Lớp 4

Khung chương trình nâng cao lớp 4

Khung chương trình nâng cao lớp 4 bao gồm môn Toán, Tiếng Việt dành áp dụng cho các trường chất lượng cao. Qua đó thầy cô dễ dàng tham khảo, lên kế hoạch dạy học cho các em học sinh của mình.

Khung chương trình nâng cao môn Toán lớp 4

TUẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG
(Bổ sung các kiến thức, các hoạt động giáo dục)
MỤC TIÊU NỘI DUNG BỔ SUNG THỜI LƯỢNG (phút) CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1

Bạn đang xem: Khung chương trình nâng cao lớp 4

– Ôn tập củng cố về phân tích cấu tạo số.

– Tìm số hạng trong dãy số theo quy luật.

– Ôn tập củng cố về tính hợp lí, so sánh và xếp thứ tự dãy số.

– Kĩ năng tính toán, trình bày bài, tìm số tiếp theo của dãy số theo quy luật,

– Kĩ năng so sánh và xếp thứ tự dãy số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Tìm thành phần chưa biết (trong phép chia có dư)

– Luyện tập tính giá trị của biểu thức ở dạng gấp hoặc giảm một số lần giá trị của chữ trong biểu thức.

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, kĩ năng tính toán và trình bày bài..

40

– Hoạt đọng cá nhân

– Giải toán qua mạng

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt đọng cá nhân trên máy tính

2

– Luyện tập về lập số có nhiều chữ số viết số từ những chữ số cho trước.

(chuyên đề 1.1)

– Luyện tập củng cố hàng và lớp; giá trị của chữ số.

– Luyện tập củng cố về so sánh số ; xếp thứ tự dãy số.

– Kĩ năng đọc viết số có sáu chữ số.

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số.

– Kĩ năng so sánh và xếp thứ tự dãy số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về tìm số hạng; số số hạng trong dãy số. (chuyên đề 2.2)

– Kĩ năng tìm số tiếp theo của dãy số theo quy luật.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Chuyên đề cấu tạo số, lập số.

– Kĩ năng đọc viết số có đến lớp triệu

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

3

– Các dạng toán giải bằng phân tích cấu tạo số

(chuyên đề 1.2)

– Luyện tập tìm số có chữ số tận cùng.

– Luyện tập về đọc viết số đến lớp tỉ.

– Kĩ năng phỏng đoán và kiểm tra chữ số tân cùng của phép tính.

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số đến lớp tỉ.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về điền thêm số hạng vào sau giữa hoặc trước một dãy số. (chuyên đề 2.1)

– Kĩ năng xác định quy luật của dãy số.

40

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt đọng cá nhân trên máy tính

4

– Luyện tập giải các bài toán bằng PP thử chọn(chuyên đề 1.3)

-Kĩ năng giải toán bằng pp thử chọn.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập đơn vị đo khối lượng, áp dụng vào giải toán.

– Đổi đơn vị đo khối lượng.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng và trình bày bài toán có lời văn.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ nhất

– Kĩ năng tính toán, đọc viết số, trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

5

– Luyện tập đổi đơn vị đo thời gian, ứng dụng vào thực tế.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian và trình bày bài toán có lời văn.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập toán trung bình cộng có liên quan đến hình học.

– Luyện tập về Trung bình cộng của dãy các số hạng cách đều.

– Kĩ năng giải toán trung bình cộng, tư duy lôgic khi làm bài.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Chuyên đề tìm số trung bình cộng (Dạng hơn, kém trung bình cộng).

– Rèn tư duy loogic khi làm toán TBC

– Kĩ năng vẽ sơ đồ toán TBC

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

6

– Luyện tập về biểu đồ liên quan đến giải toán trung bình cộng.

– Luyện tập về đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian.

– Kĩ năng đọc biểu đồ, giải toán TBC trên biểu đồ.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về phép cộng (khi số hạng tăng, giảm)

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, tìm tổng khi giá trị của số hạng thay đổi

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính.

7

– Luyện tập về mối quan hệ giữa phép cộng trừ.

– Tính giá trị biểu thức, tính nhanh

– Kĩ năng tính giá trị biểu thức, tính hợp lí

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– So sánh giá trị của hai biểu thức.

– Tính hợp lí dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng.

