Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 3: Project

Tiếng Anh 12 Unit 3 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 41 để chuẩn bị bài The green movement trước khi đến lớp.

Project Unit 3 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 3: Project

Câu 1

Do a survey. Find out: (Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:)

how many students in your class have chosen a green lifestyle

what they often do

why they think their activities are environmentally friendly

You can use the following questionnaire:

How green are you?

1. Purchase certified organic food and drinks.

2. Buy reusable products.

3. Refuse plastic bags when shopping.

4. Walk to school at least twice a week.

5. Turn off the lights when leaving home.

6. Call a plumber to fix dripping water pipes and taps.

7. Take part in tree-planting events.

8. Use electronic files and avoid printing out documents.

9. Use solar energy calculators, watches and other accessories.

10. Encourage friends and relatives to join green activities.

Dịch nghĩa: 

+ bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn đã chọn được lối sống xanh

+ những gì họ thường làm

+ tại sao họ nghĩ rằng hoạt động của họ thân thiện môi trường

Bạn có thể sử dụng câu hỏi sau đây:

Bạn xanh như thế nào?

1. Mua thực phẩm hữu cơ được kiểm chứng và thức uống.

2. Mua các sản phẩm tái sử dụng.

3. Từ chối túi nilon khi đi mua sắm.

4. Đi bộ đến trường ít nhất hai lần một tuần.

5. Tắt đèn khi ra khỏi nhà.

6. Gọi một thợ sửa ống nước để sửa chữa nhỏ giọt ống nước và vòi nước.

7. Tham gia vào các sự kiện trồng cây.

8. Sử dụng tập tin điện tử và tránh in tài liệu.

9. Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời, đồng hồ và các phụ kiện khác.

10. Khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh.

Câu 2

(Báo cáo kết quả với lớp của bạn.)

Gợi ý đáp án

According to my survey, there is 97 per cent of our class have chosen a green lifestyle. They often buy reusable products, refuse plastic bags when shopping, turn off the lights when leaving home, call a plumber to fix dripping water pipes and taps, take part in tree-planting events, use electronic files and avoid printing out documents. They always purchase certified organic food and drinks, encourage friends and relatives to join green activities, and so on…

Chú ý: Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Dịch nghĩa:

Theo khảo sát của tôi, có 97% lớp chúng ta có lựa chọn lối sống xanh. Họ thường mua các sản phẩm tái sử dụng, từ chối túi nilon khi đi mua sắm, tắt đèn khi ra khỏi nhà, gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa ống nước và vòi nước nhỏ giọt, tham gia vào các sự kiện trồng cây, sử dụng các tập tin điện tử và tránh in tài liệu. Họ luôn luôn mua thực phẩm hữu cơ và thức uống được kiểm chứng, khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh, và vân vân…

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!