Lớp 7

Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 trang 24, 25, 26, 27, 28 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX của Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài 4 chương 2 trong sách giáo khoa Lịch sử 7 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Giải câu hỏi giữa bài Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 4

1. Tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại phong kiến nào? Hãy thể hiện tiến trình lịch sử đó trên trục thời gian theo ý tưởng của em.

Trả lời:

Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, lịch sử Trung Quốc tiếp tục trải qua các triều đại phong kiến là:

 • Nhà Đường (618 – 907)
 • Thời kì Ngũ đại thập quốc (907 – 960).
 • Thời Tống (960 – 1279)
 • Thời Nguyên (1271 – 1368)
 • Nhà Minh (1368 – 1644)
 • Nhà Thanh (1644 – 1911)

2. Trung Quốc dưới thời Đường

Hãy trình bày những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường.

Trả lời:

Những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường.

– Về chính trị:

 • Dưới thời Đường bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh. Đặt các khoa thi tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan, cử người thân tín cai quản các địa phương.
 • Chính sách xâm lược để mở rộng lãnh thổ như xâm chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, Triều Tiên và củng cố chế độ cai trị ở An Nam đô hộ phủ (Việt Nam bấy giờ),…

– Về kinh tế:

 • Nông nghiệp: chính sách giảm thuế, chế độ quân điền. Kỹ thuật canh tác mới được áp dụng do đó nông nghiệp đã có bước phát triển.
 • Thủ công nghiệp: luyện sắt, đóng thuyền,… và các ngành nghề thủ công khác ngày càng phát triển với các xưởng có hàng chục người làm việc.
 • Thương nghiệp: có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Những tuyến đường giao thông truyền thống khác đến thời Đường đã trở thành “con đường tơ lụa”.

3. Sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh

Câu 1: Nêu những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh.

Trả lời:

Biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh:

– Nông nghiệp:

 • Có những tiến bộ về kĩ thuật gieo trồng.
 • Diện tích trồng trọt vượt xa các thời trước, sản lượng lương thực tăng nhiều.
 • Tình trạng cướp đoạt ruộng đất của địa chủ vẫn gia tăng.

– Thủ công và thương nghiệp: các hình thức công xưởng thủ công đã xuất hiện trong các nghề dệt, làm giấy, đổ sứ.

– Ngoại thương:

 • Từ thế kỉ XVII đã có một số thương nhân châu Âu đến Trung Quốc buôn bán.
 • Đến triều nhà Thanh, do thi hành chính sách đóng cửa biển, đã hạn chế người châu Âu vào Trung Quốc.
 • Kinh tế công thương nghiệp sớm phát triển, kinh tế tự nhiên luôn chiếm địa vị thống trị, kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển.

Câu 2: Theo em, những thành tựu nào là nổi bật nhất? Vì sao?

Trả lời:

Thành tựu lớn nhất của sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh đó chính là sự phát triển mạnh mẽ của thương nghiệp.

 • Thời Minh – Thanh, thương nghiệp đã phát triển mạnh mẽ và đã có dấu hiệu tách ra khỏi nông nghiệp. Việc buôn bán giữa các quốc gia được đẩy mạnh, cùng với đó là sự xuất hiện của các thành thị hưng thịnh như Bắc Kinh, Nam Kinh,…
 • “Con đường tơ lụa” vẫn phát triển trong thời gian này. Sự phát triển của công thương nghiệp đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của những mầm mống tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc, tuy nhiên vẫn còn nhỏ bé và chưa đủ sức chi phối mạnh mẽ đối với nền kinh tế – xã hội Trung Quốc.

4. Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Câu 1: Hãy giới thiệu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.

Trả lời:

Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX

– Tư tưởng – tôn giáo:

 • Nho giáo: hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc.
 • Phật giáo: phát triển và thịnh hành nhất dưới thời Đường, nhiều chùa chiền, tượng phật được xây dựng.

