Lớp 7

KHTN Lớp 7 Bài 1: Nguyên tử

Giải bài tập SGK KHTN 7 Bài 1: Nguyên tử giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi phần hỏi, luyện tập, vận dụng sách Cánh diều 7. Đồng thời hiểu được kiến thức về nguyên tử và khối lượng phân tử.

Soạn Khoa học tự nhiên 7 Bài 1 Nguyên tử được biên soạn bám sát theo chương trình SGK trang 10 →14. Qua đó các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 1 Chủ đề 1 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Cánh diều. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn KHTN Lớp 7 Bài 1: Nguyên tử sách Cánh diều mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: KHTN Lớp 7 Bài 1: Nguyên tử

Giải câu hỏi KHTN 7 sách Cánh diều Bài 1

Câu hỏi 1

Hãy cho biết nguyên tử là gì.

Gợi ý đáp án

Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.

Câu hỏi 2

Kể tên hai chất có chứa nguyên tử oxygen

Gợi ý đáp án

Hai chất có chứa nguyên tử oxygen là:

Khí oxygen được cấu tạo từ nguyên tử oxygen

Nước được tạo nên từ các nguyên tử hydrogen và oxygen

Câu hỏi 3

Trong các hạt cấu tạo nên nguyên tử:

a) Hạt nào mang điện tích âm?

b) Hạt nào mang điện tích dương?

c) Hạt nào không mang điện

Gợi ý đáp án

Trong các hạt cấu tạo nên nguyên tử:

a) Hạt mang điện tích âm là: Electron (e)

b) Hạt mang điện tích dương là: proton (p)

c) Hạt không mang điện là: neutron (n)

Câu hỏi 4

Quan sát hình 1.4, hãy cho biết nguyên tử natri có bao nhiêu lớp electron. Mỗi lớp có bao nhiêu electron?

Gợi ý đáp án

Quan sát hình 1. 4 ta thấy:

+ 3 vòng tròn, mỗi vòng tròn tương ứng với 1 lớp electron

=> Natri có 3 lớp electron

+ 11 chấm tròn xanh, mỗi chấm là một electron

=> Natri có 11 electron

Câu hỏi 5

Trong ba loại hạt tạo nên nguyên tử, hạt nào có khối lượng nhỏ nhất?

Gợi ý đáp án

Proton và neutron đều có khối lượng xấp xỉ bằng 1 amu

Electron có khối lượng là 0,00055 amu

Vậy hạt electron có khối lượng nhỏ nhất

Câu hỏi 6

Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị nào?

Gợi ý đáp án

Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị amu

Câu hỏi 7

Giải phần Luyện tập KHTN 7 Cánh diều Bài 1

Bài 1

Quan sát hình 1.3 và hoàn thành các thông tin chú thích các thành phần trong cấu tạo nguyên tử lithium.

Gợi ý đáp án

Các thông tin chú thích các thành phần trong cấu tạo nguyên tử lithium lần lượt là

1) Electron

2) Hạt nhân

3) Proton

4) Neutron

Bài 2

Hoàn thành thông tin trong bảng sau:

Nguyên tử Số proton Số neutron Số electron Điện tích hạt nhân
Hydrogen 1 0 ? ?
Carbon ? 6 6 ?
Phosphorus 15 16 ? ?

Gợi ý đáp án

Nguyên tử Số proton Số neutron Số electron Điện tích hạt nhân
Hydrogen 1 0 1 +1
Carbon 6 6 6 +6
Phosphorus 15 16 15 +15

Bài 3

Nhôm (aluminium) là kim loại có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, được dùng làm dây dẫn điện, chế tạo các thiết bị, máy móc trong công nghiệp và nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cho biết tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử nhôm là 27, số đơn vị điện tích hạt nhân là 13. Tính số hạt mỗi loại trong nguyên tử nhôm và cho biết điện tích hạt nhân của nhôm.

Gợi ý đáp án

Hạt nhân gồm có proton và neutron

Tổng số hạt trong hạt nhân = số proton + số neutron

số proton + số neutron = 27

Mà số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = 13 = số electron

=> Số neutron = 27 – 13 = 14

Vậy trong nguyên tử nhôm có: 13 hạt electron, 13 hạt proton, 14 hạt neutron

Bài 4

Nguyên tử nito và silicon có số electron lần lượt là 7 e và 14 e. Hãy cho biết nguyên tử nito và silicon có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng

Gợi ý đáp án

+ Xét nguyên tử nito có 7 electron: được phân bố thành 2 lớp electron, lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ 2 có 5 electron

=> Ta nói nguyên tử nito có 5 electron ở lớp ngoài cùng

+ Xét nguyên tử silicon có 14 electron được phân bố thành 3 lớp electron, lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ 2 có 8 electron, lớp thứ 3 có 4 electron

=> Ta nói nguyên tử silicon có 4 electron ở lớp ngoài cùng

Bài 5

Quan sát hình ảnh mô tả cấu tạo nguyên tử carbon và nhôm (hình 1.5), hãy cho biết mỗi nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron và số electron trên mỗi lớp electron đó.

Gợi ý đáp án

+ Xét hình 1.5a (nguyên tử carbon) ta có:

Nguyên tử carbon có 2 lớp electron

Lớp thứ nhất: 2 electron

Lớp thứ 2: 4 electron

+ Xét hình 1.5b (nguyên tử nhôm) ta có:

Nguyên tử nhôm có 3 lớp electron

Lớp thứ nhất có 2 electron

Lớp thứ 2 có 8 electron

Lớp thứ 3 có 3 electron

Bài 6

Quan sát hình 1.5, hãy cho biết:

a) Số proton, neutron, electron trong mỗi nguyên tử carbon và nhôm

b) Khối lượng nguyên tử của carbon và nhôm

Gợi ý đáp án

a)

Xét hình 1.5a (nguyên tử carbon) ta có:

+ 6p => Nguyên tử carbon có 6 proton và 6 electron

+ 6n => Nguyên tử carbon có 6 neutron

Xét hình 1.5b (nguyên tử nhôm) ta có:

+ 13p => Nguyên tử carbon có 13 proton và 13 electron

+ 14n => Nguyên tử carbon có 14 neutron

b)

Khối lượng nguyên tử = khối lượng hạt nhân

Hạt nhân gồm: proton và neutron

=> Khối lượng nguyên tử = số proton.1 + số neutron.1

Xét hình 1.5a (nguyên tử carbon) có 6 proton và 6 neutron

=> Khối lượng nguyên tử carbon = 6.1 + 6.1 = 12 amu

Xét hình 1.5b (nguyên tử nhôm) có 13 proton và 14 neutron

=> Khối lượng nguyên tử nhôm = 13.1 + 14.1 = 27 amu

Bài 7

Hoàn thành thông tin còn thiếu theo bảng sau:

Hạt trong nguyên tử Khối lượng (amu) Điện tích Vị trí trong nguyên tử
Proton ? +1 ?
Neutron ? ? Hạt nhân
Electron 0,00055 ? ?

Gợi ý đáp án

Hạt trong nguyên tử Khối lượng (amu) Điện tích Vị trí trong nguyên tử
Proton 1 +1 Hạt nhân
Neutron 1 0 Hạt nhân
Electron 0,00055 -1 Vỏ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!