Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 21 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 21

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 21

Câu 1. Phép tính 16 : 2 = 8, có số bị chia là:

A. 16
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 2. Trong phép tính 50 : 5 = 10, số chia là:

A. 10
B. 5
C. 50
D. 16

Câu 3. Phép tính 20 : 2 = 10, thương là:

A. 5
B. 20
C. 10
D. 8

Câu 4. Trong phép chia 12 : 2 = 6 . Số 6 được gọi là:

A. Số bị chia
B. Thương
C. Tích
D. Số chia

Câu 5. Trong phép chia 14 : …. = 7. Số cần điền vào ô trống là:

A. 2
B. 3
C. 7
D. 4

Câu 6. Trong phép chia 20 : 4 = 5 . Số 20 được gọi là:

A. Số chia
B. Số bị chia
C. Thương
D. Tích

Câu 7. Tìm thương trong phép chia biết số bị chia là 8. Số chia là 2

A. 5
B. 4
C. 1
D. 16

Câu 8. Có 10 kg gạo. Chia đều cho 2 người. Vậy số gạo mỗi người nhận được là :

A. 20 kg
B. 5 kg
C. 4 kg
D. 3 kg

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Nhìn hình vẽ để tạo phép nhân và các phép chia tương ứng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài 2: Nối phép tính phù hợp với đề bài.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 3. Xếp đều 12 quả cam vào 3 chiếc đĩa. Hỏi mỗi chiếc đĩa có bao nhiêu quả cam

Tóm tắt:

Có : …….. quả cam

Xếp vào: ………chiếc đĩa

1 đĩa đựng: ………quả cam ?

Bài giải

Số quả cam đựng trong 1 chiếc đĩa là:

……….. : ………= ………. (……….)

Đáp số …..quả cam

Bài 4. Harry đã dán những que kem lên băng giấy theo một quy luật. Hỏi hình nào sẽ được điền vào chỗ có dấu “?”

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 21

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phép tính 16 : 2 = 8, có số bị chia là:

A. 16

Câu 2. Trong phép tính 50 : 5 = 10, số chia là:

B. 5

Câu 3. Phép tính 20 : 2 = 10, thương là:

C. 10

Câu 4. Trong phép chia 12 : 2 = 6 . Số 6 được gọi là:

B. Thương

Câu 5. Trong phép chia 14 : …. = 7 . Số cần điền vào ô trống là:

A. 2

Câu 6. Trong phép chia 20 : 4 = 5 . Số 20 được gọi là:

B. Số bị chia

Câu 7. Tìm thương trong phép chia biết số bị chia là 8. Số chia là 2

B. 4

Câu 8. Có 10 kg gạo. Chia đều cho 2 người. Vậy số gạo mỗi người nhận được là :

B. 5 kg

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Nhìn hình vẽ để tạo phép nhân và các phép chia tương ứng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

– Phép nhân: …………………

– Phép chia: …………………

– Phép chia : ………………..

Bài 2: Nối phép tính phù hợp với đề bài.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 3. Xếp đều 12 quả cam vào 3 chiếc đĩa. Hỏi mỗi chiếc đĩa có bao nhiêu quả cam

Tóm tắt:

Có: 12 quả cam

Xếp vào: 3 chiếc đĩa

1 đĩa đựng: ? quả cam

Bài giải

Số quả cam đựng trong 1 chiếc đĩa là:

12  : 3 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả cam

Bài 4. Harry đã dán những que kem lên băng giấy theo một quy luật. Hỏi hình nào sẽ được điền vào chỗ có dấu “?”

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Chọn A

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!