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

8

– Luyện tập tính hợp lí dựa vào t/c giao hoán và kết hợp của phép cộng.

-Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

(Dạng ẩn tổng)

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và gải toán tổng hiệu

– Kĩ năng tìm tổng ẩn trong bài toán

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

(Dạng ẩn hiệu)

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu

– Kĩ năng tìm hiệu ẩn trong bài toán

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ hai

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu

– Kĩ năng trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

9

– Luyện tập về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

– Luyện tập hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

– Kĩ năng nhận biết góc, nhận biết và đọc tên góc, đọc tên hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Luyện tập về xác định đường thẳng song song trong các hình.

– Kĩ năng đọc tên hai đường thẳng sông song trong hình vẽ

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

10

– Ôn luyện đọc viết số, giá trị của chữ số.

– Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

– Ôn luyện giải toán TBC, toán Tổng – Hiệu

– Kĩ năng giải toán trung bình cộng, tư duy lôgic khi làm bài.

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu, toán TBC

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

Chuyên đề tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu.

– Kĩ năng tìm tổng ẩn trong bài toán.

– Kĩ năng tìm hiệu ẩn trong bài toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tính chất giao hoán của phép nhân.

– So sánh giá trị của biểu thức.

– Nhận biết chữ số tận cùng của tích.(Dạng đặc biệt)

– Kĩ năng tính toán nhanh. Áp dụng vào so sánh giá trị biểu thức. Nhận biết chữ số tận cùng của dãy phép tính.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

11

– Luyện nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000,…

– Luyện tập đổi đơn vị đo khối lượng.

– Luyện tập tính chất kết hợp của phép nhân.

– Kĩ năng nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000,…, áp dụng t/c kết hợp của phép nhân để tính nhanh

– Kĩ năng đổi đơn vị đo

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện nhân với số có tận cùng là các chữ số 0.

– Nhận biết chữ số tận cùng của tích.(Dạng đặc biệt)

– Kĩ năng nhân, chia nhẩm với số tận cùng là các chữ số 0, áp dụng t/c kết hợp của phép nhân để tính nhanh

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

12

– Luyện tập nhân một số với một tổng. Áp dụng vào tính giả trị biểu thức bằng cách hợp lí.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập nhân một số với một hiệu. Áp dụng vào tính giả trị biểu thức bằng cách hợp lí.

– Kĩ năng áp dụng t/c nhân một số với một hiệu vào tính nhanh.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ ba

– Kĩ năng áp dụng t/c giao hoán, kết hợp, nhân một số với một hiệu vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu.

– Kĩ năng trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

13

– Luyện tập nhân nhẩm số có hai, ba chữ số với 11.

– Tính và so sánh giá trị của các biểu thức

– Kĩ năng nhân nhẩm với 11; so sánh giá trị của biểu thức hợp lí

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tìm tích đúng, tìm thành phần chưa biết trong phép nhân với số có nhiều chữ số

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, tìm tích đúng.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

14

– Luyện tập vận dụng t/c của các phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện. (chuyên đề 3.5)

– Kĩ năng áp dụng các tính chất đã học của phép cộng, trừ, nhân để tính giá trị của biểu thức

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tìm thành phần chưa biết trong dãy tính (chuyên đề 3.6)

– Kĩ năng áp dụng các tính chất đã học của phép cộng, trừ, nhân để tìm thành phần chưa biết

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

15

– Luyện tập chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trong phép chia có dư.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trong phép chia có dư, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số. Tính giá trị biểu thức.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số, xác định số dư.; Tính giá trị của biểu thức.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

16

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số vào giải toán.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có ba chữ số

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có ba chữ số, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ tư

– Kĩ năng nhân nhẩm với 11; so sánh giá trị của biểu thức hợp lí

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai, ba chữ số, xác định số dư.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai, ba chữ số vào giải toán

40

– Hoạt động cá nhân

17

– Luyện tập tính giá trị biểu thức.

