Lớp 10

Toán 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, dễ dàng đối chiếu kết quả khi làm bài tập toán trang 93.

Giải SGK Toán 10 Bài 2 trang 93 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều được giải thích cụ thể, chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu thêm kiến thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra được kết quả học tập của bản thân.

Bạn đang xem: Toán 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán 10 trang 93 Chân trời sáng tạo – Tập 1

Bài 1 trang 93

Cho hình bình hành ABCDO là giao điểm hai đường chéo và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:

a) overrightarrow {BA} + overrightarrow {DC} = overrightarrow {0;}

b) overrightarrow {MA} + overrightarrow {MC} = overrightarrow {MB} + overrightarrow {MD}

Gợi ý đáp án

a) ABCD là hình bình hành nên overrightarrow {DC} = overrightarrow {AB}

Rightarrow overrightarrow {BA} + overrightarrow {DC} = overrightarrow {BA} + overrightarrow {AB} = overrightarrow {BB} = overrightarrow 0

b) overrightarrow {MA} + overrightarrow {MC} = left( {overrightarrow {MB} + overrightarrow {BA} } right) + left( {overrightarrow {MD} + overrightarrow {DC} } right)

= overrightarrow {MB} + overrightarrow {MD} (Vì overrightarrow {BA} + overrightarrow {DC} = overrightarrow {0} )

Bài 2 trang 93

Cho tứ giác ABCD, thực hiện cả phép cộng và trừ vectơ sau:

a) overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC} + overrightarrow {CD} + overrightarrow {DA};

b) overrightarrow {AB} - overrightarrow {AD}

c) overrightarrow {CB} - overrightarrow {CD}.

Gợi ý đáp án

a) overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC} + overrightarrow {CD} + overrightarrow {DA} = left( {overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC} } right) + left( {overrightarrow {CD} + overrightarrow {DA} } right)

= overrightarrow {AC} + overrightarrow {CA} = overrightarrow {AA} = overrightarrow 0

b) overrightarrow {AB} - overrightarrow {AD} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {DA} = overrightarrow {DA} + overrightarrow {AB} = overrightarrow {DB}

c) overrightarrow {CB} - overrightarrow {CD} = overrightarrow {CB} + overrightarrow {DC} = overrightarrow {DC} + overrightarrow {CB} = overrightarrow {DB}

Bài 3 trang 93

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài các vectơ:

a) overrightarrow {BA} + overrightarrow {AC} ;

b) overrightarrow {AB} + overrightarrow {AC} ;

c) overrightarrow {BA} - overrightarrow {BC} .

Gợi ý đáp án

a) overrightarrow {BA} + overrightarrow {AC} = overrightarrow {BC} Rightarrow left| {overrightarrow {BC} } right| = BC = a

b) Dựng hình bình hành ABDC, giao điểm của hai đường chéo là O ta có:

overrightarrow {AB} + overrightarrow {AC} = overrightarrow {AD}

AD = 2AO = 2sqrt {A{B^2} - B{O^2}} = 2sqrt {{a^2} - {{left( {frac{a}{2}} right)}^2}} = asqrt 3

Rightarrow left| {overrightarrow {AB} + overrightarrow {AC} } right| = left| {overrightarrow {AD} } right| = AD = asqrt 3

c) overrightarrow {BA} - overrightarrow {BC} = overrightarrow {BA} + overrightarrow {CB} = overrightarrow {CB} + overrightarrow {BA} = overrightarrow {CA}

Rightarrow left| {overrightarrow {BA} - overrightarrow {BC} } right| = left| {overrightarrow {CA} } right| = CA = a

Bài 4 trang 93

Cho hình bình hành ABCD O là giao điểm hai đường chéo. Chứng minh rằng:

a) overrightarrow {OA} - overrightarrow {OB} = overrightarrow {OD} - overrightarrow {OC;}

b) overrightarrow {OA} - overrightarrow {OB} + overrightarrow {DC} = overrightarrow 0

Gợi ý đáp án

a) overrightarrow {OA} - overrightarrow {OB} = overrightarrow {BA}

overrightarrow {OD} - overrightarrow {OC} = overrightarrow {CD}

Do ABCD là hình bình hành nên overrightarrow {BA} = overrightarrow {CD}

Suy ra, overrightarrow {OA} - overrightarrow {OB} = overrightarrow {OD} - overrightarrow {OC}

b) overrightarrow {OA} - overrightarrow {OB} + overrightarrow {DC} = (overrightarrow {OD} - overrightarrow {OC}) + overrightarrow {DC} \= overrightarrow {CD} + overrightarrow {DC} = overrightarrow {CC} = overrightarrow 0

Bài 5 trang 93

Cho ba lực overrightarrow {{F_1}} = overrightarrow {MA} ,overrightarrow {{F_2}} = overrightarrow {MB} và overrightarrow {{F_3}} = overrightarrow {MC} cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của overrightarrow {{F_1}} ,overrightarrow {{F_2}} đều là 10 N và widehat {AMB} = 90^circ Tìm độ lớn của lực overrightarrow {{F_3}} .

