Lớp 6

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có 7 đề thi, kèm đáp án, thang điểm và bảng ma trận đề thi. Qua đó, thầy cô dễ dàng tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 theo chương trình mới cho học sinh của mình.

Năm học 2021 – 2022, lớp 6 học theo 3 bộ sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Với 7 đề thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lý 6 này sẽ giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Bên cạnh môn Lịch sử – Địa lí, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên, Toán, Ngữ văn 6.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức – Đề 1

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Vì sao phải học lịch sử

+ Quy ước của công lịch

Xác định nguồn tư liệu dựa vào hiện vật

Số câu

Số điểm

1c

0.25

1c

0.25

2 câu

0,5đ

5%

Xã hội nguyên thủy

+ Nguồn gốc loài người bắt nguồn từ đâu?

+ Em hãy nêu những dấu tích của người tối cổ trên thế giới? Việt Nam tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở địa điểm nào?

+ Tổ chúc xã hội của người nguyên thủy

+ Nêu đặc điểm đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta

Vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của xã hội

loài người

Số câu

Số điểm

1c

1c

0.25d

1

1c

0.25đ

4 câu

2,5đ

5%

Bản đồ – phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Số câu

Điểm

%

– Xác định phương hướng trên BĐ dựa vào KT, VT

– Biết cách xác định tọa độ ĐL

– Hiểu được cách thể hiện ranh giới quốc gia qua KHBĐ

– Nêu được khái niệm BĐ và vai trò của BĐ trong học tập và đời sống

Vẽ, xác định được các nửa cầu, các điểm cực, KT, XĐ…

Tính được khoảng cách thực tế dựa vào TLBĐ

Số câu

Số điểm

%

1

0,25đ

2,5%

3

0,75đ

7,5%

1

1, 5đ

15%

1

2,5đ

25%

1

1,0

10%

7

6,0đ

50%

Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Số câu

Điểm

%

– Biết được Vị trí, bán kính của TĐ; hình dạng của TĐ; hướng quay của TĐ;

-Trình bày được các hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của TĐ

Số câu

Số điểm

4

1,0

1

0,25

5

1,25đ

Số câu

Số điểm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT………

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỚP 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

1. Phần Lịch sử (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Công lịch quy ước

A. Một thập kỷ 100 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm
B. Một thập kỷ 10 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm
C. Một thập kỷ 1000 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ có 10 năm
D. Một thập kỷ 1 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm

Câu 2. Văn bia tiến sĩ đặt ở Văn Miếu Quốc tử giám thuộc nguồn tư liệu nào?

A.Tư liệu hiện vật
B. Tư liệu chữ viết.
C. Tư liệu truyền miệng.
D. Vừa là tư liệu chữ viết vừa là tư liệu hiện vật.

Câu 3. Xã hội nguyên thủy trải qua những giai đoạn nào?

A. Bầy người nguyên thủy.
B. Công xã thị tộc.
C. Thị tộc mẫu hệ.
D. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc

Câu 4. Lao động đã….?

A. Tạo ra thức ăn cho người nguyên thủy
B. Giúp người nguyên thủy tiến hóa nhanh về hình dáng
C. Giúp đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú hơn
D. Làm cho loài Vượn người tiến hóa dần thành người tối cổ, người tinh khôn đồng thời nó thúc đẩy xã hội loài người phát triển tiến bộ hơn.

2. Phần Địa lí (2,0 điểm)

Câu 1: Trong hệ Mặt Trời, theo tứ tự xa dần Mặt Trời thì Trất Đất nằm ở vị trí thứ:

A. 2
B. 3
C.4
D. 5

Câu 2: Trái đất có hình dạng:

A. Hình cầu
B. Hình tròn
C.Hình vuông
D. Hình elíp

Câu 3: Đâu không phải là hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?

A. Ngày đêm luân phiên
C. Mùa trên Trái Đất
B. Giờ trên Trái Đất
D. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể

Câu 4: Trái Đất vận động tự quay quanh trục theo hướng:

A: Từ Đông sang Tây 
B. Từ Bắc xuống Nam
C. Từ Nam lên Bắc
D. Từ Tây sang Đông

Câu 5: Bán kính của Trái Đất là:

A. 40 076 km.
B. 6378 km.
C. 510 triệu km2.
D. 149,6 triệu km.

Câu 6: Vị trí của điểm C được xác định là chỗ cắt nhau của đường kinh tuyên 120oĐ và vĩ tuyến 10oB thì toạ độ địa lí của điểm C là:

A. C (10oB, 120oĐ).
C. C (10oB, 120o).
B. C (10oN, 120oĐ).
D. C (120o T, 10oB).

Câu 7: Thông thường trên bản đồ, để thể hiện ranh giới giữa các quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu là:

A. kí hiệu điểm. 
B. kí hiệu diện tích.
C. kí hiệu đường.
D. kí hiệu hình học.

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng theo quy ước phương hướng trên bản đồ?

A. Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc.
B. Đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam.
C. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông.
D. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng tây.

I. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)

Câu 1. (1,0 điểm). Nguồn gốc loài người bắt nguồn từ đâu? Em hãy nêu những dấu tích của người tối cổ? Việt Nam tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở địa điểm nào?

Câu 2. (1 điểm). Nêu đặc điểm đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta?

Câu 3. (1,5 điểm): Bản đồ là gì? Em hãy cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Câu 4. (2,5 điểm): Em hãy vẽ một vòng tròn tượng trưng cho Trái Đất và xác định đúng các vị trí sau trên vòng tròn đã vẽ: điểm cực Bắc, điểm cực Nam, đường xích đạo, kinh tuyến gốc, nửa. cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây.

Câu 5. (1,0 điểm): Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 5 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội tới thành phố Thái Bình là 3,5 cm. vậy trên thực tế thành phố TB cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

1. Phần Lịch sử (1,0 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
B D D D

2. Phần Địa lý (2,0 điểm)

C 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C D B A C D

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Ý

Yêu cầu trả lời

Điểm

Câu 1.

1,0 điểm

Câu 1. (1 điểm). Nguồn gốc loài người bắt nguồn từ đâu? Em hãy nêu những dấu tích của người tối cổ? Việt Nam tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở địa điểm nào?

1,0đ

– Nguồn gốc loài người: tiến hóa từ loài vượn hình nhân (vượn người)

0.25đ

– Vượn người → Người tối cổ → Người tinh khôn

0.25đ

– Dấu tích: xương hóa thạch, răng, công cụ lao động bằng đá.

0.25đ

– Việt Nam tìm thấy di cốt người tối cổ ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn)

0.25đ

Câu 2

1,0 điểm

Câu 2. (1 điểm). Nêu đặc điểm đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta.

1,0đ

– Về đời sống vật chất:

+ Biết ghè đẽo, mài đá làm một số công cụ lao động: rìu, cuốc, chày, bôn…

+ Người tinh khôn biết làm gốm.

+ Sống chủ yếu trong các hang động, mái đá hoặc các túp lều lợp bằng cỏ khô hay lá cây.

+ Nguồn thức ăn bao gồm cả những sản phẩm săn bắn, hái lượm và tự trồng trọt, chăn nuôi.

0.5đ

– Về đời sống tinh thần:

+ Trong các di chỉ, người ta đã tìm thấy nhiều viên đất nung có dùi lỗ và xâu thành chuỗi, nhiều vỏ ốc biển được mài thủng, có thể xâu dây làm đồ trang sức, những bộ đàn đá, vòng tay,…

+ Hoa văn trên đồ gốm cũng dần mang tính chất nghệ thuật, trang trí.

+ Trong nhiều hang động, người ta đã phát hiện các mộ táng, có chôn theo công cụ và đồ trang sức. Tình cảm gia đình, cộng đồng gắn bó, có đời sống tâm linh

Đời sống của người nguyên thủy còn đơn giản sơ khai, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên

0.5đ

Câu 3

1,5 điểm

Bản đồ là gì? Em hãy cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

1,5đ

– Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.

0,75

– Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống: bản đồ để khai thác kiến thức môn Lịch sử và Địa lí; bản đổ để xác định vị trí và tìm đường đi; bản đồ để dự báo và thể hiện các hiện tượng tự nhiên (bão, gió,…), bản đổ được sử dụng trong quân sự.

0,75

Câu 4 2,5

điểm

Hs vẽ đúng mô hình TĐ và xác định đúng các vị trí: điểm cực Bắc, điểm cực Nam, xích đạo, kinh tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây.

2,0 điểm

1

– Vẽ vòng tròn đẹp, cân đối (về đường kính so với giấy KT)

0,5đ

Học sinh điền đúng:

– Điểm cực Bắc

0,25đ

– Điểm cực Nam

0,25đ

– xích đạo

0,25đ

– Kinh tuyến gốc

0,25đ

– Nửa cầu Bắc

0,25đ

– Nửa cầu Nam

0,25đ

– Nửa cầu Đông

0,25đ

– Nửa cầu Tây

0,25đ

Câu 5

1,0

điểm

Câu 5: Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 5 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội tới thành phố Thái Bình là 3,5 cm. vậy trên thực tế thành phố TB cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

– Tỉ lệ 1 : 5 000 000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 5 000 000 cm (hay 50 km) ngoài thực tế.

