Lớp 3

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ tài liệu tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3. Thông qua việc rèn luyện và làm quen với các đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 ôn luyện được rất nhiều mẫu câu và từ vựng khác nhau. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3

Bạn đang xem: Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (có đáp án)

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Đề thi số 1

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. are B. is C. you D. her

2. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

3. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

4. This ……………..a desk.

A. is B. are C. you D. he

5. She………………….Mary.

A. am B. is C. are D. he

6. This is …………….ruler.

A. a B. an C. and D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you B. am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. she B. he C. you D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s B. his C. me’s D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w B. t C. r D. q

11. Loo…….. at the dog.

A. t B. k C. b C. c

12. Sing a s………ng.

A. o B. w C. u D. q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. t B. h C. w D. q.

14.This is m.. ..school.

A. e B. w C. y D.a

15. How ….re you ?

A. e B. s C. a D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. h C. n D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. w B. S C. a D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. me C. he D. you

19. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

20.Do you like………………?

A. look B. books C. ten D. sing

21. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

22. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

23. Alice ……. a cat.

A. you B. he C. she D. has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về để xem tiếp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!