Lớp 10

Đoạn văn tiếng Anh viết về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới

Viết về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới bằng tiếng Anh là một chủ đề rất hay nằm trong chương trình tiếng Anh 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đoạn văn tiếng Anh viết về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới gồm 2 mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách trả lời câu hỏi sách Global Success 10 trang 17. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết 2 đoạn văn về ngày gia đình, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh viết về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới

Viết về ngày gia đình ở Việt Nam

Tiếng Anh 

June 28 every year is chosen as Vietnamese family day to honor the good values ​​of the family, the good cultural values ​​from thousands of years old. Each family is a cell of society, so if the family develops, the society will develop and vice versa. Every nation and nation, if they want to survive, must love and cherish their family. Because of that, every year, we all spend a little time to honor our family. Vietnam Family Day 2022 falls on Tuesday, June 28, 2022, with the main purpose of honoring traditional cultural values, an opportunity for families to exchange and share, towards development. sustainability of each household. Thereby contributing to the building of national cultural identity.

Tiếng Việt 

Ngày 28/6 hàng năm được chọn làm ngày gia đình Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời xưa. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, vì vậy gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Mỗi quốc gia, dân tộc nếu muốn tồn tại đều phải biết yêu quý, trân trọng gia đình. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, chúng ta đều dành một khoảng thời gian nho nhỏ để tôn vinh gia đình. Ngày Gia đình Việt Nam 2022 rơi vào thứ 3, ngày 28/6/2022, với mục đích chính là tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình trao lưu để chia sẻ, hướng đến sự phát triển bền vững của mỗi gia ddnhf. Từ đó góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Viết về Ngày Gia đình ở Canada

Tiếng Anh 

We’re going to present some findings of our research on Family Day in Canada. Family Day is celebrated on the 3rd Monday of February and in this year 2022, Family Day is February 21st. First held in Alberta in 1990, Family Day was proposed by the province’s former premier, Don Getty, after his son was arrested for dealing drugs. As we all know, family is not an important thing; it’s everything. Therefore, Family Day is supposed to reflect the values of family and home that were important to the pioneers who founded Alberta, and to give workers the opportunity to spend more time with their families. On Family Day, many people plan and take part in activities aimed at the whole family. These include visiting art exhibitions, watching movies, skating on outdoor ice rinks, playing board games, and taking part in craft activities. Some communities plan special public events, and art galleries and museums may have reduced price or free entry. These are all of our findings.

Tiếng Việt

Chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi về Ngày Gia đình ở Canada. Ngày Gia đình được tổ chức vào Thứ Hai của tuần thứ 3 của tháng Hai và vào năm 2022, Ngày Gia đình là ngày 21 tháng Hai. Lần đầu tiên được tổ chức tại Alberta vào năm 1990, Ngày Gia đình được đề xuất bởi cựu thủ tướng của tỉnh, Don Getty, sau khi con trai ông bị bắt vì buôn bán ma túy. Như chúng ta đã biết, gia đình không phải là điều quan trọng; mà nó là tất cả. Do đó, Ngày Gia đình được cho là thể hiện các giá trị của gia đình và mái ấm quan trọng đối với những người tiên phong thành lập tỉnh Alberta, đồng thời mang đến cho người lao động cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của họ. Vào Ngày Gia đình, nhiều người lên kế hoạch và tham gia các hoạt động hướng đến cả gia đình. Chúng bao gồm tham quan triển lãm nghệ thuật, xem phim, trượt băng trên sân băng ngoài trời, chơi trò chơi trên bàn cờ và tham gia các hoạt động thủ công. Một số nhóm lên kế hoạch cho các sự kiện công cộng đặc biệt và các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng có thể giảm giá hoặc vào cửa miễn phí. Đó là tất cả những kết quả của chúng tôi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!