Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 – Vòng 1, bảng C (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: SINH HỌC Bảng: C
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

I. SINH HỌC TẾ BÀO (2đ)

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 – Vòng 1, bảng C (có đáp án)

Câu 1 (2,0đ): Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích?
1. Các phân tử nước thẩm thấu qua màng tế bào nhờ lớp phôtpholipit kép.
2. Thành tế bào là cấu trúc đóng vai trò chính trong quá trình thẩm thấu của tế bào thực vật.
3. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.
4. Colesteron trong màng sinh chất càng nhiều làm cho màng càng lỏng lẻo.

II. VI SINH VẬT (2đ)

Câu 2 (2,0): Nêu công thức tính số lượng tế bào trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật?
Ở vi khuẩn E.coli, khi nuôi trong điều kiện đầy đủ ở 400C sẽ có thời gian thế hệ là 20 phút. Nuôi 106 tế bào vi khuẩn trong điều kiện trên. Tính số lượng tế bào vi khuẩn trong quần thể sau 12 giờ?

III. SINH HỌC CƠ THỂ (8đ)

Câu 3 (2,5đ): Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào được xem là hướng động, phản ứng nào được xem là ứng động
1. Cây nắp ấm bắt sâu bọ.
2. Lá trinh nữ khép lại khi bị chạm nhẹ.
3. Ngọn cây hướng về phía sáng.
4. Hoa mười giờ nở lúc 10 giờ nếu nhiệt độ thích hợp.
5. Rễ cây tránh nơi có ánh sáng.
6. Các loại dây leo vươn thẳng đến nơi có bờ giậu.
7. Sự đóng mở của tế bào khí khổng.
8. Hoa hướng dương quay về phía có mặt trời.
9. Rễ cây hướng đến nơi có nguồn nước và chất dinh dưỡng.
10. Cây gọng vó cụp lại khi tiếp xúc với con mồi.

Câu 4 (1,5đ): So sánh hiện tượng cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ khi có vật lạ chạm vào với hiện tượng đóng, mở khí khổng của lá cây?

Câu 5 (4,0):
1. Vì sao lưỡng cư có phổi nhưng vẫn còn hô hấp qua da?
2. Cấu tạo phù hợp với chức năng thể hiện qua cấu tạo tim như thế nào?
3. Tuyến tụy tiết ra hoocmôn nào? Các hoocmôn này có vai trò gì trong quá trình chuyển hóa vật chất?
4. Vì sao chấn thương sau gáy thường gây tử vong?

IV. DI TRUYỀN HỌC (8đ)

Câu 6 (3,0đ): Trình bày quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? Kể tên các nguyên liệu chính tham gia vào quá trình nhân đôi ADN?

Câu 7 (2,5đ): Bộ NST lưỡng bội của 1 loài thực vật có 2n = 48
a) Có bao nhiêu NST có thể có ở:
– Thể tam bội – Thể tứ bội
b) Trong các dạng đột biến trên, dạng nào là đa bội chẵn, dạng nào là đa bội lẻ?
c) Nêu cơ chế hình thành các dạng đột biến trên?
d) Các dạng đa bội trên có đặc điểm gì khác với dạng lưỡng bội (2n)?

Câu 8 (2,5đ): Cho một phân tử mARN có trình tự như sau:
5’ A U G G X X A A A G U U U U G U A G 3’
a) Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trên gen đã tổng hợp nên phân tử mARN nói trên?
b) Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mARN tương ứng?
c) Nếu cặp nuclêôtit thứ 10 (X-G) chuyển thành cặp (A-T) thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mARN tương ứng?
d) Nếu cặp nuclêôtit thứ 7 (T-A) chuyển thành cặp (A-T) thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuỗi pôlipeptit tương ứng?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!