Lớp 12

75 cấu trúc tiếng Anh cơ bản thường gặp ở Đề thi THPT Quốc gia

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn tài liệu 75 cấu trúc tiếng Anh cơ bản thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và đăng tải ngay sau đây. 75 cấu trúc tiếng Anh cơ bản thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các bạn học sinh lớp 12 củng cố kiên thức trọng tâm môn tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

75 cấu trúc Tiếng Anh cơ bản thường gặp ở đề thi THPT Quốc gia

S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

Bạn đang xem: 75 cấu trúc tiếng Anh cơ bản thường gặp ở Đề thi THPT Quốc gia

e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.

S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

It + V + such + (a/an) + N (s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.

Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)

e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.

It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đóphải làm gì…)

e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.

It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thờigian…)

e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)

e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing

S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…)

e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.

To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)

e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.

Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)

e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)

e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về….)

to be angry at + N/V-ing (tức giận về)

to be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về…/ kém về…)

by chance = by accident (adv) (tình cờ)

to be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về…)

can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì…)

to be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó…)

to be interested in + N/V-ing (quan tâm đến…)

to waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc tg làm gì)

To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian vào việc gì…)

e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.
e.g.2: She spent all of her money on clothes.

to give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì…)

would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)

…………………………..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!