle = {{9} over {10}}+{7 over 10} = {{16} over {10}} = {8 over 5}

b) displaystyle{4 over 9} + {{11} over 8} - {5 over 6} = {{32} over {72}} + {{99} over {72}} - {{60} over {72}} displaystyle= {{131} over {72}} -{60 over 72} = {{71} over {72}}

c)displaystyle{9 over {20}} - {8 over {15}} times {5 over {12}} = {9 over {20}} - {{40} over {180}} displaystyle = {{81} over {180}} - {{40} over {180}} = {{41} over {180}}

d) displaystyle{2 over 3}:{4 over 5}:{7 over {12}} = {2 over 3} times {5 over 4} times {{12} over 7} displaystyle = {{2 times 5 times 12} over {3 times 4 times 7}} displaystyle= {{2 times 5 times 3 times 4} over {3 times 4 times 7}} = {{10} over 7}

Bài 4

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng frac{3}{4} số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái?

Đáp án

Bài 4

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh gái

Bài 5

a) Hình vuông và hình chữ nhật cũng có những đặc điểm gì?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì?

Đáp án:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có cùng những đặc điểm sau:

  • Có 4 góc vuông
  • Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau
  • Có thể nhận xét: Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt (có chiều dài bằng chiều rộng)

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cũng có những đặc điểm sau

  • Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
  • Có thể nhận xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành đặc biệt (có 4 góc vuông).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!