– Sử học, văn học:

 • Nhiều bộ sử lớn được biên soạn như Minh sử, Thanh thực sử, Tứ khố toàn thư,…
 • Nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Thể thơ nổi tiếng nhất đó chính là thơ “Đường luật”.
 • Tiểu thuyết chương hồi: Thủy hử (Thi Nại Am), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần),…

– Kiến trúc, điêu khắc:

 • Nhiều cung điện cổ kính như Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.
 • Nhiều bức họa đạt tới đỉnh cao, những bức tượng Phật tinh xảo, sinh động,…

– Khoa học kĩ thuật:

 • Tứ đại phát minh: thuốc súng, kỹ thuật in, la bàn và giấy.
 • Các ngành khoa học khác: Cửu chương toán thuật, phép tính lịch, thuật phẫu thuật và châm cứu trong y học.

Câu 2: Em hãy nêu nhận xét về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc.

Trả lời:

Nhận xét: Kế thừa những di sản văn hóa cổ đại, đến thời trung đại, trên cơ sở những điều kiện kinh tế xã hội mới và sự giao lưu văn học với bên ngoài, nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những thành tựu văn hóa rất rực rỡ và độc đáo, trong đó nổi bật nhất là các mặt tư tưởng, văn học, sử học, nghệ thuật và một số lĩnh vực khoa học kĩ thuật

Những thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực đã làm cho Trung Quốc trở thành một trung tâm văn minh quan trọng ở Viễn Đông và trên thế giới.

Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 4

Câu 1

Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc?

Trả lời:

Dưới thời Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc đạt được sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội.

– Chính trị:

 • Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương.
 • Nhà nước mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
 • Tiếp tục chính sách xâm lược các nước để mở rộng bờ cõi đất nước.

– Kinh tế:

 • Sản xuất nông nghiệp phát triển nhờ việc thực hiện: giảm tô thuế, bớt sưu dịch; chế độ quân điền; cải tiến kĩ thuật canh tác…
 • Các ngành nghề thủ công như rèn sắt, đóng thuyền,… có sự phát triển hơn trước.
 • Thương nghiệp phát triển, nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á; con đường tơ lụa được hình thành.

– Xã hội ổn định, đời sống nhân dân ấm no.

– Văn hóa phát triển, tiêu biểu nhất là lĩnh vực văn học với hơn 2000 nhà thơ và hơn 50.000 tác phẩm thơ Đường luật.

Câu 2

Kinh tế thời Minh – Thanh có điểm gì mới so với thời Đường?

Trả lời:

Kinh tế thời Minh – Thanh có điểm mới so với thời Đường:

 • Đầu thế kỷ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện trong các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp.
 • Các thành thị Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn.
 • Đến thời Minh – Thanh, thương nghiệp đã phát triển mạnh mẽ và đã có dấu hiệu tách ra khỏi nông nghiệp.
 • Sự phát triển của công thương nghiệp đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của những mầm mống tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc.

Câu 3

Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

– Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, em ấn tượng với thành tựu về Văn học. Vì:

 • Nền văn học Trung Quốc rất phong phú, đa dạng về thể loại, ví dụ: thơ Đường luật, kịch, tiểu thuyết chương hồi…
 • Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ, vang danh qua nhiều thế hệ, như: Tam quốc diễn (nghĩa của La Quán Trung); Hồng Lâu Mộng (của Tào Tuyết Cần)… Những tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim mà hiện nay chúng ta vẫn xem, chẳng hạn như phim Tây Du Kí…
 • Văn hóa Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học của Việt Nam thời trung đại.

Câu 4

Liên hệ với lịch sử Việt Nam, em hãy tìm hiểu thêm và chia sẻ: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược Việt Nam?

Trả lời:

Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, Việt Nam đã bị các triều đại phong kiến Trung Quốc là: Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều tiến hành xâm lược Việt Nam.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!