Lớp 4

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 (Các môn)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 năm 2023 – 2024 giúp thầy cô tham khảo, đóng góp những ý kiến đánh giá, nhận xét về 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Bộ phiếu góp ý SGK lớp 4 này bao gồm các môn: Toán, Lịch sử – Địa lí, Đạo đức, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu để có thêm nhiều kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cá nhân về bộ sách giáo khoa lớp 4 mới:

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 (Các môn)

Phiếu góp ý SGK lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:……………

Đơn vị: Trường TH………….

Huyện/TX/TP: ……………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 10. Số có sáu chữ số. 1 000 000

Trang 36 tập 1

Bài 2. Nam Quay vòng quay may mắn như hình bên và quan sát số ghi trên vùng và mũi tên chỉ vào. Hãy nêu các sự kiện có thể xảy ra.

Bổ sung sự kiện trên vòng quay hay cho bảng sự kiện.

Trên vòng quay chỉ có số mà yêu cầu học sinh nêu các sự kiện, chưa đủ dữ kiện để học sinh làm bài.

2

Bài 12. Các số trong phạm vi lớp triệu

Trang 44 tập 1

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây là mật khẩu két sắt? Biết rằng:

-Mật khẩu không chứa chữ số 0 ở lớp triệu.

– Chữ số hàng trăm nghìn khác 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Sửa 1 trong hai đáp án C và D

Hoc sinh có thể khoanh cả hai đáp án C, D mà mật khẩu két sắt không dùng một lúc hai mật khẩu.

…….. ,ngày 7 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

UBND HUYỆN……….

TRƯỜNG TH……

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6/12

Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m ở hình 1

Tìm và chỉ Thủ đô Hà Nội ở hình 1

HS mới lần đầu làm quen với bản đồ, nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 1

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 14

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố bị nhòe khó đọc

3

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và Văn minh sông Hồng

Trang 50/17

Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và thông tin, em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Đưa hình lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam; Đọc thông tin và dựa vào lược đồ em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Vì bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam nên HS sẽ khó nhận rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải giở sách lại ở bài 1 mất nhiều thời gian của hoạt động học.

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:……..

Đơn vị: Trường Tiểu học…….

Huyện/TX/TP:…….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

14

Tranh số 4 chưa minh hoạ rõ nét người phụ nữ ngồi trên ghế có hoàn cảnh khó khăn

Minh hoạ cho rõ nét hơn hình ảnh người phụ nữ bị khuyết tật, neo đơn chẳng hạn

Học sinh dễ nhầm lẫn với việc hai bạn nhỏ trong tranh đang làm việc nhà

2

Thiết lập mối quan hệ bạn bè

37

Mục tiêu:

-Tạo lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

Thêm:

Tạo lập có chọn lọc mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

Học sinh thiếu kĩ năng chọn lọc sẽ dễ dàng gặp mối quan hệ không tốt trong một số trường hợp bị bạn bè xấu rủ rê

3

Bài 8:Quý trọng đồng tiền

48

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Tiết kiệm tiền của

Giáo dục được việc tiết kiệm nước, điện… tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên

…….., ngày 2 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: KHOA HỌC
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

Trang 50

Hoạt động Luyện tập – vận dụng

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém có trong nhà em

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

………….., ngày …… tháng …. năm 2022

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

UBND HUYỆN……

TRƯỜNG TH….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 3: Đi đều vòng sau

17-24

Đi đều vòng sau theo 1 hàng dọc và nhiều hàng dọc

Bỏ bài này

Nội dung đi đều vòng phải, vòng trái là đủ rồi

Bài 1: động tác vươn thở, tay, chân với vòng

26

Động tác tay

Động tác tay ở nhịp 1 lên có thêm hình nghiêng

– HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn

Bài 2: động tác lườn, lưng bụng, toàn thân với vòng

31

Động tác toàn thân

Động tác toàn thân ở nhịp 2 lên có thêm hình nghiêng

– HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn

Bài 4: Nhảy dây

53

Nhảy dây qua từng chân

Nhảy dây theo kiểu chân trước, chân sau.

Tên gọi nghe dễ hiểu

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

UBND HUYỆN…….
TRƯỜNG TH …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN CÔNG NGHỆ

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Trang27

Phần 4. Cắt, tỉa vệ sinh và bắt sâu cho cây chưa có hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, tỉa như thế nào để đảm bảo an toàn.

