Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit I: IA Vocabulary

Tiếng Anh 10 Unit I: IA Vocabulary giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 6 sách Chân trời sáng tạo bài Unit I: Introduction trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit I lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 6. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit I: IA Vocabulary trang 6, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit I: IA Vocabulary

Bài 1

SPEAKING Describe the photo. Where are the people? What are they doing?

(Mô tả bức tranh? Những người trong hình đang ở đâu? Họ đang làm gì?)

Gợi ý đáp án

The people are in a canteen. They are having a meal and chatting with their friends.

(Những người này đang ở căn tin. Họ đang dùng bữa và nói chuyện với bạn của họ.)

Bài 2

2. Read and listen to the dialogue. Find the names of the people in the photo.

(Đọc và nghe đoạn hội thoại và tìm tên của những người trong bức ảnh.)

Ryan: Hi, Izzy. Can I sit here?

Izzy: Yes, of course. This is Becky. She’s new.

Ryan: Hi, Becky. I’m Ryan, Izzy’s brother.

Becky: Hi. Nice to meet you!

Ryan: Where are you from, Becky?

Becky: I’m from London. I moved here two weeks ago.

Ryan: I love London. I’ve got friends there. I sometimes visit them and we go skateboarding.

Izzy: Do you like skateboarding, Becky?

Becky: Not really. But I like ice skating.

Izzy: Me too! Let’s go ice skating after school.

Becky: Great idea!

Ryan: I’m not very keen on ice skating. What do you think of bowling?

Becky: Bowling? I hate it.

Ryan: Oh. Actually, I don’t mind ice skating.

Izzy: There’s the bell. I’ve got maths, then history.

Becky: I’ve got PE now. I love PE! See you after school, Izzy!

Izzy: Bye, Becky.

Ryan: Yeah … Bye …

Gợi ý đáp án

The boy who is standing is Ryan. The two girls sitting at the table are Izzy and Becky.

(Bạn trai đang đứng là Ryan. Hai bạn gái đang ngồi là Izzy và Becky.)

Bài 3

3. Are the sentences true or false? Write T or F.

(Những câu sau đây là đúng hay sai. Viết T hoặc F.)

1. This is the first time Izzy and Ryan have met.

2. This is the first time Becky and Ryan have met.

3. Ryan sometimes goes skateboarding in London.

4. Becky does not like skateboarding or bowling.

5. Ryan and Becky agree to go ice skating after school.

6. Izzy and Becky have got PE next.

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

6. F

Bài 4

4. VOCABULARY Add three words from the dialogue in exercise 2 to each list.

(Thêm 3 từ trong đoạn hội thoại trong bài 2 vào mỗi danh sách.)

Sports and hobbies School subjects
board games drama
drawing IT (information technology)

Gợi ý đáp án

Sports and hobbies

(Môn thể thao và sở thích)

School subjects

(Các môn học ở trường)

board games (trò chơi trên bàn cờ)

drama (kịch)

drawing (vẽ)

IT (information technology) (công nghệ thông tin)

skateboarding (trượt ván)

math (toán)

ice skating (trượt băng)

history (lịch sử)

bowling (chơi bóng bowling)

PE (thể dục)

Bài 5

5. Work in pair. How many more words can you add to the list in exercise 4 in three minutes?

(Làm việc theo cặp. Bạn có thể thêm bao nhiêu từ vào trong danh sách ở bài 4 trong vòng 3 phút?)

Gợi ý đáp án

Subjects (môn học): chemistry (hóa học) , geography (địa lí) , music (âm nhạc)

Hobbies (sở thích): gymnastics (thể dục dụng cụ) , chess (cờ vua) , dancing (nhảy)

Bài 6

6. KEY PHRASES Label the phrases below A (like), B (OK) or C (don’t like). Which phrases are in the dialogue in exercise 2?

(Xếp các cụm từ bên dưới vào các nhóm A (thích), B (cũng được), C (không thích). Cụm từ nào bên dưới xuất hiện trong đoạn hội thoại trong bài 2?)

Like and dislike

I can’t stand…

I don’t mind…

I hate…

I love…

I (quite) like…

I’m really keen on…

… isn’t bad…

… is great…

… is terrible…

Gợi ý đáp án

A (thích)

B (cũng được)

C (không thích)

I love… (Tôi yêu)

I don’t mind… (Tôi không ngại)

I can’t stand… (Tôi không thể chịu nổi)

I’m really keen on… (Tôi rất háo hức)

… isn’t bad… (không tệ)

I hate… (Tôi ghét)

… is great… (tuyệt vời)

I (quite) like… (Tôi (khá) thích)

… is terrible… (thật tệ)

Bài 7

7. SPEAKING Work in pairs. Give opinions of school subjects. Use the phrases in exercise 6.

(Làm việc theo cặp. Đưa ra ý kiến về các môn học trong trường. Sử dụng các cụm từ trong bài 6.)

History isn’t bad. (Môn Lịch sử không tệ.)

I quite like PE. (Tôi khá thích môn Thể dục.)

Gợi ý đáp án

I can’t stand chemistry. (Tôi không thể chịu nổi môn Hóa học.)

I don’t mind physics. (Tôi không ngại môn Vật lý.)

I hate PE. (Tôi ghét môn Thể dục.)

I love English. (Tôi yêu môn Tiếng Anh.)

I quite like math. (Tôi khá thích môn Toán.)

I’m really keen on literature. (Tôi rất háo hức với môn Ngữ văn.)

Geography isn’t bad. (Môn Địa lý cũng không tệ.)

History is great. (Môn Lịch sử thật tuyệt.)

Biology is terrible. (Môn Sinh học thật kinh khủng.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!