Lớp 7

Lịch sử 7 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Cánh diều trang 53→56 giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 15 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077) thuộc chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV.

Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho riêng mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu Soạn Lịch sử 7 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077), mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Lịch sử 7 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)

Trả lời câu hỏi nội dung bài học Sử 7 Bài 15

1. Chủ động tiến công để tự vệ (1075)

Trả lời câu hỏi mục 1 

Đọc thông tin và quan sát hình 15, lược đồ 15.1, hãy làm sáng tỏ nét độc đáo trong kế sách của nhà Lý khi tấn công sang đất Tống.

Hướng dẫn trả lời

– Khi biết quân Tống có ý định tấn công Đại Việt Lý Thường Kiệt chủ trương “Tiên phát chế nhân” (Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh của giặc).

– Tư duy chiến lược sáng tạo và độc đáo trong chỉ đạo chiến tranh của Lý Thường Kiệt đã giúp quân dân Đại Việt hạ được căn cứ Ung – Khâm – Liêm của địch trong vòng 3 tháng, phá hủy hết các căn cứ, kho tàng dự trữ lương thảo khí giới của quân Tống, đẩy địch rơi vào thế bị động ngay từ đầu.

2. Xây dựng phòng tuyến chuẩn bị kháng chiến (1076 – 1077)

Trả lời câu hỏi mục 2 

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 15.2, hãy làm rõ nét độc đáo của nhà Lý trong việc chuẩn bị kháng chiến.

Hướng dẫn trả lời

Nét độc đáo của Lý Thường Kiệt trong việc chuẩn bị kháng chiến:

– Ở biên giới, bố trí quân mai phục tại những vị trí chiến lược.

– Lý Kế Nguyên chặn đánh thủy binh nhà Tống ở vùng Đông Kênh.

– Phòng tuyến sông Như Nguyệt được xây dựng.

– Lý Thường Kiệt chỉ huy chặn đánh đạo quân bộ của nhà Tống.

Giải Luyện tập, vận dụng Lịch sử 7 Bài 15 trang 56

Luyện tập 1

Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược và vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến.

Hướng dẫn trả lời

* Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược:

– Chủ động tiến công để chặn thế mạnh của giặc.

– Chủ động chuẩn bị về lực lượng, phòng thủ, bố trí trận địa đánh giặc.

– Chủ động chớp thời cơ quân giặc gặp khó khăn để tổ chức tổng tiến công.

– Chủ động giảng hòa với giặc. Thể hiện lòng trọng nhân nghĩa.

* Vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến.

– Lý Thường Kiệt là Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến.

– Ông đã đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống.

– Thái úy Lý Thường Kiệt cũng là người chủ động quyết định kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hoà bình để “không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu” của nhân dân, lại tỏ rõ thiện chí hòa bình của dân tộc Đại Việt.

Vận dụng 1

Sưu tầm tư liệu về đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với nhà Lý và dân tộc.

Hướng dẫn trả lời

Đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với nhà Lý và dân tộc:

– Giúp vua Lý Nhân Tông (khi vua còn nhỏ) và phi Ỷ Lan trong việc trị quốc, ổn định triều chính.

– Lý Thường Kiệt giúp nhà Lý đánh đuổi giặc Tống xâm lược.

– Giúp nhà Lý đòi lại những vùng đất đã mất khi bị nhà Tống xâm lược.

– Chỉ huy đạo quân thời Lý khai mở phương Nam đưa vùng đất Quảng Bình sáp nhập vào quốc gia Đại Việt.

– Năm 1104, Lý Thường Kiệt đem quân đi bình Chiêm Thành và thu được thắng lợi.

– Đối với đạo Phật, Lý Thường Kiệt có thái độ che chở cho các danh sư, xây dựng, sửa chữa chùa chiền…

Vận dụng 2

Nghệ thuật kết thúc chiến tranh của nhà Lý để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ đất nước hiện nay?

Hướng dẫn trả lời

Bài học kinh nghiệm:

– Nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, dự báo sớm những âm mưu và hành động của kẻ thù.

– Kiên định đường lối đánh giặc, nêu cao tinh thần đoàn kết của nhân dân và ý chí quyết chiến quyết thắng.

– Chủ động xây dựng các tuyến phòng thủ để chống giặc, lợi dụng địa thế hiểm trở của tự nhiên để trận địa chiến đấu.

– Lòng nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!