Cần thêm nội dung hướng dẫn sử dụng đồ dùng cắt, tỉa cây.

Để học sinh nắm được kiến thức cơ bản khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.

Làm chuồn chuồn thăng bằng

Trang 57

Vật liệu và dụng cụ bài yêu cầu khó với học sinh.

Thay đổi dụng cụ và vật liệu hoặc thay đổi nội bài (VD. Làm chong chóng: Học sinh học sinh chuẩn bị vật liệu dễ dàng hơn.)

Học sinh chuẩn bị vật liệu và dụng cụ dễ dàng hơn.

Phiếu góp ý SGK lớp 4 bộ Chân trời sáng tạo

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:………………..

Đơn vị: Trường TH ………………..

Huyện/TX/TP:………………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Ôn tập phép cộng phép trừ

Trang 10 dòng 20 tập 1

Bài 5 câu a. Túi nặng nhất và nhẹ nhất có khối lượng lần lượt là C. 1kg và 700g D.700g và 1kg

D. 1kg 250g và 700g

Vì hai phương án C và D cho trong bài dễ gây nhầm lẫn

2

Ôn tập cuối năm

Trang 69 dòng 15 tập 2

Có bao nhiêu số có một chữ số? Có hai chữ số?

Có bao nhiêu số tự nhiên có một chữ số? Có hai chữ số?

Để học sinh dễ xác định hơn

…….,ngày 7 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

UBND HUYỆN……….

TRƯỜNG TH……

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6

Hình 1: Lược đồ tự nhiên và miền núi Bắc Bộ

Dùng Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam

Vì bản đồ địa lí tự nhiên Việt Bam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam sẽ phù hợp hơn với nội dung: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 12

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam, năm 2021

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố màu đỏ đậm bị nhòe nên khó đọc

3

Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 6: Một số nét văn hóa ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 9: Dân cơ và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trang 25/18

– Hình 8: Múa xòe Thái (Yến Bái)

– Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao

– Chỉnh màu hình cho sáng hơn

– Em hãy mô tả cảnh chợ phiên vùng cao.

– Vì hình hơi tối khó nhìn

– HS nhìn ảnh sẽ mô tả dễ hơn; Dùng từ ngữ em ấn tượng điều gì về chợ phiên vùng cao thì HS sẽ khó hiểu hơn

4

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trang 31/27

Vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể Khu di tích Đền Hùng

Kể lại truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương mà em thích.

Vì yêu cầu vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể di tích Đền Hùng là yêu cầu khó đối với HS

5

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trang 39

Hình 4: Cấy lúa

Hình 5: Thu hoạch lúa

Hoạt động b) nghề thủ công truyền thống

Bổ sung thêm hình: Làm đất, gieo mạ, chăm sóc lúa

Bổ sung thêm một số hình ảnh về sản phẩm thủ công truyền thống

Vì HS chưa được nhìn thấy các hoạt động trồng và sản xuất lúa trong thực tế, nên từ hình ảnh các em sẽ nhận biết được các công đoạn trồng và sản xuất lúa.

– Các em sẽ nhìn thấy các sản phẩm thủ công đẹp mắt và ghi nhớ bài tốt hơn

6

Bài 18: Phố cổ Hội An

Trang 75/5

Đặc điểm nổi bật của từng công trình này là gì?

Em hãy mô tả công trình mà em thích.

Vì HS khó biết biết được điểm nổi bật của công trình

7

Chủ đề 5: Tây Nguyên

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên

Tang 81

Hình 4: Rừng khộp vào mùa khô (Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk)

Bổ sung thêm hình Rừng rậm nhiệt đới

Để HS thấy được sự khác nhau của hai loại rừng ở Tây Nguyên: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ………………….

Đơn vị: Trường TH…………………….

Huyện ………………………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Đạo đức (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Biết ơn người lao động

9 tình huống 1

Chú của Bin làm nghề kiểm lâm

Chú của Bin làm ngành kiểm lâm

Sử dụng từ chưa phù hợp

2

Bài 4: Em yêu người lao động

23/ ô thứ 6

Chúng ta cần nhắc nhở, phê bình người lười lao động

Chúng ta cần nhắc nhở người lười lao động hoặc Chúng ta cần phê bình người lười lao động

Trong 1 ý vừa nhắc nhở và vừa phê bình HS sẽ khó đưa ra nhận xét.

