Lớp 5

Toán lớp 5: Ôn tập So sánh hai phân số trang 7

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 7 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo). Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 7

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5)

a) >, <, =?

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Ôn tập So sánh hai phân số trang 7

frac{3}{5},,...,,1          frac{2}{2},,...,,1           frac{9}{4},,...,,1               1,,...,,frac{7}{8}

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Gợi ý đáp án:

a) Có 1 = frac{5}{5}. Vì 3 < 5 nên <img alt="frac{3}{5} < frac{5}{5}" width="57" height="41" data-latex="frac{3}{5} hay <img alt="frac{3}{5} < 1" width="50" height="41" data-latex="frac{3}{5}

1 = frac{2}{2}. Vì 2 = 2 nên frac{2}{2} = frac{2}{2} hay frac{2}{2} = 1

1 = frac{4}{4}. Vì 9 > 4 nên frac{4}{4}” width=”57″ height=”40″ data-latex=”frac{9}{4} > frac{4}{4}” data-i=”11″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B9%7D%7B4%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B4%7D%7B4%7D”> hay 1″ width=”50″ height=”40″ data-latex=”frac{9}{4} > 1″ data-i=”12″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B9%7D%7B4%7D%20%3E%201″>

1 = frac{8}{8}. Vì 8 > 7 nên frac{7}{8}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{8} > frac{7}{8}” data-i=”14″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B8%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B7%7D%7B8%7D”> hay frac{7}{8}” width=”50″ height=”41″ data-latex=”1 > frac{7}{8}” data-i=”15″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=1%20%3E%20%5Cfrac%7B7%7D%7B8%7D”>

b) Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn <span id="MathJax-Element-15-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='1′>1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn <span id="MathJax-Element-16-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='1′>1.

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng <span id="MathJax-Element-17-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" style="margin:0;padding:1px 0;display:inline-block;line-height:0;text-indent:0;text-align:left;text-transform:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:16.94px;letter-spacing:normal;overflow-wrap:normal;word-spacing:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;border:0;position:relative" tabindex="0" role="presentation" data-mathml='1′>1.

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5)

a) So sánh các phân số:

frac{2}{5}frac{2}{7}

frac{5}{9}frac{5}{6}

frac{{11}}{2}frac{{11}}{3}

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{2}{7}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”dfrac{2}{5} > dfrac{2}{7}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfrac%7B2%7D%7B5%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B2%7D%7B7%7D”> (Vì 5 < 7)

<img alt="dfrac{5}{9} < dfrac{5}{6}" width="57" height="41" data-latex="dfrac{5}{9} (Vì 9 > 6)

dfrac{11}{3}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{11}{2} > dfrac{11}{3}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfrac%7B11%7D%7B2%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B11%7D%7B3%7D”> (Vì 2 < 3).

b) Trong hai phân số có cùng tử số:

  • Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.
  • Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.
  • Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 5)

Phân số nào lớn hơn?

a) frac{3}{4}frac{5}{7}

b) frac{2}{7}frac{4}{9}

c) frac{5}{8}frac{8}{5}

Gợi ý đáp án:

a) frac{3}{4}frac{5}{7}

Vì <img alt="frac{3}{4} < 1" width="50" height="40" data-latex="frac{3}{4} và 1″ width=”50″ height=”41″ data-latex=”frac{5}{7} > 1″ data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B5%7D%7B7%7D%20%3E%201″> nên <img alt="frac{3}{4} < frac{5}{7}" width="57" height="41" data-latex="frac{3}{4}

b) frac{2}{7}frac{4}{9}

Có <img alt="frac{2}{7} < frac{2}{6} = frac{1}{3}" width="98" height="41" data-latex="frac{2}{7} và frac{3}{9} = frac{1}{3}” width=”98″ height=”41″ data-latex=”frac{4}{9} > frac{3}{9} = frac{1}{3}” data-i=”14″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B4%7D%7B9%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B3%7D%7B9%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D”> nên <img alt="frac{2}{7} < frac{4}{9}" width="57" height="41" data-latex="frac{2}{7}

c) frac{5}{8}frac{8}{5}

Vì <img alt="frac{5}{8} < 1" width="50" height="41" data-latex="frac{5}{8} và 1″ width=”50″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{5} > 1″ data-i=”19″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D%20%3E%201″> nên <img alt="frac{5}{8} < frac{8}{5}" width="57" height="41" data-latex="frac{5}{8}

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 5)

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị frac{1}{3} số quả quýt đó, cho em frac{2}{5} số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Gợi ý đáp án:

Quy đồng mẫu số ta có:

displaystyle dfrac{1}{3}={{1 times 5} over {3 times 5}}=dfrac{5}{15}; displaystyle dfrac{2}{5}={{2 times 3} over {5 times 3}}=dfrac{6}{15}

dfrac{5}{15}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{6}{15}>dfrac{5}{15}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfrac%7B6%7D%7B15%7D%3E%5Cdfrac%7B5%7D%7B15%7D”> nên dfrac{1}{3}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”dfrac{2}{5}>dfrac{1}{3}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfrac%7B2%7D%7B5%7D%3E%5Cdfrac%7B1%7D%7B3%7D”>.

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!