– Trên thực tế thành phố Thái Bình tới Thủ đô Hà Nội là :

3,5 cm X 5 000 000 = 17500000 cm = 175 km

1,0

Chỉ cho điểm tối đa khi thực hiện bước giải thích ý nghĩa của tỉ lệ 1 : 5 000 000 và đổi đơn vị ngoài thực tế ra km

Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức

TT

Nội dung kiến thức/Kĩ năng

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

TN

TL

1

A. Vì sao phải học lịch sử

A.1. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

A.2. Thời gian trong lịch sử

2

4

2

4

4

8

10

2

B. Xã hội nguyên thuỷ

B.1. Xã hội nguyên thuỷ

1

9

2

4

2

1

13

20

3

C. Xã hội cổ đại

C.1. Ấn Độ cổ đại

C.2. Trung Quốc từ thời cổ đại đến TK VII

1

12

1

12

2

24

20

4

D. Bản đồ – phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

D.1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Toạ độ địa lí

D.2. Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

2

4

1

2

1

2

4

8

10

5

E. Trái đất – hành tinh của hệ mặt trời

E.1. Trái đất trong hệ Mặt Trời

E.2. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

1

9

2

14

1

2

2

2

25

30

6

F. Kĩ năng

F.1. Tính toán giờ địa phương

1

1

12

10

Tổng

6

26

6

32

5

20

1

12

12

6

90

100

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

30

40

20

10

30

70

Tỉ lệ chung

70

30

100

Bảng đặc tả đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6

TT

Nội dung kiến thức/Kĩ năng

Đơn vị kiến thức/kĩ năng

Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

NB

TH

VD

VDC

1

A. Vì sao phải học lịch sử

A.1. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

A.2. Thời gian trong lịch sử

Nhận biết:

– Nhận biết được tư liệu chữ viết

– Biết thời gian trong lịch sử

2

2

Vận dụng:

– Tính được thời gian của cuộc khởi nghĩa so với thời gian hiện nay

2

B. Xã hội nguyên thuỷ

B.1. Xã hội nguyên thuỷ

Nhận biết:

– Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta

1

Thông hiểu:

– Hiểu đúng khái niệm bộ lạc

– Hiểu được nguyên nhân khiến người nguyên thuỷ phải hợp tác lao động với nhau

2

3

C. Xã hội cổ đại

C.1. Ấn Độ cổ đại

C.2. Trung Quốc từ thời cổ đại đến TK VII

Thông hiểu:

Sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại

1

Vận dụng:

Sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại

1

4

D. Bản đồ – phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

D.1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Toạ độ địa lí

D.2. Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Nhận biết:

Xác định các hướng dựa vào kinh tuyến

– Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ

2

Thông hiểu:

Hiểu cách xác định các hướng dựa vào kinh tuyến, vĩ tuyến

1

Vận dụng:

– Xác định được toạ độ địa lí 1 điểm

1

5

E. Trái đất – hành tinh của hệ mặt trời

E.1. Trái đất trong hệ Mặt Trời

E.2. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Nhận biết:

– Trình bày hình dạng ,kích thước của Trái Đất

1

Thông hiểu:

Các khu vực giờ trên Trái Đất

Vì sao có hiện tượng ngày và đêm

2

Vận dụng:

– Tính giờ Việt nam

1

6

F. KĨ NĂNG

F.1. Tính toán giờ địa phương

Vận dụng cao:

– Tính giờ nước Nhật Bản

1

Tổng 100% 6 6 5 1
Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết 100% 30 40 20 10
Tỉ lệ chung 100% 70% 30%

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………… 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
Năm học : 2021 – 2022
Môn : Lịch sử – Địa Lý 6

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM). Mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1. Tư liệu chữ viết là

A. những hình khắc trên bia đá.
B. những bản ghi; sách được in, khắc bằng chữ viết, vở chép tay…
C. những hình vẽ trên vách đá.
D. những câu truyện cổ tích.

Câu 2. Truyền thuyết “ Sơn tinh – Thuỷ tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?

A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
C. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
D. Truyền thống làm thuỷ lợi, chống thiên tai.

Câu 3. Một thiên niên kỉ có ………….. năm?

A. 100.
B. 1000.
C. 20.
D. 200.

Câu 4. Năm 542 khởi nghĩa Lý Bí cách ngày nay (năm 2021) là bao nhiêu năm?

A. 1479.
B. 1480.
C. 1481.
D. 1482.

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc?

A. Gồm nhiều thị tộc sống gần nhau tạo thành.
B. Có họ hàng và nguồn gốc tổ tiên xa xôi.
C. Có quan hệ gắn bó với nhau.
D. Các bộ lạc khác nhau thường có màu da khác nhau.