3

Bài 7: Bảo vệ của công

40/ lá thư

Nha Trang, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Chỉnh sửa về thời gian

Thời gian chưa phù hợp

………. ,ngày 02 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

UBND HUYỆN……

TRƯỜNG TH….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3: Bật

cao

41

42

1. Bật cao tại chỗ: Từ TTCB, khuỵu gối, hai tay đưa ra sau rồi vung mạnh từ sau ra trước lên cao…

3. Nhảy dây

Từ TTCB, hai tay lên cao khuỵu gối, hai tay đưa ra sau rồi vung mạnh từ sau ra trước lên cao…

– Thay nội dung nhảy dây bằng bật chân với bục

– Hai tay lên cao để tạo đà tốt hơn

– Học sinh sẽ phát huy được sức mạnh của chân hơn

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN CÔNG NGHỆ

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chân trời sáng tạo

Hoa và cây cảnh quanh em

Trang 7

+ Quá nhiều hình ảnh

+ Giảm bớt một số hình ảnh

+ Nhiều hình ảnh học sinh chỉ tập trung xem tranh ảnh.

Gieo hạt và trồng hoa trong chậu

Trang 20

Nội dung bài tương đối dài

Giảm bớt nội dung bài.

Để học sinh tiếp thu dễ hơn

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: KHOA HỌC

Bộ sách Chân trời sáng tạo

Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Người góp ý: …………………….

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Một số tính chất và vai trò của nước

Trang 9

Hoạt động Luyện tập – vận dụng

Ở địa phương em nước được sử dụng trong những hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ nào?

Hỏi: Ở địa phương em nước dùng để làm gì?

Sử dụng từ ngữ gần gũi hơn với học sinh, từ “ dịch vụ” còn mới lạ.

Bài 5:

Gió, bão

Trang 29

Luyện tập – vận dụng

Hãy kể tên các biện pháp phòng chống bão khác mà em biết có ở địa phương.

Hãy kể tên các biện pháp phòng chống bão khác mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

Bài 16: Nhu cầu sống của động vật

Trang 63- Hoạt động mở đầu

Con chuột ở hình 1 cần những yếu tố nào để sống và phát triển?

Điều kiện để con chuột ở hình 1 sống và phát triển

Sử dụng từ ngữ gần gũi hơn với học sinh, từ “ yếu tố” còn mới lạ.

………….., ngày …… tháng …. năm 2022

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ……………….

Đơn vị: Tiểu họ…………………

Huyện/TX/TP: ………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bộ sách Chân trời sáng tạo

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 5: chương trình an toàn trong cuộc sống

Trang 15

Nêu cảm nhận của các em về nội dung phòng tránh xâm hại sau khi xem tiểu phẩm.

Có thể thay thế bằng câu chuyện

Nêu thêm trường hợp học sinh được nghe thấy hoặc chứng kiến thực tế.

2

Bài 22: Hoạt động rèn luyện bản thân

Trang 59

Nêu cảm nghĩ của em với bạn khi quan sát hoặc tham gia tranh luận

Cho HS thảo luận nhóm và nêu theo nhóm 4-6 em

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

………….. , ngày 8 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 4 bộ Cánh diều

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………………….

Đơn vị: Trường TH………………………..

Huyện/TX/TP:……………………………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Biểu thức có chứa hai chữ

24 tập 1

Bài 2.

Mẫu

a+5xb với a=5, b= 10

Giá trị của biểu thức a+5xb với a=5 b= 10 là 5+5 x 10 = 55

Nếu a =5, b = 10 thì

a+5 x b = 5 + 5 x 10 = 55

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

2

Biểu thức có chứa ba chữ

Trang 26 tập 1

Bài 2

Mẫu

t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

Giá trị của biểu thức t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

là 50 – 6 x 8 = 2

Nếu t = 50, u = 6, v = 8 thì t-u x v = 50 – 6 x 8 = 2

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

3

Luyện tập

Trang 10 tập 2

Bài 4.Bình A và 2 bình nhỏ

Thêm kí hiệu dung tích vào 2 bình nhỏ

Sửa từ “ bình” thành từ “ ca”

Để học sinh dễ nhận biết hơn.

……. , ngày…… tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: KHOA HỌC
Bộ sách Cánh Diều

Chủ biên: Bùi Phương Nga

Người góp ý: …………………………

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3: Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.

