Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 5: Speaking

Giải Tiếng Anh 10 Unit 5: Speaking giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Inventions trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 5 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 56. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 5: Speaking trang 56, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5: Speaking

Bài 1

Inventions and how they are used

(Các phát minh và cách chúng được sử dụng)

Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói về công dụng của những phát minh này. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

Inventions

Main uses

1. the Internet

communicate over long distances

2. e-readers

store and read text

3. robots

do difficult or dangerous task effectively

4. 3D printing

make three dimensional objects

5. driverless cars

travel around without a person in control

Cấu trúc:

S + help(s)/ allow(s) us to do sth: … giúp/ cho phép chúng ta làm việc gì

We/ People (can) use sth to do/ for sth: Chúng ta/ Mọi người có thể sử dụng… để…

S + is/ are used for sth/ doing sth: … được sử dụng cho việc…

Gợi ý đáp án

1. The Internet allows us to communicate over long distances.

(Internet cho phép chúng ta giao tiếp trên một khoảng cách xa.)

 2. People use e-readers to store and read text.

(Mọi người sử dụng thiết bị đọc sách điện tử để lưu trữ và đọc văn bản.)

 3. Robots are used for doing difficult or dangerous tasks effectively.

(Người máy được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả.)

 4. 3D printing helps us to make three dimensional objects.

(In 3D giúp chúng ta tạo ra các vật thể ba chiều.)

 5. We use driverless cars to travel around without a person in control.

(Chúng tôi sử dụng xe ô tô không người lái để đi lại mà không có người điều khiển.)

Bài 2

 Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation.

(Làm việc nhóm. Nói thêm về một trong những phát minh trong 1. Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn chuẩn bị bài thuyết trình nhóm.)

Talking about an invention (Nói về một phát minh)

Introduction: (Giới thiệu)

What is it? (Nó là gì?)

Development: (Sự phát triển)

– What are its uses? What are some examples?

(Công dụng của nó là gì? Một số ví dụ là gì?)

– Have you ever used it? When/ Where/ How (often) do you use it?

(Bạn đã bao giờ sử dụng nó? Bạn sử dụng nó khi nào / ở đâu / Làm thế nào (thường xuyên)?)

Conclusion: (Kết luận)

– How important is it in our daily life?

(Nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta?)

– Do you like using it?

(Bạn có thích sử dụng nó không?)

Gợi ý đáp án

Talking about an invention (Nói về một phát minh)

Introduction: (Giới thiệu)

It is the Internet. (Đó là Internet.)

Development: (Sự phát triển)

– The Internet is used to communicate over long distances. People access to the Internet and use many websites to interact with others like Facebook, Instagram, Skype,…

(Internet được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa. Mọi người truy cập Internet và sử dụng nhiều trang web để tương tác với những người khác như Facebook, Instagram, Skype,…)

– I use the Internet every day. I use it at school and at home. The Internet helps me manage difficult task and assist me to find solutions quickly. At home, it provides me entertainment with online music, games and movies,…

(Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Internet giúp tôi quản lý công việc khó khăn và hỗ trợ tôi tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó cung cấp cho tôi giải trí với âm nhạc trực tuyến, trò chơi và phim,…)

Conclusion: (Kết luận)

I like using the Internet. I think Internet is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

(Tôi thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.)

Bài 3

Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

(Trình bày ý kiến của bạn cho cả lớp. Sau đó bình chọn nhóm thuyết trình thú vị nhất.)

Gợi ý đáp án

Hello everyone. Today I am presenting a very useful invention. It is the Internet. The Internet is used to communicate over long distances. People access to the Internet and use many websites to interact with others like Facebook, Instagram, Skype,… I use the Internet every day. I use it at school and at home. The Internet helps me manage difficult task and assist me to find solutions quickly. At home, it provides me entertainment with online music, games and movies,… I like using the Internet. I think Internet is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!