Câu 6. Lý do chính khiến người nguyên thuỷ phải hợp tác lao động với nhau là

A. quan hệ huyết thống đã gắn bó các thành viên trong cuộc sống thường ngày cũng như trong lao động.
B. yêu cầu công việc và trình độ lao động.
C. đời sống còn thấp kém nên phải “chung lưng đấu cật” để kiếm sống.
D. tất cả mọi người được hưởng thụ bằng nhau.

Câu 7. Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng

A. Tây.
B. Đông.
C. Bắc.
D. Nam.

Câu 8. Một địa điểm B nằm trên xích đạo và có kinh độ là 600T. Cách viết toạ độ địa lí của điểm đó là

Câu 8

Câu 9. Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ dự vào

A. kinh tuyến.
B. vĩ tuyến
C. A, B đúng.
D. A, B sai.

Câu 10. Xác định hướng còn lại?

Câu 10

A. Tây.
B. Tây Bắc.
C. Đông Nam.
D. Tây Nam.

Câu 11. Khi khu vực giờ gốc là 12 giờ thì nước ta là mấy giờ?

A. 7.
B. 10.
C. 12.
D. 19.

Câu 12. Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía Tây sẽ

A. nhanh hơn 1 giờ.
B. chậm hơn 1 giờ.
C. giờ không thay đổi
D. tăng thêm 1 ngày.

B. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1. Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam? (1,5đ)

Câu 2. Sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào? (1đ)

Câu 3. Theo em sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? (1đ)

Câu 4. Trình bày hình dạng và kích thước của Trái Đất? (1,5đ)

Câu 5. Vì sao có hiện tượng ngày và đêm? (1đ)

Câu 6. Một trận bóng đá diễn ra ở Việt Nam lúc 14 giờ ngày 14/ 9/2021 (múi giờ thứ 7) thì lúc này ở Nhật Bản (múi giờ thứ 9) là mấy giờ? (1đ)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12
B D B A D B D A C A D B

B. TỰ LUẬN

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

* Đời sống vật chất: Họ sống chủ yếu trong các hang động, mái đá hoặc các túp lều lợp bằng cỏ khô hay lá cây. Nguồn thức ăn chủ yếu của họ ngày càng phong phú, bao gồm cả những sản phẩm săn bắn, hái lượm và tự trồng trọt, chăn nuôi

* Đời sống tinh thần:

– Trong các di chỉ, người ta đã tìm thấy nhiều viên đất nung có dùi lỗ và xâu thành chuỗi, nhiều vỏ ốc biển được mài thủng, có thể xâu dây làm đồ trang sức, những bộ đàn đá, vòng tay,.. Hoa văn trên đồ gốm cũng dần mang tính chất nghệ thuật, trang trí.

– Trong nhiều hang động, người ta đã phát hiện các mộ táng, có chôn theo cả công cụ và đồ trang sức.

0,75 đ

0,75 đ

2

Sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện qua chế độ đẳng cấp Vác-na.

– Đẳng cấp thứ nhất là Brahman tức Bà-la-môn, gồm những người da trắng đều là tăng lữ (quý tộc chủ trì việc tế lễ đạo Bà-la-môn), họ là chúa tể, có địa vị cao nhất.

– Đẳng cấp thứ hai là Kcatrya gồm tầng lớp quý tộc, vương công và vũ sĩ, có thể làm vua và các thứ quan lại.

– Đẳng cấp thứ ba là Vaicya gồm đại đa số là nông dân, thợ thủ công và thương nhân, họ phải nộp thuế cho nhà nước, cung phụng cho đẳng cấp Brahman và Kcatrya.

– Đẳng cấp thứ tư là Cudra gồm đại bộ phận là cư dân bản địa bị chinh phục, nhiều người là nô lệ, là kẻ tôi tớ đi làm thuê làm mướn

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

3

Thuận lợi:

+ Phù sa của hai dòng sông này đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiều, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

+ Thượng nguồn các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi đã phát triển từ sớm.

+ Giao thông đường thủy

+ Hệ thống tưới tiêu

+ Đánh bắt cá làm thức ăn

· Khó khăn: Tuy nhiên, lũ lụt do hai con sông cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân.

0,75 đ

0, 25 đ

4

– Trái đất có hình cầu

– Có bán kính Xích đạo là 6 378 km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2

0,5 đ

1 đ

5

– Vì Trái Đất có hình cầu và quay quanh trục nên khi nửa bán cầu quay về phía Mặt Trời (lúc đó trời sáng) thì bên nửa cầu còn lại là trời tối

1 đ

6

Một trận bóng đá diễn ra ở Việt Nam lúc 14 giờ ngày 14/ 9/2021 (múi giờ thứ 7) thì lúc này ở Nhật Bản (múi giờ thứ 9) là

14 + 2 = 16 giờ ngày 14/9/2021

1 đ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!