– Kĩ năng tính giá trị của biểu thức.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết các số tự nhiên(chuyên đề 4.1)

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết tìm chữ số, viết số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về dấu hiệu chia hết cho 2,5

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

18

– Luyện tập về dấu hiệu chia hết cho 3,9

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3,9 vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Vận dụng dấu hiệu chia hết để xác định các chữ số chưa biết của một số tự nhiên(chuyên đề 4.2)

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết tìm chữ số, viết số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

Khung chương trình nâng cao môn Tiếng Việt lớp 4

Tuần
Tháng
Nội dung chương trình bổ sung
(Bổ sung kiến thức, các hoạt động giáo dục)
Mục tiêu nội dung bổ sung Thời lượng
(phút)

1

– Bài tập phát hiện sửa lỗi, phân biệt l/n. Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

– Bài tập sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm: “Thương người như thể thương thân” để đặt câu.

– Bài tập xác định cấu tạo tiếng trong đoạn thơ, văn.

– Bài tập dạng tìm ý và phát hiện biện pháp nghệ thuật trong các đoạn thơ, đoạn văn. “Mẹ ốm”

– Kỹ năng quan sát, nói, viết, phát âm đúng chính tả , kỹ năng sống.

– Phát triển vốn từ và tìm từ ngữ theo chủ đề

– Kỹ năng quan sát, nói, viết thành câu, nối các câu thành đoạn.

40

– Thực hành kể chuyện, xác định được các nhân vật trong truyện.

– Bài tập phân tích cấu tạo tiếng, xác định các cặp tiếng bắt vần với nhau hoàn toàn và không hoàn toàn.

– Bài tập cảm thụ văn học qua bài thơ “Mẹ ốm”.

– Kỹ năng kể chuyện, trả lời câu hỏi.

– Kỹ năng phân tích

– Kỹ năng viết đoạn văn, đoạn thơ.

40

2

– Bài tập phát hiện sửa lỗi, phân biệt s/x. Luyện tập tìm từ có âm đầu s/x.

– Bài tập tìm các từ ngữ thuộc chủ điểm “Nhân hậu – Đoàn kết”

– Bài tập sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm: “Nhân hậu – Đoàn kết” để đặt câu.

– Kỹ năng quan sát nói, viết, phát âm đúng chính tả, kỹ năng sống

– Kỹ năng phát hiện và tìm từ ngữ theo chủ đề

– Kỹ năng nói, viết thành câu, nối các câu thành đoạn.

40

– Luyện tập xác định tác dụng của dấu hai chấm và sử dụng dấu hai chấm để viết đoạn.

– Luyện tập cảm thụ văn học thông qua bài thơ “Truyện cổ nước mình”.

– Kỹ năng quan sát, nói thành câu.

– Kỹ năng viết đoạn văn, đoạn thơ.

40

3

– Bài tập phát hiện sửa lỗi, phân biệt ch/tr. Luyện tập tìm từ có âm đầu ch/tr.

– Bài tập tìm từ đơn- từ phức trong các đoạn văn, đoạn thơ.

– Bài tập dạng tìm ý và phát hiện biện pháp nghệ thuật trong các đoạn thơ, đoạn văn.

– Kỹ năng nói, viết, phát âm đúng chính tả , kỹ năng sống

– Kỹ năng phát hiện và tìm từ ngữ theo chủ đề

– Kỹ năng nói, viết thành câu, nối các câu thành đoạn.

40

– Bài tập giải nghĩa các từ thuộc chủ điểm “Nhân hậu – Đoàn kết”

– Bài tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trong truyện. “Người ăn xin”

– Kỹ năng nói thành câu

– Kỹ năng phân tích

– Kỹ năng kể chuyện

40

4

Bài tập phát hiện sửa lỗi, phân biệt r/gi/d. Bài tập tìm từ có âm đầu r/gi/d.

– Bài tập các bài tập tìm từ ghép- từ láy trong các đoạn văn, đoạn thơ.

– Bài tập các bài tập tạo từ láy – từ ghép.

– Bài tập các bài tập phân biệt từ láy – từ ghép.

– Bài tập dạng tìm ý và phát hiện biện pháp nghệ thuật trong các đoạn thơ, đoạn văn. “Tre Việt Nam”

– Kỹ năng quan sát nói, viết, phát âm đúng chính tả , kỹ năng sống

– Kỹ năng phá tìm từ, tạo từ ngữ

– Kỹ năng nói thành câu

– Kỹ năng nói, viết thành câu, nối các câu thành đoạn.

40

Kiểm tra cuối tháng: Luyện từ và câu

Cảm thụ văn học

THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!