Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập 1 trang 128

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 128. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 128 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập 1 trang 128

Giải bài tập Toán 4 trang 128

Bài 1

Tính:

a) displaystylefrac{2}{3}+frac{5}{3};

b) displaystylefrac{6}{5}+frac{9}{5};

c) displaystylefrac{12}{27}+frac{7}{27}+frac{8}{27}

Đáp án:

a)displaystylefrac{2}{3}+frac{5}{3}= frac{2+5}{3}=frac{7}{3}

b)displaystylefrac{6}{5}+frac{9}{5}= frac{6+9}{5}=frac{15}{5}=3

c) displaystylefrac{12}{27}+frac{7}{27}+frac{8}{27}= frac{12+7+8}{27} = dfrac{27}{27}=1

Bài 2

Tính:

a) frac{3}{4} + frac{2}{7}

b) frac{5}{{16}} + frac{3}{8}

c) frac{1}{3} + frac{7}{5}

Đáp án:

a) frac{3}{4} + frac{2}{7} = frac{{21}}{{28}} + frac{8}{{28}} = frac{{29}}{{28}}

b) frac{5}{{16}} + frac{3}{8} = frac{5}{{16}} + frac{{3 times 2}}{{8 times 2}} = frac{5}{{16}} + frac{6}{{16}} = frac{{11}}{{16}}

c) frac{1}{3} + frac{7}{5} = frac{5}{{15}} + frac{{21}}{{15}} = frac{{26}}{{15}}

Bài 3

Rút gọn rồi tính:

a) frac{3}{{15}} + frac{2}{5}

b) frac{4}{6} + frac{{18}}{{27}}

c) frac{{15}}{{25}} + frac{6}{{21}}

Đáp án:

a) frac{3}{{15}} + frac{2}{5} = frac{{3:3}}{{15:3}} + frac{2}{5} = frac{1}{5} + frac{2}{5} = frac{3}{5}

b) frac{4}{6} + frac{{18}}{{27}} = frac{{4:2}}{{6:2}} + frac{{18:9}}{{27:9}} = frac{2}{3} + frac{2}{3} = frac{4}{3}

c) frac{{15}}{{25}} + frac{6}{{21}} = frac{{15:5}}{{25:5}} + frac{{6:3}}{{21:3}} = frac{3}{5} + frac{2}{7} = frac{{21}}{{35}} + frac{{10}}{{35}} = frac{{31}}{{35}}

Bài 4

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có frac{3}{7} số đội viên tập hát, và frac{2}{5} số đội viên tham gia đá bóng.

Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội?

Đáp án

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng số phần số đội viên của chi đội là:

displaystylefrac{3}{7} +frac{2}{5}= frac{29}{35} (số đội viên của chi đội)

Đáp số: displaystyle frac{29}{35} số đội viên.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!