Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 5: Từ vựng

Từ vựng Unit 5 lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Inventions giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Inventions được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 10.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5: Từ vựng

Từ vựng Unit 5 lớp 10: Inventions

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

3D printing

/ˌθriː ˈdiː ˈprɪntɪŋ/

In ba chiều

AI (artificial intelligence)

/ˌeɪ ˈaɪ/

Trí tuệ nhân tạo

App

n

/æp/

Ứng dụng (trên điện thoại)

Application

n

/ˌæplɪˈkeɪʃn/

Ứng dụng

Apply

v

/əˈplaɪ/

Áp dụng

Button

n

/ˈbʌtn/

Nút bấm

Charge

v

/tʃɑːdʒ/

Sạc pin

Communicate

v

/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Giao tiếp

Computer

n

/kəmˈpjuːtə(r)/

Máy tính

Device

n

/dɪˈvaɪs/

Thiết bị

Display

n

/dɪˈspleɪ/

Hiển thị, trưng bày

Driverless

adj

/ˈdraɪvələs/

Không người lái

E-reader

n

/ˈiː riːdə(r)/

Thiết bị đọc sách điện tử

Experiment

n

/ɪkˈsperɪmənt/

Thí nghiệm

Hardware

n

/ˈhɑːdweə(r)/

Phần cứng (máy tính)

Install

v

/ɪnˈstɔːl/

Cài (phần mềm, chương trình máy tính)

Invention

n

/ɪnˈvenʃn/

Phát minh

Laboratory

n

/ləˈbɒrətri/

Phòng thí nghiệm

Laptop

n

/ˈlæptɒp/

Máy tính xách tay

Processor

n

/ˈprəʊsesə(r)/

Bộ xử lí (máy tính)

RAM (Random Access Memory)

/ræm/

Bộ nhớ khả biến (máy tính)

Smartphone

n

/ˈsmɑːtfəʊn/

Điện thoại thông minh

Software

n

/ˈsɒftweə(r)/

Phần mềm (máy tính)

Stain

n

/steɪn/

Vết bẩn

Storage space

n

/ˈstɔːrɪdʒ speɪs/

Dung lượng lưu trữ (máy tính)

Store

v

/stɔː(r)/

Lưu trữ

Suitable

adj

/ˈsuːtəbl/

Phù hợp

Valuable

adj

/ˈvæljuəbl/

Có giá tị

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!