Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 4: The Real World

Tiếng Anh 7 Unit 4 The Real World giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 42 sách Cánh diều bài What is the coldest place on earth trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 4 lớp 7 trang 42 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 4: The Real World, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4: The Real World

Going to Extremes

Explorer Nick Middleton teaches geography at Oxford University in England. But he also explores extreme places— the hottest, coldest, wettest, and driest spots on Earth—to find out how people live in these places.

In an interview with National Geographic, Middleton talks about his trip to Oymyakon, in Siberia, Russia—the coldest inhabited pÌlace on Earth. It can get as cold as -71°C there!

Dịch nghĩa

Đi đến thái cực

Nhà thám hiểm Nick Middleton dạy môn địa lý tại Đại học Oxford ở Anh. Nhưng anh ấy cũng khám phá những nơi khắc nghiệt – những điểm nóng nhất, lạnh nhất, ẩm ướt nhất và khô hạn nhất trên Trái đất – để tìm hiểu cách mọi người sống ở những nơi này.

Trong một cuộc phỏng vấn với National Geographic, Middleton nói về chuyến đi của mình đến Oymyakon, ở Siberia, Nga – nơi có người ở lạnh nhất trên Trái đất. Ở đó có thể lạnh đến – 71 ° C!)

Câu A

Read the information about Nick Middleton. What are his job? (Đọc thông tin về Nick Midelton. Công việc của ông ấy là gì?)

a. Explorer and scientist (nhà thám hiểm và nhà khoa học)

b. writer and photographer (nhà văn và nhiếp ảnh gia)

c. teacher and explorer ( giảng viên và nhà thám hiểm)

Gợi ý đáp án

c

Câu B

Listen. Check (✓) the things people usually eat in Oymyakon (Lắng nghe. Đánh dấu (✓) với những thứ mà mọi người thường ăn ở Oymyakon)

☐ reindeer meat (thịt tuần lộc) ☐ rice (cơm)

☐ horse meat (thịt ngựa) ☐ bread (bánh mì)

Gợi ý đáp án

reindeer meat

horse meat

Câu C

Listen again. What do they do with their animals? Check (✓) the correct answer(s) (Nghe lại lần nữa. Họ làm gì với động vật của họ. Đánh dấu (✓) vào câu trả lời đúng)

☐ eat them

☐ sell them

☐ drink their milk

☐ use them for farming (sử dụng chúng để làm nông nghiệp)

☐ make things from their leather and fur (làm mọi thứ từ da và lông của chúng)

Gợi ý đáp án

eat them

sell them

drink their milk

make things from their leather and fur

Discussion: Would you like to live in Oymyakon? Why or why not? (Thảo luận. Em có thích sống ở Oymyskon không? Tại sao có/ tại sao không?)

HS tự thực hiện

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!