Lớp 5

Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 46 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 47

Bài 1 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46

a, 56dm2 = …m2

c, 23 cm2 = … dm2

b, 17 dm2 23cm2 = ….dm2

d, 2cm2 5mm2 = …cm2

Gợi ý đáp án:

a, 56dm2 =dfrac{{56}}{{100}}{m^2} = 0,56m2

b, 17 dm2 23cm2 =17dfrac{{23}}{{100}}d{m^2} = 17,23dm2

c, 23cm2 = dfrac{{23}}{{100}}d{m^2} = 0,23dm2

d, 2cm2 5mm2 = 2dfrac{5}{{100}}c{m^2} = 2,05cm2

Bài 2 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 165 m2 = … ha

c, 1ha = … km2

b, 5000m2 = … ha

d, 15 ha = … km2

Gợi ý đáp án:

a, 165 m2 = dfrac {1654}{10000}ha = 0,1654 ha

b, 5000m2 = dfrac {5000}{10000}ha = 0,5 ha

c, 1ha = dfrac{1}{100}km^2 = 0,01km2

d, 15 ha =dfrac{15}{100}km^2 = 0,15 km2

Bài 3 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 5,34km2 = … ha

c, 6,5 km2 = … ha

b, 16,5m2 = … m2… dm2

d, 7,6256 ha = …. m2

Gợi ý đáp án:

a, 5,34km2 = 5 dfrac {34}{100}km^2= 5km2 34ha = 534 ha

b, 16,5m2 = 16 dfrac {5}{10}m^2= 16 dfrac {50}{100}m^2 = 16m2 50dm2

c, 6,5 km2 = 6 dfrac {5}{10}km^2= 6 dfrac {50}{100}km^2 = 6km2 50ha = 650 ha

d, 7,6256 ha =7 dfrac {6256}{10000}ha = 7ha 6256m2= 76 256m2

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!