Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: SINH HỌC Bảng: B
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

I. SINH HỌC TẾ BÀO (4đ)

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

Câu 1 (1,5đ): Lập bảng phân biệt cấu tạo tế bào thực vật và tế bào động vật?

Câu 2 (2,5đ): Ba hợp tử của cùng 1 loài, lúc chưa tự nhân đôi có số lượng nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào bằng 24. Các hợp tử đó đều thực hiện nguyên phân liên tiếp tạo các tế bào con. Số tế bào con trong hợp tử 1 tạo ra bằng 25% số tế bào con do hợp tử 2 tạo ra. Tổng số nhiễm sắc thể trong các tế bào con được sinh ra từ hợp tử 3 là 384. trong quá trình nguyên phân của 3 hợp tử đó đã tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc đơn là 624. hãy xác định:
a) Số tế bào con do mỗi hợp tử sinh ra?
b) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

II. VI SINH VẬT (2đ)

Câu 3 (2,0đ): Người ta nói sữa chua là một loại thức ăn rất bổ dưỡng có đúng hay không? Vì sao? Hãy trình bày nội dung và cách tiến hành làm sữa chua?

III. SINH LÝ THỰC VẬT (2đ)

Câu 4 (2,0đ): Dựa vào thuyết quang chu kỳ, hãy giải thích các biện pháp xử lý sau đây trong trồng trọt:
a) Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu?
b) Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng thanh long vào mùa đông?

IV. SINH LÝ ĐỘNG VẬT (2đ)

Câu 5 (2,0đ): Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: phẩu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (Iôt phóng xạ) để tiêu diệt hết tế bào ung thư. Trước khi uống I131 bệnh nhân bắt buộc phải nhịn ăn, không được sử dụng hoocmôn tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) trong 1 tháng. Trong thời gian này, khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân sẽ như thế nào? Giải thích vì sao?

V. BIẾN DỊ, DI TRUYỀN (5đ)

Câu 6 (5,0đ): Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp đều dài 4080A0
– Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô.
– Gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.
a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?
b) Khi có hiện tượng giảm phân không bình thường, trong đột biến thể dị bội thì số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử được hình thành là bao nhiêu?
c) Nếu cho các loại giao tử không bình thường đó tái tổ hợp với các giao tử bình thường chứa gen lặn nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?

VI. CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN (5đ)

Câu 7 (3,0đ): Một gen có 2 alen A và a (gen A trội hoàn toàn so với gen a) đã tạo ra 5 kiểu gen bình thường khác nhau trong quần thể.
a) Hãy viết 5 kiểu gen đó?
b) Có bao nhiêu phép lai giữa các cá thể mang các kiểu gen khác nhau đó? Liệt kê các phép lai đó?
c) Phép lai nào cho kiểu hình F1 phân li theo tỉ lệ 3:1? Phép lai nào cho kiểu hình F1 phân li theo tỉ lệ 1:1? Hãy viết các sơ đồ lai phù hợp với các tỉ lệ kiểu hình nói trên?

Câu 8 (2,0đ): Ở bướm tằm, alen A quy định tính trạng kén tròn trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng kén bầu dục, alen B quy định tính trạng kén màu trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng kén màu vàng. Cho rằng các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và hoán vị chỉ xảy ra ở tằm đực
Xét 500 tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen tham gia quá trình giảm phân, trong đó có 150 tế bào xảy ra hiện tượng hoán vị gen.
a) Xác định tần số hoán vị gen?
b) Cho tằm đực có kiểu gen dị hợp như trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!