Lớp 4

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới những lời nhận xét, góp ý cho 6 môn: Toán, Lịch sử – Địa lí, Đạo đức, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ.

Với những nội dung đề nghị chỉnh sửa, lý do đề xuất rất chi tiết cụ thể từng trang, từng dòng sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống thật tốt trước khi đưa vào giảng dạy. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:……………

Đơn vị: Trường TH………….

Huyện/TX/TP: ……………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 10. Số có sáu chữ số. 1 000 000

Trang 36 tập 1

Bài 2. Nam Quay vòng quay may mắn như hình bên và quan sát số ghi trên vùng và mũi tên chỉ vào. Hãy nêu các sự kiện có thể xảy ra.

Bổ sung sự kiện trên vòng quay hay cho bảng sự kiện.

Trên vòng quay chỉ có số mà yêu cầu học sinh nêu các sự kiện, chưa đủ dữ kiện để học sinh làm bài.

2

Bài 12. Các số trong phạm vi lớp triệu

Trang 44 tập 1

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây là mật khẩu két sắt? Biết rằng:

-Mật khẩu không chứa chữ số 0 ở lớp triệu.

– Chữ số hàng trăm nghìn khác 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Sửa 1 trong hai đáp án C và D

Hoc sinh có thể khoanh cả hai đáp án C, D mà mật khẩu két sắt không dùng một lúc hai mật khẩu.

…….. ,ngày 7 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

UBND HUYỆN……….

TRƯỜNG TH……

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6/12

Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m ở hình 1

Tìm và chỉ Thủ đô Hà Nội ở hình 1

HS mới lần đầu làm quen với bản đồ, nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 1

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 14

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố bị nhòe khó đọc

3

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và Văn minh sông Hồng

Trang 50/17

Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và thông tin, em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Đưa hình lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam; Đọc thông tin và dựa vào lược đồ em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Vì bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam nên HS sẽ khó nhận rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải giở sách lại ở bài 1 mất nhiều thời gian của hoạt động học.

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:……..

Đơn vị: Trường Tiểu học…….

Huyện/TX/TP:…….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

14

Tranh số 4 chưa minh hoạ rõ nét người phụ nữ ngồi trên ghế có hoàn cảnh khó khăn

Minh hoạ cho rõ nét hơn hình ảnh người phụ nữ bị khuyết tật, neo đơn chẳng hạn

Học sinh dễ nhầm lẫn với việc hai bạn nhỏ trong tranh đang làm việc nhà

2

Thiết lập mối quan hệ bạn bè

37

Mục tiêu:

-Tạo lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

Thêm:

Tạo lập có chọn lọc mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

Học sinh thiếu kĩ năng chọn lọc sẽ dễ dàng gặp mối quan hệ không tốt trong một số trường hợp bị bạn bè xấu rủ rê

3

Bài 8:Quý trọng đồng tiền

48

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Tiết kiệm tiền của

Giáo dục được việc tiết kiệm nước, điện… tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên

…….., ngày 2 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: KHOA HỌC
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

Trang 50

Hoạt động Luyện tập – vận dụng

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém có trong nhà em

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

………….., ngày …… tháng …. năm 2022

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

UBND HUYỆN……

TRƯỜNG TH….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 3: Đi đều vòng sau

17-24

Đi đều vòng sau theo 1 hàng dọc và nhiều hàng dọc

Bỏ bài này

Nội dung đi đều vòng phải, vòng trái là đủ rồi

Bài 1: động tác vươn thở, tay, chân với vòng

26

Động tác tay

Động tác tay ở nhịp 1 lên có thêm hình nghiêng

– HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn

Bài 2: động tác lườn, lưng bụng, toàn thân với vòng

31

Động tác toàn thân

Động tác toàn thân ở nhịp 2 lên có thêm hình nghiêng

– HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn

Bài 4: Nhảy dây

53

Nhảy dây qua từng chân

Nhảy dây theo kiểu chân trước, chân sau.

Tên gọi nghe dễ hiểu

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

UBND HUYỆN…….
TRƯỜNG TH …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN CÔNG NGHỆ

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Trang27

Phần 4. Cắt, tỉa vệ sinh và bắt sâu cho cây chưa có hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, tỉa như thế nào để đảm bảo an toàn.

Cần thêm nội dung hướng dẫn sử dụng đồ dùng cắt, tỉa cây.

Để học sinh nắm được kiến thức cơ bản khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.

Làm chuồn chuồn thăng bằng

Trang 57

Vật liệu và dụng cụ bài yêu cầu khó với học sinh.

Thay đổi dụng cụ và vật liệu hoặc thay đổi nội bài (VD. Làm chong chóng: Học sinh học sinh chuẩn bị vật liệu dễ dàng hơn.)

Học sinh chuẩn bị vật liệu và dụng cụ dễ dàng hơn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!