Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 27 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 27

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 27

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. 1 m bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 1 m = 1 dm

B. 1 m = 10 dm

C. 1 m = 100 dm

D. 1 m = 1000 dm

Câu 2. 999 m …………..1 km. Dấu phải điền vào chỗ chấm là:

A.>

B.<

C.=

D.+

Câu 3. Lan cao 1m, Lan cao hơn Hồng 1dm5cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 75 cm

B. 115 cm

C. 85cm

D. 95 cm

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1. Mét là đơn vị đo độ nặng, nhẹ của một vật.

2. Cây cau bình thường cao khoảng 8 m.

3. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là số 999.

4. 5m = 50dm

Câu 5. Một sợi dây dài 3 m được cắt thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 6 dm

B. 8 dm

C. 2 dm

D. 4dm

Câu 6. Một khúc gỗ dài 1m5dm. Người ta cắt ra mỗi khúc dài 5dm. Hỏi cắt được mấy khúc như thế?

A. 1 khúc

B. 2 khúc

C. 3 khúc

D. 4 khúc

Câu 7. Đánh dấu x vào ô có đơn vị phù hợp ở mỗi tranh sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2m = 20cm

b) 6m = 60dm

c) 3m 5cm = 35cm

d) 5m 2dm = 52dm

50cm = 5m

40cm = 4dm

7m 8cm = 708cm

9m 4dm = 904dm

Bài 3. Một sợi dây dài 52 m, người ta cắt đi 37 m. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Quan sát hình vẽ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Tùng nói rằng: “Quãng đường từ nhà mình đến nhà Hân dài 1 km”. Theo em, Tùng nói có đúng không?

Đánh dấu x vào lựa chọn của em ở ô trống bên dưới.

Tùng nói đúng

Tùng nói sai

Bài 5. Thực hành: Ước lượng quãng đường từ nhà em đến trường dài: ……………

Đáp án Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 27

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. 1 m bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

B. 1 m = 10 dm

Câu 2. 999 m …………..1 km. Dấu phải điền vào chỗ chấm là:

B.<

Câu 3. Lan cao 1m, Lan cao hơn Hồng 1dm5cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

B. 115 cm

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1. Mét là đơn vị đo độ nặng, nhẹ của một vật. S

2. Cây cau bình thường cao khoảng 8 m. Đ

3. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là số 999. S

4. 5m = 50dm Đ

Câu 5. Một sợi dây dài 3 m được cắt thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 6 dm

Câu 6. Một khúc gỗ dài 1m5dm. Người ta cắt ra mỗi khúc dài 5dm. Hỏi cắt được mấy khúc như thế?

C. 3 khúc

Câu 7. Đánh dấu x vào ô có đơn vị phù hợp ở mỗi tranh sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2m = 20cm S

b) 6m = 60dm Đ

c) 3m 5cm = 35cm S

d) 5m 2dm = 52dm Đ

50cm = 5m S

40cm = 4dm Đ

7m 8cm = 708cm Đ

9m 4dm = 904dm S

Bài 3. Một sợi dây dài 52 m, người ta cắt đi 37 m. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?

Sợi dây còn lại là:

52 – 37 = 15 (m)

Đáp số: 15m

Bài 4. Quan sát hình vẽ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Tùng nói rằng: “Quãng đường từ nhà mình đến nhà Hân dài 1 km”. Theo em, Tùng nói có đúng không?

Đánh dấu x vào lựa chọn của em ở ô trống bên dưới.

Tùng nói đúng 

Bài 5. Thực hành: Ước lượng quãng đường từ nhà em đến trường dài: 4km

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!