Lớp 2

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao là tài liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập.

Tài liệu giúp các em tự học, củng cố lại kiến thức về dạng toán tính tuổi đã được học trên lớp. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Bài toán tính tuổi nâng cao lớp 2

Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi bố Lan bằng tuổi ông nội Lan hiện nay là:……tuổi

Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam hiện nay là:……tuổi

Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa lúc đó là:……tuổi

Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Vậy đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Hỏi khi tuổi bà nội em bằng tuổi bố hiện hiện nay thì tổng số tuổi của bố em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố em và bà nội em khi đó là:……tuổi

Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?

Trả lời: Tuổi của bà ngoại Minh hiện nay là:……tuổi

Câu 11: Hiện nay anh 22 tuổi, em 18 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi

Câu 12: Năm nay Hà 8 tuổi. Mẹ Hà hơn Hà 25 tuổi. Hỏi khi tuổi Hà bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hà khi đó là:……tuổi

Câu 13: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con 5 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là:……tuổi

Câu 15: Năm nay Minh 7 tuổi, em gái Minh 4 tuổi, anh trai Minh 10 tuổi. Hỏi khi tuổi Minh bằng tuổi anh trai Minh hiện nay thì tổng số tuổi của ba anh em là bao nhiêu tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của ba anh em khi đó là:……tuổi

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!