Lớp 12

Kế hoạch dạy học môn Tin học 12 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Tin học 12 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Tin học 12 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình Địa lí 12, phân phối chương trình môn Toán 12. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Tin học 12 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 12 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Tin học 12 năm 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

KHỐI 12

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

Chương I: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU.

Tiết

Tên bài

Tiết 1

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)

Tiết 2

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 2)

(Mục 3. Hệ CSDL: b. Các mức thể hiện của CSDL (trang 9) – Không dạy.

c. Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (trang 12) – Không dạy)

Tiết 3

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 3)

Tiết 4

Bài tập

Tiết 5

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tiết 1)

(Mục 2. Hoạt động của 1 hệ QTCSDL trang 17 – Không dạy)

Tiết 6

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tiết 2)

Tiết 7

Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ CSDL (Tiết 1)

Tiết 8

Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ CSDL (Tiết 2)

Tiết 9

Kiểm tra 1 tiết

Chương II: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS.

Tiết

Tên bài

Tiết 10

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access.

Tiết 11

Bài 4: Cấu trúc bảng. (Chỉ định khóa (trang 37) – Yêu cầu nội dung khóa ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết)

Tiết 12

Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (Tiết 1)

Tiết 13

Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (Tiết 2)

Tiết 14

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng.

Tiết 15

Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (Tiết 1)

Tiết 16

Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (Tiết 2)

Tiết 17

Ôn tập học kì I.

Tiết 18

Kiểm tra học kì I.

HỌC KÌ II

Tiết

Tên bài

Tiết 19

Bài 6: Biểu mẫu.

Tiết 20

Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (Tiết 1)

Tiết 21

Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (Tiết 2)

Tiết 22

Bài 7: Liên kết giữa các bảng (Khái niệm (trang 57) – Yêu cầu nội dung liên kết giữa các bảng ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết)

Tiết 23

Bài tập.

Tiết 24

Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng.

Tiết 25

Bài 8: Truy vấn dữ liệu (Tiết 1)

Tiết 26

Bài 8: Truy vấn dữ liệu (Tiết 2)

Tiết 27

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng (Tiết 1)

Tiết 28

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng (Tiết 2)

Tiết 29

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (Tiết 1)

Tiết 30

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (Tiết 2)

Tiết 31

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Tiết 32

Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (Tiết 1)

Tiết 33

Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (Tiết 2)

Tiết 34

Bài tập.

Tiết 35

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (Tiết 1)

Tiết 36

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (Tiết 2)

Tiết 37

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (Tiết 3)

Tiết 38

Kiểm tra 1 tiết

Chương III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ.

Tiết

Tên bài

Tiết 39

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 1)

Tiết 40

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 2)

Tiết 41

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 3)

Tiết 42

Bài tập và thực hành 10: Hệ CSDL quan hệ (Tiết 1)

Tiết 43

Bài tập và thực hành 10: Hệ CSDL quan hệ (Tiết 2)

Tiết 44

Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ (Tiết 1)

Tiết 45

Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ (Tiết 2)

Chương IV: KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU.

Tiết

Tên bài

Tiết 46

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (Tiết 1)

Tiết 47

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (Tiết 2)

Tiết 48

Bài tập và thực hành 11: Bảo mật CSDL (Tiết 1)

Tiết 49

Bài tập và thực hành 11: Bảo mật CSDL (Tiết 2)

Tiết 50

Ôn tập cuối năm (Tiết 1)

Tiết 51

Ôn tập cuối năm (Tiết 2)

Tiết 52

Kiểm tra học kì II.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!