Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Toán lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: TOÁN Bảng: A
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (5,0 điểm)

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Toán lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án)

Câu 2: (5,0 điểm)

a. Cho tam giác ABC vuông cân tại B, cạnh AB = 2. Trong mặt phẳng chứa tam giác ABC lấy điểm M thỏa mãn MA2 + MB2 = MC2. Tìm quỹ tích của điểm M.

b. Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN hợp với nhau một góc bằng 600, BM = 6, CN = 9. Tính độ dài trung tuyến còn lại của tam giác ABC.

Câu 3: (4,0 điểm)

a. Xác định số hạng tổng quát của dãy số (Un)

b. Tính tổng S = u12 + u22 + u32 + … + u22011

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho là ba số thực không âm và thỏa mãn điều kiện a2 + b2 + c2 = 1

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M = (a + b + c)3 – (a + b + c) + 6abc

Câu 5: (3,0 điểm)

Với x, y là các số thực

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!