Lớp 7

Giải Toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK Toán 7 trang 91, 92 giúp các em học sinh lớp 7 em gợi ý giải các bài tập của Bài 4: Hai đường thẳng song song thuộc chương 1 Hình học 7.

Tài liệu giải các bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 91, 92 Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 7. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Bạn đang xem: Giải Toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Lý thuyết bài 4: Hai đường thẳng song song

A. Định nghĩa hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung

B.  Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song

Ngoài ra ta còn có dấu hiệu: Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng song song

Giải bài tập toán 7 trang 91 tập 1

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Xem gợi ý đáp án

Dự vào kiến thức đã học: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau. Như vậy ta giải được bài toán.

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Xem gợi ý đáp án

Theo đề bài ta vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.

Tiếp theo dùng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.

Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

Khi đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a

Giải bài tập toán 7 trang 91 tập 1: Luyện tập

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120º. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Xem gợi ý đáp án

Theo bài ra ta vẽ hình sau đây

Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song

Ta có AB cắt hai đường thẳng Ax và By

Có một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

Vậy Ax // By (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Xem gợi ý đáp án

Theo dữ liệu đề bài: ta vẽ hình theo các bước sau đây

– Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

– Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

-Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

– Hình minh họa:

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Xem gợi ý đáp án

Theo dữ liệu đề bài ta vẽ theo các bước sau:

– Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

– Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

Bài 29 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau hay không ?

Xem gợi ý đáp án

– Vẽ góc nhọn xOy

– Lấy O’ là điểm bất kì khác O

– Từ O’ vẽ O’x’ //Ox.

– Từ O’ vẽ O’y’ //Oy sao cho góc widehat{x'O'y'} là góc nhọn.

Ta được hai trường hợp đểwidehat{x'O'y'}là góc nhọn như hình vẽ.

Đo hai góc widehat{xOy}widehat{x'O'y'} ta được widehat{xOy}=widehat{x'O'y'}.

Vẽ hình minh họa

Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1)

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Xem gợi ý đáp án

– Theo hình vẽ thì m // n, p // q

– Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!