Lớp 5

Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 44

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 44 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 44

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 44

a) 8m 6dm = ….m

c) 3cm 7cm =…m

b) 2dm 2cm = …dm

d) 23m 13cm = …m

Gợi ý đáp án:

a) 8m 6dm = 8 dfrac {6}{10}m =8,6m ;

b) 2dm 2cm = 2 dfrac {2}{10} = 2,2dm;

c) 3m 7cm = 3 dfrac {7}{100} = 3,07m;

d) 23m 13cm = 23 dfrac {13}{100} = 23,13m.

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 5)

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm;            2m 5cm;          21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm;          4dm 32mm;      73mm.

Gợi ý đáp án:

a) 3m 4dm = 3 dfrac {4}{10}m = 3,4m;

2m 5cm = 2 dfrac {5}{100}m =2,05m;

21m 36cm = 21 dfrac {36}{100}m =21,36m;

b) 8dm 7cm = 8 dfrac {7}{10}dm = 8,7dm;

4dm 32mm =4 dfrac {32}{100}dm = 4,32dm;

73mm =dfrac {73}{100}dm= 0,73 dm.

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= …km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =….km

Gợi ý đáp án:

a) 5km 302m = 5,302km

b) 5km 75m = 5,075km

c) 302m = 0,302 km

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!