Lớp 7

Toán 7 Bài 13: Hai tam giác bằng nhau

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 63, 64, 65, 66, 67 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 13: Hai tam giác bằng nhau.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 13 Chương IV – Tam giác bằng nhau trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 13: Hai tam giác bằng nhau

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 67 tập 1

Bài 4.4

Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(1) Delta ABC = Delta DEF

(2) Delta ACB = Delta EDF

(3) Delta BAC = Delta DFE

(4) Delta CAB = Delta DEF

Hình 4.18

Gợi ý đáp án:

Xét tam giác Delta ACBDelta EDF có:

begin{array}{l}AC = ED\AB = EF\CB = DFend{array}

Rightarrow Delta ACB = Delta EDF(c.c.c)

Xét tam giác Delta CABDelta DEF có:

begin{array}{l}CA = DE\AB = EF\CB = DFend{array}

Rightarrow Delta CAB = Delta DEF(c.c.c)

Vậy khẳng định (2) và (4) đúng.

Chú ý: Khi Delta ABC = Delta DEF, ta cũng có thể viết Delta BAC = Delta EDF hay Delta CBA = Delta FED;….

Bài 4.5

Trong Hình 4.19, hãy chỉ ra hai cặp tam giác bằng nhau.

Hình 4.19

Gợi ý đáp án:

+) Xét Delta ABCDelta CDA có:

AB=CD

DB chung

BC=AD

Rightarrow Delta ABC=Delta CDA(c.c.c)

+) Xét Delta ABDDelta CDB có:

AB=CD

DB chung

AD=CB

Rightarrow Delta ABD=Delta CDB(c.c.c)

Bài 4.6

Cho Hình 4.20, biết AB = CB, AD = CD,widehat{DAB} = {90^circ },widehat{BDC} = {30^circ }

Hình 4.20

a) Chứng minh rằng Delta ABD = Delta CBD.

b) Tính widehat {ABC}.

Gợi ý đáp án:

a) Xét Delta ABDDelta CBD có:

DA=DC(gt)

BD chung

BA=BC

Vậy Delta ABD = Delta CBD(c.c.c)

b) Ta có widehat A = widehat C = {90^o}(hai góc tương ứng)

begin{array}{l}widehat C + widehat {CDB} + widehat {DBC} = {180^o}\ Rightarrow {90^o} + {30^o} + widehat {DBC} = {180^o}\ Rightarrow widehat {DBC} = {60^o}end{array}

Delta ABD = Delta CBD nên widehat {ABD} = widehat {CBD} (2 góc tương ứng)

Rightarrow widehat {ABD} = widehat {CBD} = {60^o}\Rightarrow widehat {ABC} = widehat {ABD} + widehat {CBD} = {60^o} + {60^o} = {120^o}

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!