Lớp 12

Kế hoạch dạy học môn Hóa học lớp 12 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 12 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Hóa học 12 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình Địa lí 12, phân phối chương trình môn Toán 12. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Hóa học 12 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học lớp 12 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Hóa học 12 năm 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

KHỐI 12

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết) (2 tiết/tuần)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết) (2 tiết/tuần)

HỌC KÌ I

Tiết 1

Ôn tập đầu năm

Chương 1: ESTE-LIPIT (4 tiết)

Tiết 2

Este (Mục IV. Điều chế: Không dạy cách điều chế este từ axetilen và axit)

Tiết 3

Lipit (Bỏ BT 4 và BT5)

Tiết 4, 5

Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: CACBOHIĐRAT (6 tiết)

Tiết 6, 7

Glucozơ (Không dạy mục III.2.b; Tr25 dòng 2↓ bỏ cụm từ “bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm”; Bỏ BT2)

Tiết 8, 9

Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ (Không dạy sơ đồ sản xuất đường từ mía, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 10

Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat (Bỏ BT1)

Tiết 11

Kiểm tra 1 tiết

Chương 3: AMIN- AMINOAXIT-PROTEIN (7 tiết)

Tiết 12, 13

Amin (Mục 2.a. Thí nghiệm 1: Bỏ phần giải thích tính bazơ; Bỏ BT4)

Tiết 14, 15

Aminoaxit

Tiết 16

Peptit và protein (Không dạy Mục III. Khái niệm về enzim…)

Tiết 17, 18

Luyện tập: Cấu tạo, tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME (6 tiết)

Tiết 19, 20

Đại cương về polime (Mục IV. Tính chất hóa học, Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 21, 22

Vật liệu polime (Không dạy Phần nhựa Rezol, Rezit; Mục IV. Keo dán tổng hợp: Không dạy, GV hướng dẫn HS đọc thêm)

Tiết 23

Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Tiết 24

Kiểm tra 1 tiết

Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (16 tiết)

Tiết 25

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại (Không dạy mục 2a), 2b), 2c))

Tiết 26,27,28

Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Tiết 29, 30

Luyện tập: Tính chất của kim loại

Tiết 31

Hợp kim

Tiết 32, 33

Sự ăn mòn kim loại

Tiết 34, 35

Ôn tập học kì

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết 37, 38

Điều chế kim loại

Tiết 39, 40

Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Chương 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM (10 tiết)

Tiết 41

Kim loại kiềm (Không dạy cả mục B.)

Tiết 42,43,44

Kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Tiết 45, 46

Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Tiết 47, 48

Nhôm và một số hợp chất quan trọng của nhôm

Tiết 49

Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Tiết 50

Kiểm tra 1 tiết

Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG (11 tiết)

Tiết 51, 52

Sắt (Không dạy Mục III.4)

Tiết 53, 54

Hợp chất của sắt

Tiết 55

Hợp kim của sắt (Không dạy các loại lò luyện gang, thép (chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép) Bỏ BT2)

Tiết 56,57

Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt

Tiết 58, 59

Crom và hợp chất của crom

Tiết 60

Luyện tập

Tiết 61

Kiểm tra 1 tiết

Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ (3 tiết)

Tiết 62

Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Tiết 63

Luyện tập: Nhận biết một số chất khí

Tiết 64

Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ,XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG (5 tiết)

Tiết 65

Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do giáo viên biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong học sinh (học sinh này đánh giá bài viết của học sinh khác)

Tiết 66

Hóa học và vấn đề xã hội

Tiết 67

Hóa học và vấn đề môi trường

Tiết 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

….. ngày ….tháng ….năm……..

TỔ CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!