Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 131

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 131, 132. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 131 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 131

Giải bài tập Toán 4 trang 131, 132

Bài 1

Tính:

a) frac{2}{3} + frac{5}{4};      b) frac{3}{5} + frac{9}{8};     c) frac{3}{4} - frac{2}{7};     d) frac{{11}}{5} - frac{4}{3}

Đáp án:

a) frac{2}{3} + frac{5}{4} = frac{8}{{12}} + frac{{15}}{{12}} = frac{{23}}{{12}}

b) frac{3}{5} + frac{9}{8} = frac{{24}}{{40}} + frac{{45}}{{40}} = frac{{69}}{{40}}

c) frac{3}{4} - frac{2}{7} = frac{{21}}{{28}} - frac{8}{{28}} = frac{{13}}{{28}}

d) frac{{11}}{5} - frac{4}{3} = frac{{33}}{{15}} - frac{{20}}{{15}} = frac{{13}}{{15}}

Bài 2

Tính:

a) frac{4}{5} + frac{{17}}{{25}};      b) frac{7}{3} - frac{5}{6};       c) 1 + frac{2}{3};      d) frac{9}{2} - 3

Đáp án:

a) frac{4}{5} + frac{{17}}{{25}} = frac{{20}}{{25}} + frac{{17}}{{25}} = frac{{37}}{{25}}

b) frac{7}{3} - frac{5}{6} = frac{{14}}{6} - frac{5}{6} = frac{9}{6} = frac{3}{2}

c) 1 + frac{2}{3} = frac{3}{3} + frac{2}{3} = frac{5}{3}

d) frac{9}{2} - 3 = frac{9}{2} - frac{6}{2} = frac{3}{2}

Bài 3

Tìm x :

a) x + frac{4}{5} = frac{3}{2}

b) x - frac{3}{2} = frac{{11}}{4}

c) frac{{25}}{3} - x = frac{5}{6}

Đáp án:

a) x + frac{4}{5} = frac{3}{2}

x = frac{3}{2} - frac{4}{5}

x = frac{7}{{10}}

b) x - frac{3}{2} = frac{{11}}{4}

x = frac{{11}}{4} + frac{3}{2}

x = frac{{17}}{4}

c) frac{{25}}{3} - x = frac{5}{6}

x = frac{{25}}{3} - frac{5}{6}

x = frac{{15}}{2}

Bài 4

Rút gọn rồi tính:

a) dfrac{12}{17} +dfrac{19}{17}+dfrac{8}{17};      b)dfrac{2}{5} +dfrac{7}{12}+dfrac{13}{12}

Đáp án:

a) frac{{12}}{{17}} + frac{{19}}{{17}} + frac{8}{{17}} = frac{{12}}{{17}} + frac{8}{{17}} + frac{{19}}{{17}} = frac{{20}}{{17}} + frac{{19}}{{17}} = frac{{39}}{{17}}

b) frac{2}{5} + frac{7}{{12}} + frac{{13}}{{12}} = frac{2}{5} + frac{{20}}{{12}} = frac{2}{5} + frac{5}{3} = frac{6}{{15}} + frac{{25}}{{15}} = frac{{31}}{{15}}

Bài 5

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có frac{2}{5} số học sinh học Tiếng Anh và frac{3}{7} số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Đáp án:

Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh chiếm số phần tổng số học sinh cả lớp là:

frac{2}{5} + frac{3}{7} = frac{{29}}{{35}} (tổng số học sinh cả lớp)

Đáp số: frac{{29}}{{35}} tổng số học sinh cả lớp.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!