Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 3: Comprehension

Tiếng Anh 7 Unit 3 Comprehension giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 36 sách Cánh diều bài I bought new shoes trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 3 lớp 7 trang 36 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Comprehension mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 3: Comprehension

Giải Unit 3 I bought new shoes trang 36

Câu A

Answer the questions about Yarn Bomb!

1. Yarn bombers cover ____ with a knitted “jacket”

a. public objects

b. people

c. dangerous objects

2. The people of Pittsburgh yarn bombed _____.

a. a park b. a bridge c. a building

3. In line 9,”it” refers to _______.

a. the bridge

b. Pittsburgh

c. Knit the Bridge

4. People became closer through Knit the Bridge because it required ____.

a. money

b. teamwork

c. knitting skills

5. Yarn bombers take part in yarn bombing to make their cities ______.

a. busier

b. cleaner

c. more interesting

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. c

4. b

5. c

DO YOU KNOW?

Gợi ý đáp án

b. poor people

Câu B

Complete the chart. Write the notes about yarn bombing

Gợi ý đáp án

What’s yarn bombing?

Where does it take place

Why do people do it?

Yarn bombing is a kind of street art

it takes place in many places, such as London, Cpenhangen, Paris, Mexico City, and Bali

Because thy want to make their cities more colorful and interesting. They also want people to see their cities in a different way

Câu C

Talk with a partner. Do you think Yarn bombing is a form of art? Would you like to see yarn bombs in your city? (Trò chuyện cùng bạn. Theo em Yarn bombing có phải là một loại hình nghệ thuật không? em có thích xem yarn bombs ở thành phố của mình không?)

Gợi ý đáp án

Yes, I think so. I would like to see yarn bombs in my city.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!