Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Tin học lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: TIN HỌC Bảng: B
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Tên file chương trình đặt theo từng bài: bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas.

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Tin học lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

Bài 1: (7 điểm)

Cho số tự nhiên n>0, ta viết n dưới n dạng n= 2m+p, với m là số tự nhiên lớn nhất. Ví dụ số tự nhiên n=11 được viết dưới dạng n= 23+3 trong đó m=3, p = 3;

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n. Xuất ra màn hình giá trị của m và p.

Bài 2: (7 điểm)

Cho mảng một chiều A có n phần tử, phần tử thứ i của mảng A có giá trị là i. Người ta sắp xếp mảng A thành mảng B theo thứ tự với hai phần tử a, b trong mảng B, a ở trước b khi sô dư của a chia cho 5 nhỏ hơn số dư của b chia 5. Trong trường hợp hai số dư bằng nhau thì a trước b khi a nhỏ hơn b.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào các số nguyên dương n, m. Phần tử thứ m của mảng A thành phần tử thứ k của bảng B. Xuất ra màn hình giá trị của k.

Ví dụ: Nhập vào n = 10, m = 9 ta được k=10 vì

Mảng A:

Sắp xếp thành mảng B

Mảng B:


Bài 3: (6 điểm)

Cho một bảng ô vuông A gồm n cột, n hàng. Từ ô vuông cột 1, hàng 1 người ta điền vào mỗi ô vuông đúng một con số tự nhiên bắt đầu từ 1 liên tiếp đến n2 theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Với số tự nhiên k, m cho trước ta biến đổi bảng ô vuông A thành bảng ô vuông B bằng cách dời tất cả các hàng lên trên k hàng, rồi tiếp tục dời tất cả các cột sang trái m cột. Khi dời hàng đến hàng đầu nếu tiếp tục dời thì thành hàng cuối, tương tự cho dời cột..

Yêu cầu: Viết chương trình nhập số tự nhiên n, k, m, i, j, h

a) Xuất ra màn hình con số của ô vuông cột i hàng j của bảng B

b) Xuất ra màn hình chỉ số hàng và cột của ô vuông trong bảng B có giá trị là h.

Ví dụ: Với n=5, k=7, m=6, i=4, j=3, h=25

a) Ô vuông hàng i = 4, cột j = 3 là con số 4.

b) Chỉ số hàng, cột của ô vuông có giá trị h = 25 là hàng 3, cột 4.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!