Lớp 8

Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm đất bao gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch được THPT Nguyễn Đình Chiểu tuyển chọn từ bài làm của các bạn học sinh giỏi đạt điểm cao.

Hi vọng rằng với 5 đoạn văn viết về Soil pollution dưới đây sẽ hỗ trợ các em học tập, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi tiếng Anh 8 Unit 7 Pollution và bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường, đoạn văn tiếng về bảo vệ môi trường.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm đất

Tiếng Anh 

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial waste, deforestation,… all are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed, the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild animals may disappear forever. So what we can do to resolve the problems? The government should fine heavily people who cut the forest and those who release chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

 Tiếng Việt 

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!