Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 9

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 9 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 9. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 9

Bài 1 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 9

Bài 1

Gợi ý đáp án:

0 = frac{0}{{10}}1 = frac{{10}}{{10}}. Hoàn thành tia số ta được:

Bài 1

Bài 2 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

frac{{11}}{2};,,,frac{{15}}{4};,,,frac{{31}}{5}

Gợi ý đáp án:

frac{{11}}{2} = frac{{11 times 5}}{{2 times 5}} = frac{{55}}{{10}}

frac{{15}}{4} = frac{{15 times 25}}{{4 times 25}} = frac{{375}}{{100}}

frac{{31}}{5} = frac{{31 times 2}}{{5 times 2}} = frac{{62}}{{10}}

Bài 3 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100:

frac{6}{{25}};,,,frac{{500}}{{1000}};,,,frac{{18}}{{200}}

Gợi ý đáp án:

frac{6}{{25}} = frac{{6 times 4}}{{25 times 4}} = frac{{24}}{{100}}

frac{{500}}{{1000}} = frac{{500:10}}{{1000:10}} = frac{{50}}{{100}}

frac{{18}}{{200}} = frac{{18:2}}{{200:2}} = frac{9}{{100}}

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 5)

>, <, =?

frac{7}{{10}}...frac{9}{{10}}

frac{5}{{10}}...frac{{50}}{{100}}

frac{{92}}{{100}}...frac{{87}}{{100}}

frac{8}{{10}}...frac{{29}}{{100}}

Gợi ý đáp án:

+ <img alt="frac{7}{{10}} < frac{9}{{10}}" width="75" height="41" data-latex="frac{7}{{10}}

+ frac{{87}}{{100}}” width=”94″ height=”41″ data-latex=”frac{{92}}{{100}} > frac{{87}}{{100}}” data-i=”11″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B92%7D%7D%7B%7B100%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B87%7D%7D%7B%7B100%7D%7D”>

+ frac{5}{{10}} = frac{{5 times 10}}{{10 times 10}} = frac{{50}}{{100}}. Vậy frac{5}{{10}} = frac{{50}}{{100}}

+ frac{8}{{10}} = frac{{8 times 10}}{{10 times 10}} = frac{{80}}{{100}}. Vì 80 > 29 nên frac{{29}}{{100}}” width=”85″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{{10}} > frac{{29}}{{100}}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B%7B10%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B29%7D%7D%7B%7B100%7D%7D”>. Vậy frac{{29}}{{100}}” width=”85″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{{10}} > frac{{29}}{{100}}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B%7B10%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B29%7D%7D%7B%7B100%7D%7D”>

Bài 5 (trang 9 SGK Toán 5)

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có frac{3}{{10}} số học sinh là học sinh giỏi Toán, frac{2}{{10}} số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt?

Gợi ý đáp án:

Lớp học có số học sinh giỏi Toán là:

30 times frac{3}{{10}} = 9 (học sinh)

Lớp học có số học sinh giỏi Tiếng Việt là:

30 times frac{2}{{10}} = 6 (học sinh)

Đáp số: Học sinh giỏi Toán: 9 học sinh

Học sinh giỏi Tiếng Việt: 6 học sinh

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!