Lớp 8

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ là một trong những chủ đề rất hay dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Writing to give opinions about the future roles of Science and Technology gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi ngôn ngữ, từ đó rèn kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn. Vậy sau đây là 2 đoạn văn viết về vai trò của khoa học và công nghệ hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

Tiếng Anh

In my opinion, science and technology play an essential role in our everyday lives. Firstly, they raise the standards of living to new levels. With the advent of digital devices like television, air-conditioner or the Internet, the society has become more civilized and people are enjoying much more convenience than they ever were. In addition, science is the necessary basis for humanity to create medical breakthroughs and cure once incurable diseases. It is evident that thanks to developments like vaccine or laser beams, doctors have been able to eradicate a lot of potential ailments that might threaten world population such as rabies or tuberculosis. Lastly, technological advances facilitate transportation. No more horse-drawn vehicles to deliver letters, e-mails have risen to meet the demand for speed of human beings. Communication is happening at a faster rate, which means more efficiency in work and business. In a word, so indispensable in science in our daily lives that the world would no longer develop without its assistance.

Tiếng Việt

Theo tôi, khoa học và công nghệ đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất, họ nâng mức sống lên một tầm cao mới. Với sự ra đời của các thiết bị kỹ thuật số như tivi, máy lạnh hay Internet, xã hội ngày càng văn minh và con người ngày càng được hưởng nhiều tiện ích hơn bao giờ hết. Ngoài ra, khoa học là cơ sở cần thiết để nhân loại tạo ra những đột phá về y học và chữa khỏi những căn bệnh nan y một thời. Rõ ràng là nhờ vào những phát triển như vắc-xin hoặc tia laze, các bác sĩ đã có thể loại bỏ rất nhiều bệnh tiềm ẩn có thể đe dọa dân số thế giới như bệnh dại hoặc bệnh lao. Cuối cùng, tiến bộ công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Không còn xe ngựa đưa thư nữa, thư điện tử đã vươn lên để đáp ứng nhu cầu tốc độ của con người. Giao tiếp diễn ra với tốc độ nhanh hơn, đồng nghĩa với việc hiệu quả hơn trong công việc và kinh doanh. Nói một cách ngắn gọn, khoa học không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến nỗi thế giới sẽ không còn phát triển nếu không có sự hỗ trợ của nó.

Writing to give opinions about the future roles of Science and Technology

Tiếng Anh

In this century, the invention of technology changes people’s life. People could easily participate in some activities, and they believe that technology have some negative impacts for social relationship. However, other people think that technology aids them to communicate more effectively than previous years.

Some people give opinions that technology has a tendency to reduce people to face-to-face because some sophisticated tools encourage people do not need to make appointments to meet in some places. Also, people seem busy with their smartphone. It could influences relationship between societies and environment. Based on some researches, people tend to pay particular attention toward their mobile gadgets than real friends. That phenomenon is called by blind relationship. For instance, some students are more familiar with several social media websites such as Facebook and Twitter than their classmates. It is true that development of technology gives strong effect for some people who live in this modern era.

Other people argue that high technology supports them, and people feel more convenient to interact with some relatives, friends, and acquaintances rather than in the past. They could access through some messaging services that are provided by telecommunication companies. Some people take advantages from this situation. For example, businessmen use Blackberry messaging to keep in touch with their business partners. They agree that it is a way to maintain relationship among them.

Tiếng Việt

Trong thế kỷ này, việc phát minh ra công nghệ thay đổi cuộc sống của con người. Mọi người có thể dễ dàng tham gia vào một số hoạt động và họ tin rằng công nghệ có một số tác động tiêu cực đến các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, những người khác cho rằng công nghệ giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn những năm trước.

Một số người đưa ra ý kiến ​​rằng công nghệ có xu hướng giảm người gặp trực tiếp vì một số công cụ tinh vi khuyến khích mọi người không cần phải hẹn gặp mặt ở một số nơi. Ngoài ra, mọi người dường như bận rộn với điện thoại thông minh của họ. Nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa xã hội và môi trường. Dựa trên một số nghiên cứu, mọi người có xu hướng đặc biệt chú ý đến các thiết bị di động của họ hơn là bạn bè thực sự. Hiện tượng đó được gọi là quan hệ mù quáng. Ví dụ, một số sinh viên quen thuộc với một số trang web mạng xã hội như Facebook và Twitter hơn các bạn cùng lớp của họ. Đúng là sự phát triển của công nghệ mang lại hiệu quả mạnh mẽ cho một số người sống trong thời đại hiện đại này.

Những người khác cho rằng công nghệ cao hỗ trợ họ và mọi người cảm thấy thuận tiện hơn khi tương tác với một số người thân, bạn bè và người quen hơn là trước đây. Họ có thể truy cập thông qua một số dịch vụ nhắn tin do các công ty viễn thông cung cấp. Một số người tận dụng lợi thế từ tình huống này. Ví dụ: các doanh nhân sử dụng tin nhắn Blackberry để giữ liên lạc với các đối tác kinh doanh của họ. Họ đồng ý rằng đó là một cách để duy trì mối quan hệ giữa họ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!