Lớp 5

Toán lớp 5: Phép cộng trang 158

Giải Toán lớp 5: Phép cộng giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 158, 159. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Phép cộng của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Phép cộng trang 158

Giải bài tập Toán 5 trang 158, 159

Bài 1

Tính

a) 889972 + 96308;

c) 3+dfrac{5}{7};

b)dfrac{5}{6} + dfrac{7}{12};

d) 926,83 + 549,67.

Đáp án

a)

begin{array}{*{20}{c}}{ + begin{array}{*{20}{c}}{889972}\{;,96308}end{array}}\hline{,,,,986280}end{array}

c) 3+dfrac{5}{7} = dfrac{21}{7}+ dfrac{5}{7} = dfrac{26}{7}

b)dfrac{5}{6} + dfrac{7}{12} = dfrac{10}{12} + dfrac{7}{12} = dfrac{17}{12};

d)

begin{array}{*{20}{c}}{ + begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\{549,67}end{array}}\hline{,,1476,50}end{array}

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125;

b)left(dfrac{2}{7} + dfrac{4}{9}right)+dfrac{5}{7} ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13;

581 + (878 + 419).

dfrac{17}{11}+left( dfrac{7}{15}+dfrac{5}{11}right)

83,75 + 46,98 + 6,25;

Đáp án

a) (689 + 875) + 125

= 689 + (875 + 125)

= 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419)

= (581 + 419) = 878

= 1000 + 878 = 1878.

b)

left(dfrac{2}{7} + dfrac{4}{9}right)+dfrac{5}{7} = left(dfrac{2}{7} + dfrac{5}{7}right)+dfrac{4}{9} = dfrac{7}{7} +dfrac{4}{9} = 1 +dfrac{4}{9} = 1dfrac{4}{9};

dfrac{17}{11}+left( dfrac{7}{15}+dfrac{5}{11}right) = left(dfrac{17}{11} + dfrac{5}{11}right)+dfrac{7}{15},= dfrac{22}{11} +dfrac{7}{15} = 2 +dfrac{7}{15} = 2dfrac{7}{15}.

c) 5,87 + 28,69 + 4,13

= (5,87 + 4,13) + 28,69

= 10 + 28,69

= 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25

= (83,75 + 6,25) + 46,98

= 90 + 46,98

= 136,98.

Bài 3

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) dfrac{2}{5}+x = dfrac{4}{10}

Đáp án

a) x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

b) dfrac{2}{5}+ x = dfrac{4}{10}

Ta có dfrac{4}{10} =dfrac{4:2}{10:2}= dfrac{2}{5}

Từ đó ta có :dfrac{2}{5} + x = dfrac{2}{5}.

Suy ra x = 0, vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

Bài 4

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được frac{1}{5} thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được frac{3}{10} thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Đáp án

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần thể tích của bể là :

dfrac{1}{5}+dfrac{3}{10} = dfrac{5}{10} (thể tích của bể)

dfrac{5}{10}=0,5 = 50%

Đáp số: 50% thể tích bể.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!