Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 2: Language

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2 Language giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 20→22 để chuẩn bị bài Urbanisation trước khi đến lớp.

Unit 2 lớp 12 Language được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 2: Language

Tiếng Anh 12 Unit 2 Language

Vocabulary

1. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions.

Xem cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối các từ trong các cuộc trò chuyện với các định nghĩa thích hợp.

Đáp án

1. b 2. e 3. a 4. d 5. c

Hướng dẫn dịch

1. đô thị hóa: một sự thay đổi dân số từ nông thôn ra thành thị

2. quá tải: đưa ra quá nhiều thông tin, làm việc hoặc trách nhiệm

3. công nghiệp hóa: khoảng thời gian khi một quốc gia phát triển nhiều ngành công nghiệp trên quy mô lớn

4. thuộc về nông nghiệp: liên quan đến việc thực hành hoặc khoa học của nông nghiệp

5. tắt, dừng: không để ý

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1.

Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ trong bài 1.

Đáp án

1. urbanisation 2. overload 3. switched off 4. agricultural 5. industrialisation

Hướng dẫn dịch

1. Tác động của việc gia tăng đô thị hóa đã gây hại cho môi trường và dẫn tới sự gia tăng khí thải nhà kính.

2. Học sinh có thể dễ dàng quá tải bộ nhớ trong một thời gian ngắn với những thông tin không cần thiết.

3. Bài giảng kéo dài hai tiếng và nhàm chán, do đó, đến khi kết thúc, tôi hoàn toàn hết năng lượng.

4. Trước cách mạng công nghiệp ở Anh, phần lớn dân số được tuyển làm người lao động nông nghiệp.

5. Sự chuyển đổi thành một nền kinh tế hiện đại của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1950 qua quá trình công nghiệp hóa.

3. Match a word on the left with a word on right to make a compound adjective.

Nối một từ bên trái với một từ bên phải để tạo một tính từ hỗn hợp.

Đáp án

1 – b; 2 – c; 3 – f; 4 – e; 5 – a; 6 – d

Hướng dẫn dịch

1 – weather-beaten: thời tiết xấu

2 – well-paid: trả lương cao

3 – long-lasting: kéo dài lâu

4 – year-round: quanh năm

5 – worldwide: rộng khắp thế giới

6 – downmarket: thị trường cấp thấp

4. Complete the text below with the compound adjectives given in the box.

Hoàn thành văn bản dưới đây với các tính từ hỗn hợp được đưa ra trong hộp.

Đáp án

1. weather-beaten 2. long-term 3. well-paid 4. fast-growing 5. up-to-date

Hướng dẫn dịch

Nhiều thanh thiếu niên ở nông thôn không muốn dùng cả đời của họ trên cánh đồng như cha mẹ dày dạn phong sương của họ. Họ hiểu rằng công việc dài hạn có triển vọng tốt hơn dành cho họ ở thành phố. Vì vậy họ rời ngôi làng của họ đi tìm công việc được trả lương cao trong các khu công nghiệp. Trong thành phố, thanh thiếu niên có thể tiếp cận với nhà máy và công nghệ ngày càng phát triển.

Pronunciation

1. Listen to the conversation and pay attention to the pronunciation of the underlined parts.

Nghe đoạn hội thoại và chú ý đến cách phát âm của các phần gạch chân.

Bài nghe

2. Now listen to the conversation in 1 again. Pay attention to the diphthongs in the conversation. Practise it with a partner.

Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong phần 1 lần nữa. Hãy chú ý đến nguyên âm đôi trong cuộc trò chuyện. Thực hành với một người bạn.

Bài nghe

Hướng dẫn dịch hội thoại

Joe: Xin chào, Mike!

Mike: Xin chào, Joe! Đã lâu không gặp bạn. Trông bạn có vẻ mệt mỏi!

Joe: Tớ vừa từ thành phố về.

Mike: Bạn đã đi tàu sao?

Joe: Đúng vậy, nhưng mất 5 giờ! Hành trình rất chậm, ồn ào và rất đông đúc.

Mike: Đúng vậy, xe lửa vẫn chậm hơn so với xe khách.

Joe: Chắc chắn rồi, họ nên thay thế chúng bằng những chiếc tàu mới, tốc độ cao. Lần tới tớ sẽ đi bằng xe khách. Bạn có khỏe không?

Mike: Tớ khỏe, cuộc sống không thay đổi nhiều với tớ. Tớ vẫn sống và làm việc trên trang trại của mình với vợ, nhưng con trai và con gái của tớ tất cả đã di chuyển tới thành phố.

Joe: Vì thế bạn thực sự thích ở nông thôn?

Mike: Vâng, đúng vậy. Tớ vẫn nghe tin tức về tội phạm và ô nhiễm tiếng ồn ở các thành phố lớn, đặc biệt là các khu công nghiệp. Vợ tớ rất lo lắng cho những đứa trẻ, vì vậy cô ấy gọi cho chúng hằng ngày.

Joe: Chúng còn trẻ và cuộc sống thành phố rất thú vị với chúng. Chúng cũng sẽ có triển vọng nghề nghiệp tốt hơn.

Mike: Vâng , tôi đồng ý. Chúng đã tìm được việc trả lương cao và thực sự tận hưởng cuộc sống ở đó.

Grammar

1. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1. (should) get

2. (should) be cleaned

3. (should) work

4. (should) be allowed

5. (should) attend

6. (should) not look down on

Hướng dẫn dịch

1. Quan trọng là anh ấy nên được nhận vào một trường đại học tốt.

2. Giáo viên yêu cầu lớp học nên được dọn dẹp ngay lập tức.

3. Bố của tôi nhấn mạnh rằng anh trai tôi nên làm việc ở nông trại.

4. Quan trọng là mọi người nên được phép lựa chọn nơi sống.

5. Tôi yêu cầu mọi người trong lớp của tôi tham gia vào bài trình bày của tôi.

6. Quan trọng là người thành thị không được coi khinh người nông thôn.

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the appropriate form.

Hoàn thành câu với động từ trong hộp. Sử dụng các hình thức thích hợp.

Đáp án

1. (should) study 2. (should) be told 3. (should) obey
4. (should) be returned 5. (should) search / (should) be searching

Hướng dẫn dịch

1. Bố mẹ cô ấy khẳng định rằng cô nên học rất chăm chỉ cho kì thi GCSE.

2. Điều cần thiết là người trẻ ở vùng nông thôn được kể sự thật về cuộc sống thành thị.

3. Điều bắt buộc rằng tất cả những người di cư phải tuân theo các quy tắc và quy đinh của khu dân cư mà họ chuyển đến.

4. Cảnh sát yêu cầu tiền bị đánh cắp nên được trả lại cho ngân hàng.

5. Ý tưởng tốt khi cảnh sát tìm kiếm những người mất tích.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!