Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and Culture

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and Culture giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 27 để chuẩn bị bài Urbanisation trước khi đến lớp.

Giải Communication and Culture Unit 2 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and Culture

Communication and Culture Unit 2 Tiếng Anh 12

Communication

The urban world in 2050. Thế giới đô thị năm 2050

1. Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

Nghe cuộc nói chuyện về những dự đoán cho cuộc sống ở các thành phố trong năm 2050 và chọn tùy chọn đúng trong mỗi câu sau đây.

Bài nghe

Đáp án

1. 70

2. oil

3. natural resources

4. close to

5. really big cities

6. smaller cities

Hướng dẫn dịch

1. Đến năm 2050, 70 phần trăm dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố.

2. Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ rất tốn kém.

3. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. Nhiều người có thể sẽ có những nơi làm việc gần nơi họ sinh sống.

5. Nó sẽ rất khó khăn để cung cấp đủ nước, gas và điện cho các thành phố lớn.

6. Nhiều người từ nông thôn sẽ di chuyển đến các thành phố nhỏ hơn.

2. Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050.

Làm việc theo nhóm. Dự đoán nào trong phần 1 có khả năng trở thành sự thật với thành phố bạn đang sống, hoặc một thành phố ở VN mà bạn biết rõ nhất? Viết một số dự đoán về thành phố đó vào năm 2050.

Đáp án 

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support a sustainable development.

Tiếng Việt

Bây giờ chúng tôi đang số ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Giang. Tất cả chúng tôi nghĩ rằng vào năm 2050, thị trấn nhỏ của chúng tôi sẽ phát triển thành một thành phố nhỏ. Ngày càng nhiều người từ các ngôi làng gần đó sẽ đến và định cư ở đây. Sẽ có nhiều trung tâm giải trí và tiện nghi tốt hơn. Một số nhà máy sẽ được xây dựng trong khu vực, vì vậy sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên đắt hơn, đặc biệt là dầu và điện. Ngoài ra, môi trường có thể phải khó khăn. Không khí và nước sẽ bị ô nhiễm do khói từ các ống khói nhà máy và không được xử lý đúng cách theo hệ thống thoát nước. Điều quan trọng là chính phủ và chính quyền địa phương làm việc chặt chẽ để hỗ trợ phát triển bền vững.

Culture

1. Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show?

Xem hai bức ảnh của Bangkok, Thái Lan. Những khía cạnh nào của cuộc sống thành phố được thể hiện?

Gợi ý

It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure with sky train and high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums and urban poverty. homeless people.

2. Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

Đọc văn bản về đô thị hóa ở Bangkok. Trả lời các câu hỏi phía dưới.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Vai trò của Băng Cốc ở Thái Lan là gì?

2 – Đô thị hóa mang lại những lợi ích gì?

3 – Đô thị hóa gây ra những vấn đề gì?

Đáp án

1. Bangkok plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world’s window on the growth of Thailand.

2. It has brought about economic, social and cultural benefits.

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.

Hướng dẫn dịch bài đọc

Là thủ đô của Thái Lan trong hơn 200 năm, Bangkok có một vai trò quan trọng để chơi. Sự tăng trưởng của nó là cửa sổ thế giới về sự tăng trưởng của Thái Lan. Tốc độ đô thị hóa của nước này đã tăng dần trong 50 năm qua, mang lại nhiều lợi ích rõ ràng và rộng khắp cho đất nước. Bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hoá. Về lợi ích kinh tế, thống kê thu nhập quốc gia cho thấy Bangkok và các khu vực xung quanh thường tạo ra hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội. Về lợi ích xã hội, người dân Bangkok có thể tiếp cận các dịch vụ và phương tiện tốt hơn so với bất kỳ khu vực nào khác của đất nước. Hơn nữa, như một trung tâm nghệ thuật và văn hoá quốc gia, Bangkok cung cấp nhiều cơ hội và tiện nghi cho các hoạt động vui chơi giải trí và giải trí.

Tuy nhiên, đô thị hóa cũng dẫn đến những vấn đề lớn. Ví dụ, hàng ngàn người di cư sống trong khu ổ chuột hiện đại bao quanh bởi nghèo đói, tội ác và ma túy, và không có hy vọng kiếm được việc làm. Ách tắc giao thông là một vấn đề lớn ở thành phố mà hệ thống đường sá không thể đối phó được với số lượng xe tăng. Sự tắc nghẽn giao thông kết hợp với các nhà máy tập trung lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và nước. Mặc dù có vấn đề, Bangkok vẫn tiếp tục thu hút ngày càng nhiều người di cư mỗi năm. Các vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và các khu nhà ổ chuột tại khu vực thành thị sẽ tiếp tục tồi tệ hơn nếu chính phủ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa.

3. Discuss the question below. What are the similarities and differences between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi?

Thảo luận về câu hỏi dưới đây.Những điểm tương đồng và khác biệt giữa đô thị hóa ở Bangkok và tại Hà Nội là gì?

Similarities:

– occur in the capitals of their countries

– bring apparent and wide-ranging benefits to the countries in term of economics, social and cultural

– people are able to access to better services and facilities thank to urbanisation

– suffer from social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution

Differences:

– Hanoi is smaller than Bangkok

– slums is not one of the big problems of Hanoi like Bangkok

– the gap between the richs and the poors in Hanoi are not as high as that in Bangkok

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!