Lớp 10

Tin học 10 Bài 8: Câu lệnh lặp

Giải bài tập Tin học 10 Bài 8: Câu lệnh lặp sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi trang 80→83.

Giải Tin học 10 Bài 8 thuộc chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức để trả lời các câu hỏi nội dung bài học, luyện tập và vận dụng trang 80→83. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 8 Câu lệnh lặp, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Tin học 10 Bài 8: Câu lệnh lặp

Trả lời Hoạt động Tin học 10 bài 8

1. Cấu trúc lặp trong mô tả thuật toán

: Với hai mẫu mô tả cấu trúc lặp ở Hình 1, em hãy mô tả hai thuật toán ở Ví dụ 1 và Ví dụ 2.

Trả lời:

Mẫu mô tả cấu trúc lặp có số lần biết trước (VD1)

Mẫu mô tả cấu trúc lặp không biết trước
số lần lặp (VD2)

Lặp với đếm từ 0 đến 9:

Câu lệnh hay nhóm câu lệnh

Hết lặp

Lặp khi điều kiện mật khẩu đúng được
thoả mãn:

Câu lệnh hay nhóm câu lệnh

Hết lặp

3. Câu lệnh lặp với số lần lặp không biết trước trong Python

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh while để chương trình chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

Trả lời:

Có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh while để chương trình chạy vẫn cho cùng kết quả.

Câu lệnh: for i in range(1, 7)

Trả lời Luyện tập Tin học 10 trang 83

Bài 1

Em hãy dự đoán chương trình hình bên đưa ra màn hình những gì.

Trả lời:

Kết quả như trong hình:

Bài 2

Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi. Em hãy viết chương trình nhập một số nguyên n, sau đó in ra các giá trị từ n về 1 để mô phỏng quá trình đếm ngược.

Trả lời:

n = int(input(“Nhập n: “))

for i in range(0, n):

print(n – i)

Trả lời Vận dụng Tin học 10 trang 83

Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5% một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5% số tiền gửi. Hết một năm, nếu mẹ không rút tiền thì cả vốn lẫn lãi sẽ tự động được gửi tính cho năm tiếp theo. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền T (đơn vị triệu đồng) sau đó tính và đưa ra 10 dòng, mỗi dòng ghi số tiền sau mỗi năm trong 10 năm gửi liên tiếp cả gốc lẫn lãi để mẹ tham khảo.

Trả lời:

T = float(input(“Nhập số tiền: “))

for i in range(10):

T = T * (1 + 5/100)

print(T)

Trả lời Câu hỏi tự kiểm tra Tin học 10 trang 83

: Trong các câu sau đây, những câu nào đúng ?

1) Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có câu lệnh thể hiện cấu trúc lặp.

2) Trong Python chỉ có câu lệnh while để thể hiện cấu trúc lặp.

3) Trong Python chỉ có câu lệnh for để thể hiện cấu trúc lặp.

4) Có thể sử dụng câu lệnh while để thể thiện cấu trúc lặp với số lần lặp biết trước.

5) Có thể sử dụng câu lệnh for để thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết trước.

Trả lời:

Những câu đúng: 1, 4,5

Trong Python để thể hiện cấu trúc lặp có thể sử dụng câu lệnh while, for nên 2, 3 sai.

Để thể hiện cấu trúc lặp với số lần biết trước có thể sử dụng câu lệnh while với điều kiện sử dụng một biến để kiểm soát được số lần lặp.

Để thể hiện cấu trúc lặp với số lần không biết trước có thể sử dụng câu lệnh for với điều kiện sử dụng một biểu thức logic làm điều kiện lặp.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!