Trang 13 Hoạt động quan sát

Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trong các hình dưới đây?

Hỏi: Theo em nước trong các hình dưới đây đang gặp vấn đề gì? Nêu nguyên nhân

Nên để học sinh tự phát hiện ra vấn đề về nguồn nước bị ô nhiễm.

Bài 7: Sự truyền ánh sáng

Trang 30

Luyện tập – vận dụng

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng trong lớp học của em.

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng mà em biết.

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

Bài 12:

Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém

Trang 49

Luyện tập – vận dụng

Vì sao trời rét chim lại xù lông

Vì sao trời rét các loài chim lại xù lông

Câu hỏi chưa bao quát

Bài 14: Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi

Trang 58- Hoạt động mở đầu

Kể tên một động vật sống dưới nước, một động vật sống trên cạn.

Kể tên các loại động vật em biết và phân loại chúng theo môi trường sống.

Phạm vi sẽ rộng hơn vì còn 1 số loài động vật sống được cả môi trường cạn và môi trường nước.

Bài 15: Nấm và một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

Trang 63 – hoạt động Khởi động

Kể tên một số loài nấm em biết

Kể tên một số loại nấm mà em biết và cho biết em thấy những loại nấm đó ở đâu?

Nêu thêm trường hợp học sinh nhìn thấy nấm.

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Cánh Diều)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6

Hình 1: Lược đồ tự nhiên và miền núi Bắc Bộ

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam

Vì bản đồ địa lí tự nhiên Việt Bam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam sẽ phù hợp hơn với nội dung: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 12

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam, năm 2021

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố màu đỏ đậm bị nhòe nên khó đọc

3

Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 6: Một số nét văn hóa ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 9: Dân cơ và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trang 25/18

– Hình 8: Múa xòe Thái (Yên Bái)

– Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao

– Chỉnh màu hình cho sáng hơn

– Em hãy mô tả cảnh chợ phiên vùng cao.

– Vì hình hơi tối khó nhìn

– HS nhìn ảnh sẽ mô tả dễ hơn; Dùng từ ngữ em ấn tượng điều gì về chợ phiên vùng cao thì HS sẽ khó hiểu hơn

4

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trang 31/27

Vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể Khu di tích Đền Hùng

Kể lại truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương mà em thích.

Vì yêu cầu vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể di tích Đền Hùng là yêu cầu khó đối với HS

5

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 4

45

2. Bật nhảy chụm chân ra trước, vượt chướng ngại vật thấp:

Động tác: Chùng gối, hai tay đưa xuống dưới, ra sau lấy đà

2. Bật nhảy chụm chân ra trước, vượt chướng ngại vật thấp:

Động tác: Hai tay đưa lên cao sau đó chùng gối, hai tay đưa xuống dưới, ra sau lấy đà

Từ tư thế chuẩn bị hai tay chùng gối đưa xuống dưới luôn không có đà để thực hiện

Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

32

Thêm bài 6: Nhảy dây với 3 nội dung: Nhảy chụm hai chân, nhảy chân trước chân sau, nhảy tập thể

Rèn cho HS kĩ năng vận động và phản xạ

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với gậy

22

Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với gậy

Thay bằng động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân, động tác lườn với gậy

Thứ tự các động tác chưa đúng với trình tự.

Thêm động tác tay với gậy

Bài 2: Động tác lưng, động tác chân, động tác nhảy, động tác điều hòa với gậy

27

Động tác lưng, động tác chân, động tác nhảy, động tác điều hòa với gậy

Thay bằng động tác vặn mình, động tác bụng, động tác nhảy, động tác điều hòa với gậy

Thứ tự các động tác chưa đúng với trình tự.

Bỏ động tác lưng

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

UBND HUYỆN…….
TRƯỜNG TH …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN CÔNG NGHỆ

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Cánh diều

Trồng và chăm sóc hoa trong chậu

Trang 26

+ Nội dung lí thuyết tương đối dài.

+ Giảm bớt nội dung lí thuyết

+ Nên có phần cho học sinh thực hành trồng hoa tại lớp.

(VD: phần 1 trồng và chăm sóc cây hoa cúc chuồn trong chậu. phần 2 thực hành )

Học sinh được thực hành sẽ khắc sâu kiến thức hơn.

Làm chong chóng

Trang 64

Một số câu hỏi dài chưa rõ ràng.

Các câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ràng

Học sinh dễ hiểu.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!