Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn giáo dục cầu lông, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: giáo án Giáo dục thể chất 10.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình GDTC lớp 10 sách Kết nối tri thức

SỞ GD&ĐT………..

TRƯỜNG THPT…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: THỂ DỤC KHỐI 10

Học kỳ 1: 18 tuần X 2 tiết = 36 tiết

Học kỳ 2: 17 tuần X 2 tiết = 34 tiết

Tuần Tiết Tên bài dạy Nội dung

Tuần 1

Từ ngày : 5/9

Tới ngày : 10/9

1 + 2

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 1

– Làm quen lớp…..

– Học sinh học cách tập hợp lớp, chào báo cáo, bài khởi động.

+ KIẾN THỨC CHUNG :

– Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

Tuần 2

Từ ngày : 12/9

Tới ngày : 17/9

3 + 4

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 2

+ Chủ đề 1:

– Lịch sử ra đời và phát triển của môn cầu lông.
– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông

Tuần 3

Từ ngày : 19/9

Tới ngày : 24/9

5 + 6

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 3

+ Chủ đề 2 : KĨ THUẬT DI CHUYỂN

– Kĩ thuật di chuyển đơn bước : Tiến, ngang, lùi

Tuần 4

Từ ngày : 26/9

Tới ngày : 1/10

7 + 8

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 4

+ Chủ đề 2 : KĨ THUẬT DI CHUYỂN

– Kĩ thuật di chuyển nhiều bước : Di chuyển ngang sang phải, sang trái. Di chuyển tiến, lùi.

Tuần 5

Từ ngày : 3/10

Tới ngày : 8/10

9 + 10

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 4+

+ Chủ đề 2 : KĨ THUẬT DI CHUYỂN

Ôn : lại kĩ thuật di chuyển đơn bước, nhiều bước.

Tuần 6

Từ ngày : 10/10

Tới ngày : 15/10

11 + 12

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 5

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

– Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay

Tuần 7

Từ ngày : 15/10

Tới ngày : 22/10

13 + 14

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 5+

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Ôn : Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay

Tuần 8

Từ ngày : 24/10

Tới ngày : 29/10

Nhà trường kiểm tra giữa kì

Giáo viên gác thi theo sự phân công của nhà trường

Nếu không thi giữa kì ôn lại giáo án tuần 7

Tuần 9

Từ ngày : 31/10

Tới ngày : 5/11

17 + 18

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 6

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

– Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay

Tuần 10

Từ ngày : 7/11

Tới ngày : 12/11

19 + 20

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 6+

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay

Tuần 11

Từ ngày : 14/11

Tới ngày : 19/11

21 + 22

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 7

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay

Tuần 12

Từ ngày : 21/11

Tới ngày : 26/11

23 + 24

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 7+

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay

Tuần 13

Từ ngày : 28/11

Tới ngày : 3/12

25 + 26

KIỂM TRA HK 1

Nội dung : Đánh cầu thấp (thuận tay, trái tay)

Tuần 14

Từ ngày : 5/12

Tới ngày : 10/12

27 + 28

KIỂM TRA HK 1 (Bổ sung)

Những hs vắng, chưa đủ các cột điểm

Tuần 15

Từ ngày : 12/12

Tới ngày : 17/12

– Gác thi theo kế hoạch của nhà trường

Tuần 16

Từ ngày : 19/12

Tới ngày : 24/12

Tuần 17

Từ ngày : 26/12

Tới ngày : 31/12

33 + 34

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 8

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay

Tuần 18

Từ ngày : 2/1

Tới ngày : 7/1

35 + 36

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 8+

+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Ôn: Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay

Tuần dự trữ

Từ ngày : 9/1

Tới ngày : 14/1

ÔN LẠI GIÁO ÁN TUẦN 8+

HỌC KÌ II

Tuần 19

Từ ngày : 30/1

Tới ngày : 4/2

37 + 38

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 9

+ Chủ đề 4 : KĨ THUẬT GIAO CẦU

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay

Tuần 20

Từ ngày : 6/2

Tới ngày : 11/2

39 + 40

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 10

+ Chủ đề 4 : KĨ THUẬT GIAO CẦU

– Kĩ thuật giao cầu trái tay

Tuần 21

Từ ngày : 13/2

Tới ngày : 18/2

41 + 42

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 10+

+ Chủ đề 4 : KĨ THUẬT GIAO CẦU

Ôn : Kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.

Tuần 22

Từ ngày : 20/2

Tới ngày : 25/2

43 + 44

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 11

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

– Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

Tuần 23

Từ ngày : 27/2

Tới ngày : 4/3

45 + 46

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 11+

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

Ôn : Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

Tuần 24

Từ ngày : 6/3

Tới ngày : 11/3

47 + 48

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 12

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay

Tuần 25

Từ ngày : 13/3

Tới ngày : 18/3

Nhà trường kiểm tra giữa kì

Giáo viên gác thi theo sự phân công của nhà trường

Nếu không thi giữa kì ôn lại giáo án tuần 24

Tuần 26

Từ ngày : 20/3

Tới ngày : 25/3

51 – 52

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 12+

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay

Tuần 27

Từ ngày : 27/3

Tới ngày : 1/4

53 + 54

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 13

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay

Tuần 28

Từ ngày : 3/4

Tới ngày : 8/4

55 + 56

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 13+

+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay

Tuần 29

Từ ngày : 10/4

Tới ngày : 15/4

57 + 58

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 14

+ Chủ đề 6 : KĨ THUẬT ĐẬP CẦU

– Kĩ thuật đập cầu thuận tay

Tuần 30

Từ ngày : 17/4

Tới ngày : 22/4

59 + 60

KIỂM TRA HK 2

Nội dung : Đánh cầu cao thuận tay

Tuần 31

Từ ngày : 24/4

Tới ngày : 29/4

61 + 62

KIỂM TRA HK 2 (Bổ sung)

Những hs vắng, chưa hoàn thành các cột điểm

Tuần 32

Từ ngày : 1/5

Tới ngày : 6/5

63 + 64

– Gác thi theo kế hoạch của nhà trường

Tuần 33

Từ ngày : 8/5

Tới ngày : 13/5

65 – 66

Tuần 34

Từ ngày : 15/5

Tới ngày : 20/5

67 + 68

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 15

+ Chủ đề 6 : KĨ THUẬT ĐẬP CẦU

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay

Tuần 35

Từ ngày : 22/5

Tới ngày : 27/5

69 + 70

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 16

+ Chủ đề 6 : KĨ THUẬT ĐẬP CẦU

– Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!