Gợi ý đáp án

Ba lực overrightarrow {{F_1}} ,overrightarrow {{F_2}} ,overrightarrow {{F_3}} cùng tác dụng vào M và vật đứng yên nên hợp lực của chúng có giá trị bằng không, hay:overrightarrow {{F_1}} + overrightarrow {{F_2}} + overrightarrow {{F_3}} = overrightarrow {MA} + overrightarrow {MB} + overrightarrow {MC} = overrightarrow 0

Dựng hình bình hành MADB, khi đó: overrightarrow {MA} + overrightarrow {MB}= overrightarrow {MD}

Rightarrow overrightarrow {MD} + overrightarrow {MC} = overrightarrow {0}

Rightarrow overrightarrow {MD}, overrightarrow {MC} là hai vecto đối nhau

Rightarrow MD =MC

Xét hình bình hành MADB, ta có:

AM=AB widehat {AMB} = 90^circ

Rightarrow MADB là hình vuông, cạnh AB=10

Rightarrow MC = MD = AB. sqrt{2} = 10sqrt{2}

Vậy độ lớn của lực overrightarrow {{F_3}}left| {overrightarrow {{F_3}} } right| = left| {overrightarrow {MC} } right| = MC = 10sqrt 2 (N)

Bài 6 trang 93

Khi máy bay nghiêng cánh một góc alpha , lực overrightarrow F của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng overrightarrow {{F_1}} và lực cản overrightarrow {{F_2}} (Hình 16). Cho biết alpha = 30^circleft| {overrightarrow F } right| = a.Tính left| {overrightarrow {{F_1}} } right|left| {overrightarrow {{F_2}} } right| theo a.

Gợi ý đáp án

Kí hiệu các điểm như hình dưới.

Khi đó các lực overrightarrow F ,overrightarrow {{F_1}} ,overrightarrow {{F_2}} lần lượt là overrightarrow {AC} ,overrightarrow {AD} ,overrightarrow {AB}

alpha = widehat {{rm{BAx}}} = 30^circ Rightarrow widehat {CAB} = 60^circ

AB = AC.c{rm{os}}widehat {CAB} = a.c{rm{os60}}^circ {rm{ = }}frac{a}{2} Rightarrow left| {overrightarrow {{F_2}} } right| = left| {overrightarrow {AB} } right| = frac{a}{2}

AD = BC = AC.sin widehat {CAB} = a.sin 60^circ = frac{{asqrt 3 }}{2} Rightarrow left| {overrightarrow {{F_1}} } right| = left| {overrightarrow {AD} } right| = AD = frac{{asqrt 3 }}{2}

Vậy left| {overrightarrow {{F_1}} } right| = frac{{asqrt 3 }}{2};left| {overrightarrow {{F_2}} } right| = frac{a}{2}

Bài 7 trang 93

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và ba điểm G, H, K thỏa mãn overrightarrow {KA} + overrightarrow {KC} = overrightarrow 0 ;overrightarrow {GA} + overrightarrow {GB} + overrightarrow {GC} = overrightarrow 0 ;overrightarrow {HA} + overrightarrow {HD} + overrightarrow {HC} = overrightarrow 0. Tính độ dài các vectơ overrightarrow {KA} ,overrightarrow {GH} ,overrightarrow {AG} .

Gợi ý đáp án

Ta có AC = ABsqrt 2 = asqrt 2

+) overrightarrow {KA} + overrightarrow {KC} = overrightarrow 0 ,

Suy ra K là trung điểm AC Rightarrow AK = frac{1}{2}.asqrt 2 = frac{{asqrt 2 }}{2}

+) overrightarrow {HA} + overrightarrow {HD} + overrightarrow {HC} = overrightarrow 0, suy ra H là trọng tâm của tam giác ADC

Rightarrow DH = frac{2}{3}DK = frac{1}{3}DB (1)

+) overrightarrow {GA} + overrightarrow {GB} + overrightarrow {GC} = overrightarrow 0, suy ra G là trọng tâm của tam giác ABC

Rightarrow BG = frac{2}{3}BK = frac{1}{3}BD (2)

(1,2) Rightarrow HG = frac{1}{3}BD=frac{{asqrt 2 }}{3}

KG = KH = frac{1}{2}HG= frac{{asqrt 2 }}{6} (2)

Rightarrow AG = sqrt {A{K^2} + G{K^2}} = sqrt {{{left( {frac{{asqrt 2 }}{2}} right)}^2} + {{left( {frac{{asqrt 2 }}{6}} right)}^2}} = frac{{asqrt 5 }}{3}

Rightarrow left| {overrightarrow {AG} } right| = frac{{asqrt 5 }}{3}

Vậy left|overrightarrow {KA}right| =frac{{asqrt 2 }}{2} ,left|overrightarrow {GH}right|=frac{{asqrt 2 }}{3} ,left|overrightarrow {AG}right|=frac{{asqrt 5 }}{3} .

Bài 8 trang 93

Một con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng đông như hình 17. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên.

Gợi ý đáp án

Gọi vecto vận tốc của tàu là overrightarrow {AB} , vecto vận tốc của dòng nước là vecto overrightarrow {BC}

Ta có vectơ tổng là overrightarrow F = overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC} = overrightarrow {AC}

Độ dài vectơ tổng là left| {overrightarrow F } right| = left| {overrightarrow {AC} } right| = AC = sqrt {A{B^2} + B{C^2}} = sqrt {{{30}^2} + {{10}^2}} = 10sqrt {10} (km/h)

Vậy độ dài vecto tổng là 10sqrt {10} (km/h).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!